Items where Subject is "Road Building Work"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | D | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Õ
Number of items at this level: 75.

A

Aigro, Madis (2020) Geokomposiitsete dreenmattide kasutamise võimalused tee muldkehades. [thesis] [en] Possibilities of Using Drainage Composites in Road Embankment.

Allik, Alver (2017) Tartu linna Adra, Künni, Vao tänavate rekonstrueerimise tee-ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] Road Construction Management Project for the Reconstruction of the Adra, Künni and Vao Streets in the City of Tartu.

Aren, Taimo (2015) Mõisaaseme-Kiruvere maaparandusehitiste töökorralduse projekt. [thesis] [en] Mõisaaseme-Kiruvere land improvement works organization project.

Arro, Andres (2014) Valga maakonna riigimaantee nr 23193 Piiri-Jeti km 0,00-12,948 teetööde kirjeldus ja töökorralduse projekt. [thesis] [en] Description and Roadworks Work Management Project for Road no 23193 Piiri-Jeti km 0,00-12,948 at Valga County.

Arula, Koit (2016) AS Eesti Teed Virumaa piirkonna pindamistööde tehnoloogiline kaart. [thesis] [en] PLC Eesti Teed, Virumaa department's surface coating technological chart.

Auksmaa, Oliver (2016) Teede seisukord Jõgeva vallas, nendel esinevad probleemid ning võimalused olemasoleva olukorra parandamiseks. [thesis] [en] The Situation of Roads in Jõgeva Parish, the Occurring Problems, and Solutions Available to Improve the Situation.

D

Dolenko, Priit (2016) Tallinna vangla juurdepääsutee töökorralduse projekt. [thesis] [en] Project of Job Management for Access Road to Tallinn Prison.

Dvoretski, Aleksandr (2017) Riigimaantee 13102 Ahtme-Rausvere km 4,6-7,2 rekonstrueerimine. [thesis] [en] Reconstruction of National Road no 13102 Ahtme-Rausvere km 4,6 - 7,2.

G

Goos, Aleksandr (2018) Tartu maakond, Kambja vald, Tõrvandi alevik, Kaera tänava rekonstrueerimise eelprojekt. [thesis] [en] Preliminary Design Municipality of Ülenurme Reconstruction of Kaera Street in Tõrvandi.

H

Heinmaa, Hurmet (2014) Kaarma valla 2014. a. tee-ehitustööde töökorraldus. [thesis] [en] Kaarma Parish Road Construction Works Organisation in 2014.

Hollas, Martin (2019) Pärnu linna A.H.Tammsaare pst rekonstrueerimise tee-ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] Road construction project for reconstruction of A. H. Tammsaare alley in Pärnu..

J

Jaanson, Karl (2017) Liiklusohutuse tõstmine põristi näitel. [thesis] [en] Increasing Traffic Safety Through Rumble Strips.

Jakovlev, Romm (2017) Tootmisohjesüsteem liivale ja purustatud betoonile. [thesis] [en] Production Control System for Sand and Crushed Concrete.

Jõesaar, Argo (2017) Tee ehitamise võimalused turbapinnastele. [thesis] [en] Methods of Road Construction on Peat Soil.

K

Kajalainen, Jaago (2016) FWD kasutamine kruusa- ja metsateede seisukorra hindamiseks ning remondiprojektide koostamiseks. [thesis] [en] Using FWD for Evaluating the Conditions of Gravel and Forest Roads and Compiling Repair Projects..

Kaljula, Reigo (2014) Põrkepiirete kasutamine Eestis. [thesis] [en] The Use of Safety Barriers in Estonia.

Kaljula, Silver-Taavi (2018) Paide linna Mündi ja Raudtee tänavate rekonstrueerimise tee-ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] Construction management project for the reconstruction of the Mündi and Raudtee streets in the city of Paide.

Kalm, Ralf (2014) Asfaldi paigaldamise maksumuse sõltuvus tee geomeetriast. [thesis] [en] Dependence of asphalt laying costs on the geometry of road.

Kelgo, Marek (2014) Riigimaantee 15 Tallinn-Rapla-Türi km 92,0-97,0 Lokuta-Türi remonttööde töökorralduse projekt. [thesis] [en] Organisation project of road no 15 Tallinn- Rapla- Türi km 92,0- 97,0 Lokuta- Türi repair works.

