Items where Subject is "Traffic Management"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: D | G | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V
Number of items at this level: 27.

D

Dejev, Erik (2020) Erinevate foorijuhtimissüsteemide mõju liiklusohutusele ja läbilaskvusele. [thesis] [en] Impact of Different Traffic Light Control Systems on Safety and Permeability.

G

German, Paavo (2015) Tallinna foorijuhtimiskeskus. [thesis] [en] Tallinn traffic light control center.

J

Jõgeva, Maarek (2020) Digitaalse kahjuavalduse arendus sõiduki- ja liikluskahjude käsitlemisel. [thesis] [en] Insurance Claim Handling Development in Claim Application and Accident Statement.

K

Kiil, Robert (2017) Võimalused naastrehvide mõju vähendamiseks liikluses. [thesis] [en] Options to Reduce the Effects of Studded Tyres In Traffic.

Kohv, Carl-Caspar (2020) Muutused pikkade ja raskete autorongide teele lubamisel. [thesis] [en] Changes in allowing long and heavy vehicles on to the roads.

Kruus, Sander (2018) Virtsu, Kuivastu, Rohuküla ja Heltermaa sadama liikluskorralduse parendamine. [thesis] [en] Improvement of Traffic Management in Ports of Virtsu, Kuivastu, Rohuküla and Heltermaa.

Kuivjõgi, Iiris (2020) Liiklusohutuse analüüs Märjamaa riigiteel nr 20170 km 0-0,3. [thesis] [en] Traffic Safety Analysis on Märjamaa Road nr. 20170 KM 0-0,3.

Kuning, Maie (2008) English for Students of Automotive Engineering. [textbook]

L

Luht, Rene (2017) Veoautojuhtide ametikoolituse uurimus Eesti koolitajate näitel. [thesis] [en] Truck drivers’ occupational training on the example of Estonian educators..

M

Maimann, Kaisa (2020) Eesti 2+1 teelõikude mõju sõidukijuhtide käitumisharjumustele ning liiklusohutusele. [thesis] [en] Impact of 2+1 roads to drivers behavior and road safety in Estonia.

Mesilov, Martin (2016) Teooria-ja sõiduõpe mootorsõidukijuhi esmaõppes - tulemuslikud õppemahud ja juhendaja roll. [thesis] [en] Theory and driving study of motor vehicle driver´s first stage training - effective learning capacity and supervisor´s role.

Mitt, Liis (2018) Bussiterminali peatustaskute jaotumine Pärnu Bussijaama näitel. [thesis] [en] Allocation of Bus Station Platforms Exemplified by Pärnu Bus Terminal.

Mägi, Tõnu; Nõuakas, Kati; Suursoo, Jüri (2015) Veokorraldusjuhi käsiraamat 1.osa. [textbook]

Müür, Chris (2015) Muutuvteabega liiklusmärkide (VMS) projekteerimine Järvevana ja Peterburi teele. [thesis] [en] Variable Message Signs (VMS) Designing to Järvevana and Peterburi Road.

N

Noor, Virko (2014) Liiklusohutus raudteeülesõidukohtadel. [thesis] [en] Traffic Safety on Railway Crossings.

P

Paats, Karmen (2020) Läbisõidupõhine liikluskindlustus. [thesis] [en] Mileage-Based Motor Insurance.

Prank, Nikita (2016) Narva Linnas P. Kerese ja Kreenholmi tänavate ristmiku liikluskorralduse eskiislahendused. [thesis] [en] Narva city P. Kerese and Kreenholmi crossroad traffic situation sketch projects.

Punane, Erik (2018) Ülemiste City liikuvussüsteemi arengu ideekavand. [thesis] [en] Design Concept for the Development of the Ülemiste City Mobility System.

Punane, Erik; Tammus, Thomas (2018) Ülemiste City liikuvussüsteemi arengu ideekavand. [thesis] [en] Design Concept for the Development of the Ülemiste City Mobility System.

R

Ristov, Hannes (2015) Viljandi tänavate analüüs ja lahendused liikluskorralduse muudatuseks. [thesis] [en] Analysis of Viljandi Streets and Traffic Management Solutions for Change.

Rõbalkin, Ilja (2015) 2010-2015 aastatel eestis rakendatud intelligentsete transpordisüsteemide lahenduste ülevaade ja nende arenguvõimalus. [thesis] [en] Intelligent Transportations Systems Solutions Applied in Estonia in 2010-2015 and Opportunities of their Development.

S

Sõukand, Alar (2016) Jüri ja Luha tänava ristmiku ning selle lähiümbruse rekonstrueerimise eskiislahendus Võru linnas. [thesis] [en] The draft solution of reconstruction of the intersection of Jüri and Luha street with its nearby surroundings in Võru.

T

Taavi, Piller (2016) Bus Rapid Transit’i rakendamise võimalikkusest Tallinnas. [thesis] [en] Feasibility of Implementing Bus Rapid Transit in Tallinn.

Tammi, Hendrik (2018) Liiklusviha Eesti Liikluses. [thesis] [en] Road Rage In Estonian Traffic.

Tepandi, Tanel (2018) Õuealade liikluskorralduse analüüs ja lahendused liiklusohutuse suurendamiseks. [thesis] [en] Analysis of the Traffic Management in the Calm Traffic Area and Solutions to Increase Road Safety.

Tõemets, Siim (2020) Veokijuhtide sõidu-, töö- ja puhkeaaja nõuete rikkumised ja nende eeldatavad põhjused. [thesis] [en] Infringements of Driving , Working and Rest Periods by Truck Drivers and Their Expected Causes.

V

Vahemäe, Erik (2015) Teepäraldiste tugikonstruktsioonide passiivne ohutus ja nende rakendamine Eestis. [thesis] [en] Passive Safety of Support Structures for Road Equipment and Practise in the Republic of Estonia.

This list was generated on Sun Nov 28 23:24:17 2021 EET.