Items where Subject is "Transport Systems and Forwarding"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | D | E | H | I | J | K | L | M | P | R | S | T | Š | Ž
Number of items at this level: 34.

A

Arak, Helle; Kitsing, Liis (2014) OÜ Kaubaekspressi Tallinna piirkonna alltöövõtjate lepingulise aja optimeerimine. [thesis] [en] The Working Time Optimization of Ltd. Kaubaekspress´ Subcontractors in the Tallinn Region .

Aunap, Katriina; Semtsenko, Julia (2015) Protsesside analüüs ning ettevõtte arenguvõimalused FFC Logistics OÜ näitel. [thesis] [en] Analysis of Company Processes and Development Opportunities based on FFC Logistics OÜ.

D

Dmitritšenko, Timur (2014) Arco Transport AS Tsehhi, Slovakkia ja Ungari suundade töö- ja veokorralduse analüüs aastatel 2011-2013. [thesis] [en] Labor and Transport Management Analysis on Arco Transport AS Czech, Slovakia and Hungary Routes from 2011 to 2013.

Dubov, Margus (2015) Vedude efektiivsuse parendamine Postnord OY Eesti filiaal näitel. [thesis] [en] Improving the Efficiency of Transport Operations Based on Postnord OY Estonian Branch.

E

Elisarov, Aune (2018) Erinevate tolliprotseduuride rakendamise võimalused alkohoolsete jookide ladustamisel Logistika Pluss OÜ näitel. [thesis] [en] The Possibilities of Implementing Different Customs Procedures in Storing Alcoholic Beverages Exemplified by Logistic Pluss Ltd..

H

Hokkonen, Anna (2016) AS Schenkeri kaubaterminali efektiivsuse tõstmine automaatse kaubaaluse skänneri abil. [thesis] [en] Increasing the Efficiency of AS Schenker’s Cargo Terminal by Automatic Pallet Scanner.

I

Ilves, Kadri (2018) Lõuna-Saksamaa impordi grupikaubasaadetiste transpordi kogukulud DHL Wormsi terminali kasutuselevõtul. [thesis] [en] The Total Cost of Transport for South-Germany Import Groupage Goods Using DHL Worms Terminal.

J

Joa, Maria (2018) Ekspedeerija töö efektiivistamine ettevõtte Beweship Eesti AS näitel. [thesis] [en] Improving Freight Forwarder’s Work Efficiency on the Example of Beweship Estonia AS.

K

Karjus, Kauri (2015) Kontoritöö probleemide kaardistamine protsesside analüüsi kaudu Cella Transport OÜ näitel. [thesis] [en] Mapping office work problems through processes analysis based on Cella Transportation OÜ.

Kolk, Magnus (2017) Ekspedeerija tööaja profiil rahvusvahelises ekspedeerimisettevõttes. [thesis] [en] Freight Forwarder’s Working Time Profile on the Example of an International Freight Forwarding Company.

Koppelman, Liina (2019) Ekspedeerimisettevõtte klienditeeninduskvaliteedi parendamine kahjude käsitlemise süsteemi arendamisega. [thesis] [en] Improving Service Quality of Forwarding Company by Developing their Claim Handling Process.

Kuusküll, Kerda (2016) Veoprotsessi efektiivsuse tõstmise võimalused mobiilse rakenduse abil DB Schenkeri näitel. [thesis] [en] Opportunities to Improve the Efficiency of Transportation Process by using Mobile App based on DB Schenker.

L

Laan, Merilin (2020) Alltöövõtjate hindamise protsessi standardiseerimine ACE Logistics Estonia AS näitel. [thesis] [en] Standardization of the subcontractors’ assessment process based on ACE Logistics Estonia AS.

Lisitski, Jaan (2017) Jaotusvedude simulatsioon AS Smarten Logistics näitel. [thesis] [en] Simulation of Smarten Logistics PLC Delivery Routes.

M

Meerbach, Erki-Henri (2019) Elektriajamiga vedukite rakendusvõimalused kaubaveoks Harjumaal. [thesis] [en] Possibilities of implementing electric trucks for freight forwarding in Harju County.

P

Piiper, Laura (2017) Koostööpartneri valik ettevõttele Easy Wireless Services OÜ. [thesis] [en] Choosing a Co-Operation Partner for Enterprise Easy Wireless Services OÜ.