Kiknavelidze, Anri (2018) Riigitee nr 6 Valga-Uulu km 47,539-54,141 teekatte taastusremondi ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Management Project for the Reconstruction of Road Pavement on National Road no 6 Valga-Uulu km 47,539-54,141.

Kirt, Mario (2014) Riigimaantee nr. 45 Tartu-Räpina-Värska km 49,2-54,6 ehitustööde korralduse projekt. [thesis] [en] Work managment project of construction works for road nr.45 Tartu-Räpina-Värska KM 43,3-54.

Kirš, Margus (2014) Riigimaantee nr 44 Aovere-Luunja km 0,000-11,352 rekonstrueerimise töökorralduse projekt. [thesis] [en] Planning of construction works on reconstruction section of road No 44 Aovere - Luunja km 0,000-11,352.

Kolsar, Kevin (2017) Türi metsandiku maaparandusehitisi teenindavate teede töökorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Organisation Project for Roads Servicing Land Improvement Structures of Türi Forest Area.

Kont, Hendrik (2016) Kohaliku tee nr 3630053 Sae- Kaasiku km 0.2 asuva Sae silla ümberehitus monteeritavaks terastorusillaks. [thesis] [en] Reconstruction of Sae Bridge into a Pipe Arch Bridge on the Road 3630053 Sae- Kaasiku km 0.2.

Koppel, Marek (2015) Teetööde kirjeldus riigimaanteele 21157 Valjala - Laimjala km 1,783 - 4,828 ja 5,638 - 15,406. [thesis] [en] The description of the road works at the state highway 21157 Valjala-Laimjala km 1,783-4,828 and 5,638-15,406.

Kukebal, Johannes (2019) Ahtri, Jõe, Loots tn ja Reidi tee ristmikku ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Management Project for the Intersection of Ahtri, Jõe, Lootsi Streets and Reidi Road.

Kukk, Kunnar (2014) OÜ TAVT tööohutusjuhend silla ehitustöödel. [thesis] [en] OÜ TAVT work safety guidelines on the construction site of a bridge.

Kuurmann, Madis (2020) Klinkerkivi sillutise sobivuse analüüs. [thesis] [en] Suitability Analysis of Laying Clinker Stone Pavement.

Kuusikmaa, Janek (2017) Kaevevaba meetodite mõjud teekonstruktsiooile. [thesis] [en] No Dig Methods Side Effects to Road Construction.

Kõomägi, Henry (2017) Tapa kaitseväelinnaku tee-ehitustööde korralduse projekt. [thesis] [en] Road Construction Management Project for Tapa Defence Forces Campus.

L

Laanemäe, Sandor (2015) Stabiliseeritud katendikihtide analüüs ja olemus Eestis. [thesis] [en] Analysis and nature of stabilised pavement layers in Estonia. .

Leppik, Rauno (2019) Kruuskatte stabiliseerimine põlevkivituhaga. [thesis] [en] Gravel Road Stabilisation With Oil-Shale Ash.

Liidlein, Martin (2016) Raudtee ülesõidud. [thesis] [en] Railway crossings.

Lokko, Vallo (2017) Väikesemahulised asfaltkatte parandamise meetodid eestis. [thesis] [en] Methods for Small-Volume Asphalt Renovation in Estonia.

Lomaško, Anton (2017) Riigitee nr 49 Imavere – Viljandi – Karksi-Nuia km 47,979-49,119 ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Management Project for National Road no 49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia km 47,979-49,119.

M

Madis, Saadik (2017) Tugimaantee nr 36 Jõgeva-Mustvee km 25,7-33,7 Torma-Võtikvere lõigu rekonstrueerimise ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Management Project for the Reconstruction of Support Road no 36 Jõgeva-Mustvee km 25,7-33,7 Torma-Võtikvere Section.

Maidre, Allan (2017) Tee- ehitustööde korraldus probleemide analüüs. [thesis] [en] Road works management problem analysis.

Mardo, Menhart (2020) Teelõigu rekonstrueerimise töökorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Management Project for Reconstruction of a Road Section.

Martinson, Magnus (2020) Tsementstabiliseeritud katendikihtide ehitamine – erinevate tehnoloogiate majanduslik ja tehniline võrdlus. [thesis] [en] Construction of cement stabilized pavement layers - economical and technical comparison of different technologies.

