Items where Subject is "Drinking and Waste Water Processing and Networks"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: H | K | L | M | N | T | V
Number of items at this level: 12.

H

Hiis, Kätlin (2015) Prangli saare veesüsteem. [thesis] [en] Water System of Prangli Island.

K

Karvanen, Timo (2018) Fosfori bilanss reoveepuhastusjaamas. [thesis] [en] Phosphorus Balance in Wastewater Treatment Plant.

Kirs, Ketre (2014) Annuspuhasti tehnoloogiline tsüklite dimensioneerimine Suurupi reoveepuhasti näitel. [thesis] [en] Technological Dimensioning of the Treatment Cycles of Sequencing Batch Reactor Based on Suurupi Wastewater Treatment Plant.

Koho, Paula Lucia Johanna (2020) Vahelduvaeratsiooni mõju uurimine bioloogilisele reoveepuhastusele. [thesis] [en] Impact of Intermittent Aeration on Biological Wastewater Treatment.

Kukk, Liis (2018) Puidutööstusest tuleneva nõrgvee keskkonnamõju uurimine. [thesis] [en] Wood Industries Leachate Water Environmental Impacts.

L

Laaster, Sander (2019) Erinevate koagulantide efektiivsuse hindamine Ülemiste veepuhastusjaamale. [thesis] [en] Assessing The Efficiency of Different Coagulants For The Ülemiste Water Treatment Plant.

Lembinen, Mirle (2017) Joogivee tootmiseks kasutatavate filtermaterjalide võrdlus viimsi veevärgi näitel. [thesis] [en] Comparison of Different Filter Materials Used in Drinking Water Production Based on the Example of Viimsi Veevärk.

M

Meriküll, Sirly-Ann (2019) Viimsi valla elanike rahulolu uuring joogivee kvaliteedi suhtes AS Viimsi Vesi näitel. [thesis] [en] Satisfaction Research about Viimsi Parish's Citizens' Satisfaction with the Drinking Water as an Example of AS Viimsi Vesi.

Müür, Mattias (2018) Aktiivsöe kasutamine raskemetallide ning kogu orgaanilise süsiniku eemaldamiseks reoveepuhastis. [thesis] [en] Usage of Activated Carbon for the Removal of Heavy Metals and Total Organic Carbon in Wastewater Treatment Plant.

N

Neeme, Madli (2016) Aktiivsöe filtri dimensioneerimine raskmetallide eemaldamiseks Kohtla-Järve reoveepuhastusjaama näitel. [thesis] [en] Dimensioning Activated Carbon Filter for the Removal of Heavy Metals in the Case of Kohtla-Järve Wastewater Treatment Plant.

T

Tegova, Kevin (2020) Bioloogilise ja keemilise fosforiärastuse võrdlus toimiva reoveepuhasti näitel. [thesis] [en] Comparison of Biological and Chemical Phosphorus Removal on the Example of a Working Wastewater Treatment Plant.

V

Varis, Annika (2014) SA Jõulumäe Tervisespordikeskus reoveepuhasti rekonstrueerimise eelprojekt. [thesis] [en] The Preliminary Project of the Reconstruction of SA Jõulumäe Sports Center Wastewater Treatment Plant.

This list was generated on Sun Nov 28 22:52:04 2021 EET.