Pluum, Ville (2014) Taani veosuuna analüüs ja võimalused Cargofast OÜ näitel. [thesis] [en] Direction of Denmark Analysis and Possibilities on the Example of Cargofast OÜ.

Põitel, Annika (2019) Transpordiühenduse mõju Hiiumaa töötleva tööstusele. [thesis] [en] Impact of transport connection on Hiiumaa processing industry.

Põld, Merylin (2015) Süsteemsete vedude käivitamine efektiivsuse tõstmiseks ACE Logistics Estonia AS näitel. [thesis] [en] Launching Systematic Transport in Order to Raise Efficiency Illustrated by the Example of ACE Logistics Estonia AS.

R

Rebane, Rein (2014) Kaubaterminali efektiivsuse tõstmine DHL Estonia AS näitel. [thesis] [en] Improving the Efficiency of LTL Terminal on the Example of DHL Estonia AS.

Remets, Oksana (2016) Eestisisene kokku- ja jaotusveo kulude optimeerimine ACE Logistics Estonia AS näitel. [thesis] [en] Domestic Collection and Distribution Costs Optimization on Example of PLC ACE Logistics Estonia.

Riiner, Rauno (2016) Eesti transpordisektorisse sisenemine ja arenguvõimalused ettevõtte Delamode Estonia OÜ näitel. [thesis] [en] Entering to Estonian transport sector and development opportunities on the example of Delamode Estonia OÜ.

Rohumäe, Ragnar (2020) Pisipakkide ja alusekauba koosveo võimalused Arco Transport AS saksamaa osakonnas. [thesis] [en] Possibilities of co-transporting small packages and pallet cargo in the German department of Arco Transport AS.

S

Semjonov, Deniss (2020) Soome veosuuna protsesside täiustamine ettevõttes Greencarrier Freight Services Estonia OÜ. [thesis] [en] Finnish Road Freight Department Processes Improvement in Greencarrier Freight Services Estonia OÜ.

Suursoo, Jüri (2012) Tarneahela haldamine. I, Algteadmisi rahvusvahelistest kaupade ostu-müügilepingutest ja riskide maandamisest. [textbook]

Suursoo, Jüri (2010) Transpordisüsteemide logistika ja ekspedeerimine: õppematerjal ekspedeerijale. [textbook]

Suursoo, Jüri; Aasjõe, Ülle; Andresen, Sven; Hintsov, Tõnis; Kreek, Sven; Lukk, Aimar; Siitan, Priit; Suurväli, Mari; Viks, Tarvo; Villemi, Mall (2016) Veokorraldaja käsiraamat II. [textbook]

T

Talimaa, Kevin (2020) Soome-Eesti importkauba veo arendamine ettevõtte Transpoint International (EST) AS näitel. [thesis] [en] Development of the Finnish-Estonian Freight Transport on the Example of Transpoint International (EST) Ltd.

Tasane, Terje (2014) Tootmisettevõtte logistikajuhi tegevused ettevõtte konkurentsivõime tõstmisel. [thesis] [en] The Activities of a Logistics Manager for Enhancing the Competitiveness in a Production Company.

Truija, Martin (2018) Ülegabariidilise kauba veo teekonna valik Lõuna - Euroopast Eestisse. [thesis] [en] Oversized Cargo Transport from South Europe to Estonia.

Turja, Helina (2014) Kuressaare linna uue ühistranspordivõrgu kavandamine. [thesis] [en] Planning of the New Public Transport Network for the Town of Kuressaare.

Tõnisson, Taavi (2020) Päästeameti logistilise võimekuse tõhustamine suurõnnetustel 1.jalaväebrigaadi näitel. [thesis] [en] Improving the logistical capabilities on the Estonian Rescue Board during a major accident based on the 1. Infantry brigade..

Š

Šumeiko, Aleksandr (2016) Protsessiriskide maandamine inportdeklaratsiooni vormistamisel DHL Estonia AS näitel. [thesis] [en] Process Risks Reduction During Making Import Declarations on Example of PLC DHL Estonia.

Ž

Žuravljova, Galina (2017) Harjumaa bussiliinide piletitulu kaotus. [thesis] [en] Loss of ticket sales revenue on bus services in Harju county.

This list was generated on Fri Oct 22 00:54:49 2021 EEST.