Melnik, Meelis (2017) Riigitee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru km 16,120-28,231 ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Management Project for Road no 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru km 16,120-28,231.

Meltsas, Sven (2020) Teelõigu rekonstrueerimise töökorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Management Project for Reconstruction of a Road Section.

Moistus, Anna (2016) Tugimaantee 45 Tartu- Räpina-Värska km 69,543-78,2 asuva Võpsu-Mikitamäe lõigu rekonstrueerimise projekt. [thesis] [en] The description of the road works at the state highway 45 Tartu-Rapina-Varska km 69,543-78,2..

Must, Hannes (2014) Nordecon AS teede ehitusobjektidel garantiiperioodil puuduste avastamise ja likvideerimise tegevuskava. [thesis] [en] An Action Plan for a Detecting as well as Eliminating the Defects During the Warranty Period on the Compiled Road Constructions by Nordecon AS.

Mäekivi, Marko (2019) Riigitee nr 6 Valga-Uulu km 57,501-59,192 Karksi-Nuia linnalõigu põhiprojekti rekonstrueerimise ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Management Project for Reconstruction of State road no. 6 Valga-Uulu km 57,501-59,192, the main project of Karksi-Nuia city road section.

Mägi, Andre (2015) Kehtivate nõuete baasil - kruusliivad Eestis ja nende kasutusvõimalus dreenkihi ehitamiseks. [thesis] [en] On the Basis of Valid Requirements – Gravelly Sands in Estonia and the Possibilities of Using them for Building a Drainage Layer.

Mühlberg, J. (2020) Teekonstruktsiooni kvaliteedinäitajate kujunemine mehhaniseeritud tööprotsesside tulemusena. [thesis] [en] Formation of quality indicators of road structure as a result of mechanised work processes..

N

Nipper, Allan (2017) Tallinn-Pärnu-Ikla km 28-37 Ääsmäe-Kohatu 2+1 möödasõidualade ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Management Project for 2+1 Passing Lanes of Main Road no 4 (E67) Tallinn-PärnuIkla km 28-37 Ääsmäe-Kohatu.

O

Odintsov, Andrei (2019) Ebastabiilsete pinnaste tugevdamine: mass-stabiliseerimine või väljakaeve Kirdalu-Kiisa objekti näitel. [thesis] [en] Strengthening Unstable Soils: Mass Stabilization or Replacement Based on the Kirdalu-Kiisa Object.

Oese, Rene (2016) Kerg- ja siirdekatendid. [thesis] [en] Light Pavements.

Ots, Karli (2017) Riigimaantee nr. 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare km 11,062-21,435 teekatte taastusremondi ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Management Project for the Reconstruction of Road Pavement on National Road no 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare km 11,062 - 21,435“.

P

Paukson, Valev (2018) Räime tn (silmu tn-Räime tn 50) sõidutee ja kergliiklustee ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Management Project for the Roadway and Pavement of Räime Street (Silmu Street – Räime Street 50).

Paur, Kalvar (2016) Riigimaantee nr 89 Põlva - Saverna km 0,0-9,0 põhitee ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Management Project for Main Road nr 89 Põlva-Saverna Kilometers 0,0-9,00.

Plato, Erki (2019) Tugimaantee 90 Põlva-Karisilla km 0,290-11,295 rekonstrueerimise ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] Construction management project for main road nr 90 Põlva – Karisilla kilometers 0,290 – 11,295..

Popov, Igor (2014) Illuka vallas Kurtna külas riigimaantee nr 32 Jõhvi - Vasknarva km 10,34 - 11,54 äärse jalg- ja jalgrattatee eelprojekt. [thesis] [en] The Pilot Project of Foot and Bicycle Path Running Along the Jõhvi-Vasknarva National Road no 32 on kilometres 10,34-11,54 in Kurtna Village Illuka Municipality.

Printsmann, Andreas (2016) Riigimaantee nr 43 meoma-alatskivi lõigu km 20,87-30,7 rekonstrueerimise tööprojekt. [thesis] [en] National road no. 43 alatskivi - meoma section km 20.87 to 30.7 work project for the reconstruction.

Pärli, Madis (2019) Palupera küla jalg- ja jalgrattatee ning parkla töökorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Organization Project of Palupera’s Light Traffic Road and Parking.

