Items where Subject is "Transport Economics"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | F | H | J | K | L | M | O | P | R | S | T | V | Z
Number of items at this level: 48.

A

Aasmäe, Gerret (2017) Ettevõtte Tallinna Toiduveod AS jaotusvedude optimeerimine Virumaal. [thesis] [en] Company Tallinna Toiduveod AS distribution logistics optimization in Virumaa.

F

Feldmann, Siim (2020) Gaas autokütusena transpordis Scania näitel. [thesis] [en] Gas as an Automotive Fuel in Scania Trucks.

H

Heinloo, Merit (2020) Rohelise logistika edendamise võimalused GlaxoSmithKline Eesti OÜ näitel. [thesis] [en] Opportunities to Improve Green Logistics on The Example of GlaxoSmithKline Eesti OÜ.

Heinsalu, Eleri (2020) Gaasi- ja diiselveoki tasuvusaja erinevus. [thesis] [en] Payback time difference comparing gas and diesel truck.

J

Janno, Jelizaveta (2010) Transpordiökonoomika (õppematerjal). [document]

Janno, Jelizaveta (2014) Transpordi negatiivne välismõju. [lecture video]

K

Kaldma, Tanel (2015) Eesti autovedajate konkurentsivõime parandamine tulenevalt suuregabariidiliste autorongide kasutamisest. [thesis] [en] Improving the Competitiveness of Estonian Road Carriers Using Big-Size Road Trains..

Kalmer, Kaurit (2020) Hansarent OÜ ärisuundade teenuste parendamine läbi haldussüsteemide arenduste. [thesis] [en] Improvement of Hansarent OÜ Business Directions Services through Administration System Developments.

Kohv, Carl-Caspar (2020) Muutused pikkade ja raskete autorongide teele lubamisel. [thesis] [en] Changes in allowing long and heavy vehicles on to the roads.

Koitmäe, Erkki (2014) "Koorma kinnitamise süvendatud käsitlemise metoodika veoautojuhi täiendkoolitusel". [thesis] [en] The Immersed Teaching Methodology of Load Fastening in Lorry Driver’s Further Training.

Krasjukova, Jelizaveta (2010) Hinnakujundus sõitjateveol. Hinnalisad. [lecture video]

L

Lang, Ake (2014) Renditud autopargiga Saksamaa töödtuspiirkonna importvedude analüüs ETS Logistics OÜ näitel. [thesis] [en] The Analysis of Import Shipments from Germany’s Industrial Regions to Estonia with Rented Roadtrain on the Example of ETS Logistics OÜ.

Leemets, Kristo (2014) "1 Hour Predict" tarkvaralahenduse analüüs DPD Eesti AS näitel. [thesis] [en] "1 Hour Predict" Software Development Analysis Based on DPD Estonia Ltd.

Linaste, Taavi (2015) Tootlikkuse ja efektiivsuse tõstmise võimalused puistekauba transpordis Tallinna Toiduveod AS näitel. [thesis] [en] Opportunities to Improve the Productivity and Efficiency in Bulk Cargo Transport on the Example of Tallinna Toiduveod Ltd.

M

Merilainen, Marvel (2014) Logistiliste teenuste analüüs VMV Lines OÜ jaoks. [thesis] [en] The Cost-Benefit Analysis of Logistics Services for VMV Lines OÜ.

Mägi, Tõnu; Nõuakas, Kati; Suursoo, Jüri (2015) Veokorraldusjuhi käsiraamat 1.osa. [textbook]

O

Obolenski, Gunnar (2017) Külalislektori loeng e-kaubandus Selveri näitel. [lecture video]

Obolenski, Gunnar (2017) Külalislektori loeng e-kaubandus Selveri näitel II osa. [lecture video]

Oruste, Alari (2016) Posti- ja kullerteenuste uue jaotusmudeli planeerimine as Eesti Post Haapsalu kandekeskuse näitel. [thesis] [en] Planning of the new distribution logistics model based on Eesti Post Haapsalu Ltd..

Ossipova, Jekaterina (2009) Logistiline strateegia. [lesson (learning module)]

P

Peiel, Hendrik (2015) Keskkonnasaaste vähendamise analüüs maagaasi mootorikütusena kasutuselevõtuga Baltic Translog OÜ näitel. [thesis] [en] Analysis of Reducing Environmental Pollution by using Natural Gas as Engine Fuel on example of Baltic Translog OÜ.

Piiper, Laura (2017) Koostööpartneri valik ettevõttele Easy Wireless Services OÜ. [thesis] [en] Choosing a Co-Operation Partner for Enterprise Easy Wireless Services OÜ.

Ploompuu, Grethe-Johanna; Vendik, Sten; Evestus, Mario; Kabanen, Kristjan; Juurikas, Hans; Suup, Kristi; Trumm, Gerhard (2018) Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilaste toimetised nr 23. [document]

Pokk, Henri (2015) Sõitjate liiniveo tootmismudeli optimeerimine vähima kogukulu alusel AS GoBus näitel. [thesis] [en] The Optimization of Scheduled Passenger Transport Production Model According to Least Total Cost on the Basis of GoBus Ltd.

