Items where Subject is "Production Management"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | D | E | G | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T
Number of items at this level: 50.

A

Adler, Karl (2020) Tootmisliinide seisakute vähendamine Saint-Gobain Glass Estonia SE näitel. [thesis] [en] Downtime Reduction of Production Lines in Saint-Gobain Glass Estonia SE.

Airapetjan, Jana (2016) Tootmisliini protsessi optimeerimine standardiseerimise kaudu Hilding Anders Baltic AS ettevõtte näitel. [thesis] [en] Production Line Process Optimization Through Standardization On The Example Of Hilding Anders Baltic PLC Company..

Andruse, Hergo (2014) Keerdtrepi tarnekindluse parandamine ARS Stainless OÜ näitel. [thesis] [en] Spiral stair delivery of assurance improving ARS Stainless OÜ example.

B

Bostan, Maksim (2016) Lehtmetallitöötluse ärimudel iduettevõtte loomiseks. [thesis] [en] Sheet metalworking business model for start-up company.

D

Dikarev, Sergei (2018) Üleliigsete liikumiste ja tegevuste kõrvaldamine koostamise osakonnas Favor Metaformi näitel. [thesis] [en] Elimination of Unnecessary Movements and Actions at Assembly Department in Favor Metaform.

Domnin, Revo (2021) Uue toote tasuvusanalüüs OÜ's MMT Production. [thesis] [en] Cost-Benefit Analysis of New Product in MMT Production OÜ.

E

Erm, Tuuli (2020) Tootmise monitooringu andmebaasi loomine ettevõttes Lasita Maja AS. [thesis] [en] Creating a Production Monitoring Database on the Example of Lasita Maja AS.

G

Golõnski, Jan (2019) Tootmisprobleemi lahendamine Fortaco Estonia OÜ näitel. [thesis] [en] Production Problem Solving on the Example of Fortaco Estonia OÜ.

J

Jakunin, Kerdo (2020) Milrem AS Tarneahela parendamine. [thesis] [en] Improvement of Milrem AS Supply Chain.

Jemeljanov, Andrei (2020) Äriplaan loodavale ettevõttele BT Joogid OÜ. [thesis] [en] Business plan for to be established company BT Joogid OÜ.

Julia, Karpenko (2018) Toyota Material Handling Baltic SIA Eesti Filiaali hooldusosakonna arendamine. [thesis] [en] Service Department Development of Toyota Material Handling Baltic SIA Estonian Branch.

K

Kasesalu, Meelike (2020) Projektijuhtimise parendamine ettevõttes NOTE Pärnu OÜ. [thesis] [en] Improving Project Management in Company NOTE Pärnu OÜ.

Keler, Erich (2019) Iseteeninduslikku infrastruktuuri omava ettevõtte loomise võimalused Eesti pakiveoturul. [thesis] [en] Self-service infrastructure creation opportunities in the Estonian parcel delivery market..

Kents, Sander (2019) CNC-freespingi ostu kasumlikkuse analüüs ettevõtte Kumex OÜ näitel. [thesis] [en] Analysis about the Profits of Buying a CNC-milling Machine to Kumex OÜ.

Keskküla, Raimo (2020) ADKE Grupp OÜ äriplaan. [thesis] [en] ADKE Grupp Ltd. Business Plan.

Kostabi, Hendrik (2017) 5S süsteemi rakendamine Printcenter Eesti AS järeltöötluse osakonnas. [thesis] [en] 5S system application at Printcenter Eesti AS aftertreatment department.

Krekker, Carina (2020) Töökoha organiseerimise korraldamine ettevõtte X näitel. [thesis] [en] Workplace Reorganization on the Example of Company X.

Krikuhhin, Jürgo (2015) Keevituskonstruktsioonide tootmisjaoskonna evitamine. [thesis] [en] Implementation of Welding Construction Department.

Kütt, Rebeka (2020) Tootmise tugiüksuse loomine Thermory AS näitel. [thesis] [en] Production Support Unit Establishment in Thermory AS.

L

Lahi, Ats (2020) Tootmisliini efektiivsuse parendamine sisemiste ressursside arvelt Smart Load Solutions OÜ näitel. [thesis] [en] Improving the Efficiency of a Production Line at the Expense of Inner Resources Based on the Example of Smart Load Solutions OÜ.

Latšinova, Natalja (2015) Eksamo ASi hinnapakkumuste süsteemi arendamine. [thesis] [en] Eksamo Ltd quotation system development.

Leht, Kaupo (2014) RCA analüüs tootmises tootekvaliteedi tagamiseks Ericsson Eesti AS näitel. [thesis] [en] RCA analyses in production to ensure product quality based on Ericsson Eesti AS.

Lohuväli, Mikk (2014) Autoettevõtte teenindusosakonna töökorraldus- ja klienditeenindusprotsesside parendamine United Motors AS Tartu esinduse näitel. [thesis] [en] Improving Job Management and Customer Service Processes in the Aftersales Department of a Car Company on the Example of United Motors AS Tartu Division.

Luik, Kairi (2020) Komponentide nõudluse prognoosimise parendamine ettevõttes Bed Factory Sweden OÜ. [thesis] [en] Improving component demand forecasting on the example of Bed Factory Sweden OÜ.