R

Roosaar, Sten (2019) TALLINN-PÄRNU-IKLA KM 37-42 KERNU ÜMBERSÕIDU NING KERNU TANKLA JA HAIBA LIIKLUSSÕLMEDE EHITUSKORRALDUSE PROJEKT. [thesis] [en] Construction Management Project for Tallinn – Pärnu – Ikla km 37-42 Kernu bypass, Kernu petrol station and Haiba junction..

Roosipuu, Kurmo (2015) Geotekstiilid asfalteerimisel. [thesis] [en] Geotextiles when asphalting.

S

Sagor, Rait (2015) Nõlvade erosioonitõkked. [thesis] [en] Slopes erosion barriers.

Sillamäe, Sven (2016) Asfaldivõrkude infopäev. [other video]

Sokk, Janar (2014) Lembitu silla rekonstrueerimise töökorralduse projekt. [thesis] [en] Work Organizing Project Of The Reconstruction Of Lembitu Bridge.

Stimmer, Lauri (2014) Tee-ehitusprotsessi tüüpvead ja nende ärahoidmine. [thesis] [en] Typical Faults in Road Construction Process and the Prevention of these.

T

Tambik, Kristjan (2018) Riigitee nr 17 Keila-Haapsalu km 25,36-34,80 lõigu remondi teeehituskorraldusprojekt. [thesis] [en] Work organisation of the repairs of a section of national road No. 17 Keila-Haapsalu, from kilometers 25,36 to 34,80.

Tammemägi, Tanel (2014) Osula graanulitehase laoplatsi ehituskorralduse planeerimine ja eelarvestamine. [thesis] [en] Construction management planning and cost estimation of Osula pellet mill storage facility.

Toimetaja, Toomas (2016) Terasest küttetorustikud tee muldkehas. [thesis] [en] Construction of steel district heating pipes in subgrade under road surfaces..

Trei, Indrek (2014) Maantee nr 13 Jägala-Kärevete km 19,8-31 ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Managment Project of Jägala-Käravete Road km 19,8-31.

Trumm, Gerhard (2018) Riigimaanteedel 2017. aastal teostatud plaatkoormuskatsetuste praktika analüüs ja teiste riikide kogemused. [thesis] [en] Analysis of Plate Load Test Practice on National Roads in 2017 and Experience of Foreign Countries.

Tõnurist, Toomas (2014) Lemminkäinen Eesti AS pindamise tootmisohje analüüs ja täiendamine. [thesis] [en] Lemminkäinen Ltd surface dressing production control analysis and amendment.

V

Valdna, Aivar (2016) Teetööde kirjeldus riigimaanteele 21146 TAGAVERE – TAALIKU KM 0,145-10,572. [thesis] [en] The Description of Roadwork for the National Highway 21146 Tagavere – Taaliku km 0,145–10,572.

Valgmäe, Taavi (2017) Liiklusohutuse suurendamine läbi säästliku ja nutika teevalgustuse. [thesis] [en] Improving road safety through smart and clever road lighting.

Vendla, Indrek (2019) Asfaltsegude katsetamine Maanteeameti objektidel. [thesis] [en] Testing of Asphalt Mixtures on the Estonian Road Administration Projects.

Vihmoja, Tõnis (2019) Riigimaantee nr 6 Valga - Uulu km 75,130 - 82,790 rekonstrueerimise töökorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Management Project for Reconstruction of Sate Road no.6 Valga - Uulu km 75.130 - 82.790.

Voll, Roger (2014) Mai- ja Raeküla elamurajooni ühendava kergliiklustee ehitusprojekt. [thesis] [en] Project of a light traffic road connecting Mai and Raeküla residental areas.

Z

Zavatski, Margus (2015) Mõndavere tee 00+63-60+93 töökorraldus projekt. [thesis] [en] The Arrangement Project of Mõndavere tee 00+63-60+93 .

Õ

Õun, Laas (2016) „Põhimaantee 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga, Mustvee ümbersõidu km 67,1-75,3 rekonstrueerimise ehituskorralduse projekt “. [thesis] [en] „The main road 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga, construction project of Mustvee detour reconstruction, km 67,1-75,3 “.

This list was generated on Thu Oct 21 13:26:19 2021 EEST.