Post, Kertu (2014) Transpordiettevõtte Asmari Veod AS töö efektiivsuse tõstmise võimaluste uurimine. [thesis] [en] A Study on the Possibilities of Increasing the Effectiveness of the Transportation Company Asmari Veod AS.

Pärl, Timo (2020) 52-tonnise täismassiga veokite eriveoloa kasutusõiguse tingimuste muutmise vajadus eestis. [thesis] [en] The Need for Changes in the Conditions of 52-Tons Maximum Weight Lorries Special Permit in Estonia.

Pärnpuu, Siim (2014) Gaas autokütusena Saku AB näitel. [thesis] [en] Gas as Automotive Fuel on the Example of Saku AB.

R

Randal, Omar (2015) Veoautode elektroonilise jälgimisseadme omaduste võrdlus ja kasu veoettevõttele. [thesis] [en] Electronic Fleet Management Solutions Comparsion and Benefits for Hauling Companies.

Rehepap, Raido (2018) Transpordiettevõtte tegevusplaan Aurelicom OÜ näitel. [thesis] [en] The plan of action of a transportation company on the example of Aurelicom LLC.

Reimann, Magnus (2016) Ettevõtte HRX AS Ida-Eesti regiooni jaotusvedude töökorralduse efektiivistamine ja kulude optimeerimine. [thesis] [en] Optimization of expences and the improvement of the efficiency of the management of the distribution services of HRX AS’s eastern-Estonian region.

Reimann, Magnus (2016) Ettevõtte HRX as ida-eesti regiooni jaotusvedude töökorralduse efektiivistamine ja kulude optimeerimine. [thesis] [en] Optimization of Expenses and the Improvement of the Efficiency of the Management of the Distribution Services of HRX AS’s Eastern-Estonian Region.

Roosioja, Janno (2015) Transpordiettevõtte tegevusanalüüs ja alternatiivide hindamine jätkusuutlikkuse tõstmiseks OÜ Järva-Jaani Auto näitel. [thesis] [en] The Analysis of Activities and Evaluation of Alternatives to Improve Sustainability of a Transport Company in Example of OÜ Järva-Jaani Auto.

S

Salumaa, Veiko (2015) Jaotuskulude vähendamine Draka Keila Cables AS näitel. [thesis] [en] Distribution Cost Reduction based on Draka Keila Cables PLC.

Sitska, Eleen (2015) Lääne-Euroopa sisevedude teostamine Tallept Auto AS näitel. [thesis] [en] International Transportation in Western Europe based on Tallept Auto AS.

Strandberg, Tanel (2018) Teekasutustasu rakendumise mõju transpordiettevõtte ASV-Auto OÜ majandustulemustele. [thesis] [en] The impact of Estonian road tax implementation on transport companies ASV-Auto Ltd economic results..

Suursoo, Jüri (2014) Legal Aspects of Supply Chain Management I. [textbook]

Suursoo, Jüri (2014) Legal Aspects of Supply Chain Management II. [textbook]

Sõnna, Jarmo (2014) Gaasiseadmete paigaldus veoautodele. [thesis] [en] Installation of Autogas Appliances on Trucks.

T

Tammeleht, Taavi (2014) AS Eesti Post Saaremaa kandekeskuse autopargi elektriautodele üleviimise tasuvuse uuring. [thesis] [en] Cost-Benefit Analysis of Using Electric Cars at Estonian Post Ltd. Saaremaa Branch Office.

Tiido, Joonas (2014) Elektriautode kasutamise võimalus firmaautona. [thesis] [en] The Possibility of Using Electric Cars as Company Cars .

Timmerbacka, Erkki (2017) E-kaubandus. [lecture video]

Timmermann, Rainer (2017) GPS seadmete paigaldamise mõju autopargi üldkuludele Maanteeameti näitel. [thesis] [en] Impact of GPS systems installation on Estonian Road Administrations vehicle uphold costs.

Tintse, Timo (2014) Tööprotsessi efektiivsuse tõstmise võimalused ja analüüs Reval Takso OÜ näitel. [thesis] [en] The Possibilities and Analysis of Increasing Work Process Efficiency Based on the Example of Reval Takso OÜ.

Tõnisson, Berit (2016) Transpordiettevõttele uue veosuuna planeerimine Automa AS näitel. [thesis] [en] Planning a new transport route for a transport company based on the example of Automa AS.

V

Vaiksaar, Maarja (2016) Koostöömudeli arendamine väikeettevõtete vahel siseriiklikul kaubaveol. [thesis] [en] A Cooperation Model Development Between Micro and Small Businesses in National Freight Transport.

Vamper, Ats (2014) Ökonoomsemate sõiduautode turuosa suurendamine. [thesis] [en] Enlarging the Market Share of Fuel-Efficient Cars.

Vare, Martin (2020) Rendiauto tasuvus. [thesis] [en] Profitability of a Rental Car.

Z

Zovo, Janar (2017) Telemaatikasüsteemide mõju veondusettevõtetele ja bussijuhtidele. [thesis] [en] The impact of telematics systems for transportation operators and bus drivers.

This list was generated on Fri Jan 21 16:00:11 2022 EET.