M

Mets, Karel (2015) Trelleborg Industrial Products Estonia OÜ silikoontorude tootmisosakonna tootlikkuse tõstmine rakendades timmitud juhtimise tööriistu. [thesis] [en] Increasing productivity in Trelleborg Industrial Products Estonia OÜ silicone production department by applying Lean management tools.

Mets, Raili (2020) K.Met AS jätkusuutlikkuse hindamine finantsanalüüsi põhjal. [thesis] [en] Assessment of the financial sustainability of the company K.MET AS.

Mätas, Laura (2020) Mee töötlusbussi arendamine väikeettevõtjale. [thesis] [en] Mobile Honey Harvester Development for a Small Entrepreneur.

Mölder, Maria Kristiina (2020) Workflow Analysis for a Single Product and Finding Manufacturing Cost at the Workshop of Magnetic MRO AS. [thesis] [en] Workflow Analysis for a Single Product and Finding Manufacturing Cost at the Workshop of Magnetic MRO AS.

N

Ney, Rauno (2015) Lean tootmise põhimõtete rakendamine Saajos AS. [thesis] [en] Applying the Principles of Lean Production on the example of Saajos AS.

Niinep, Britta-Patricia (2017) AS Fors MW tootmise kvaliteedikorralduse aluste loomine. [thesis] [en] Quality Management Basis Arrangement for AS Fors MW.

Nõuakas, Kati (2014) Tootmiskulud. [instructional video]

O

Ott, Mariella (2020) Tootmise planeerimise protsessi parendus ettevõtte X näitel. [thesis] [en] Improvement of Production Planning Process Based on Company X.

P

Paas, Fredy (2014) Tootmisprotsesside parendustest tulenevalt uue asendiplaani loomine Scanfili näitel. [thesis] [en] The creation of new position plan derived from improving the production processes.

Piho, Kristina (2020) Varude vähendamine tootmisettevõtte näitel. [thesis] [en] Inventory Reduction in a Production Company.

Pikk, Henri (2020) Ühe tüki voo rakendamise analüüs ABB AS Komplektalajaamade tehase näitel. [thesis] [en] One-Piece Flow Implementation Analysis on the Example of ABB Ltd Compact Secondary Substations Factory.

R

Rahu, Helena (2020) Tootmishaldus tarkvara IME kasutusjuhendi loomine ettevõttes AS Salvest. [thesis] [en] Production Management Software IME Manual Creation in AS Salvest.

Randoja, Marek (2020) Mobiilse tootmis- ja teenindussüsteemi protsessi kaardistamine ja parendamine ettevõtte HANSA-FLEX OÜ näitel. [thesis] [en] Mapping and Improving the Mobile Production and Service Unit Process on the Example of the Company HANSA-FLEX OÜ.

Raudsepp, Sigrid (2018) Tootmisefektiivsuse tõstmine motivatsioonisüsteemi abil voodipõhjalippide tootmishoones Alcantra OÜ näitel. [thesis] [en] The Process of Increasing Production Efficiency in a Bed Support Slate Manufacturing Hall Using the Example of Alcantra OÜ.

Riiel, Kerttu (2017) Õmblusettevõtte ARIESK OÜ loomine. [thesis] [en] The Creation of Sewing Company ARIESK OÜ.

S

Saar, Gerda (2020) Väärtusahela kaardistamine ettevõtte AS Harju Elekter Elektrotehnika näitel. [thesis] [en] Value Stream Mapping on the Example of AS Harju Elekter Elektrotehnika.

Saarik, Mario (2019) Tootmistarkvara Monitor ERP juurutamine tootmisettevõttes. [thesis] [en] Production software Monitor ERP deployment in production company.

Sarapuu, Kristjan (2017) Metalli kulu vähendamine AS Draka Keila Cables'is. [thesis] [en] Metal usage reduction at AS Draka Keila Cables.

Sepp, Henrik (2020) Exceli Power BI põhise planeerimistööriista juurutamine Saku Õlletehas AS näitel. [thesis] [en] Implementation of Excel Power-BI Based Planning Tool on the Example of Saku Õlletehas AS (Saku Brewery).

Sults, Martin (2014) Lean - timmitud tootmise printsiipide rakendamine OÜ Metek Alumiinium tootmises. [thesis] [en] Lean manufacturing principles application at OY Metek Aluminium .

Süld, Janar (2020) Pooltoodete planeerimine ABB AS Komplektalajaama tehase näitel. [thesis] [en] Planning of Semi-Finished Products on the Example of ABB AS Compact Secondary Substations Factory.

T

Tamm, Martin (2014) Praaktoodetest põhjustatud kulude vähendamine. [thesis] [en] Scrap cost reduction.

Tee, Annika (2020) Ettevõtte Standard AS tootmisprotsesside digitaliseerimine. [thesis] [en] The Digitalization of Standard Ltd Production Processes.

Tohv, Merilyn (2018) Tooteteostusprotsessi optimeerimine Ruukki Products AS näitel. [thesis] [en] Product Process Optimization in Ruukki Products AS.

Truumees, Mari (2020) Tootegrupi planeerimiseprotsessi parendamine tootmisettevõttes. [thesis] [en] Improving the Planning Process of a Product Group in a Manufacturing Company.

Tätte, Urmo (2016) Tootmise planeerimise tarkvara juurutamine ettevõttes. [thesis] [en] Implementation of manufacturing software.

This list was generated on Sun Jan 23 23:42:51 2022 EET.