Items where Subject is "Energy and the Environment"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | G | H | M | N | P | T
Number of items at this level: 12.

A

Andreson, Deve (2018) Päikeseelektrijaamade tootlikkuse prognooside paikapidavus. [thesis] [en] Reliability of Solar Power Plant Productivity Forecasts.

G

Grün, O.W. (2014) Väiketuulikud Eestis. [thesis] [en] Small Wind Turbines in Estonia.

H

Hioväin, Kerto (2015) Geotermaalenergia kui taastuva ressursi kasutamine Eestis. [thesis] [en] The Use of Geothermal Energy as a Renewable Resource in Estonia.

M

Mandre, Andres (2018) Soojuselektrijaama optimeerimine Tallinna Prügilagaas OÜ ja SRC Group AS ettevõtete näitel. [thesis] [en] Optimization of thermal power plant based on the example of Tallinna Prügilagaas LLC and SRC Group Ltd..

Matsalu, Marek (2014) Biokütused ja nende kasutus väikekateldes. [thesis] [en] Biofuels and their Utilization in Small-Scale Boilers.

Mäesalu, Kady (2019) Surugaasi kasutamine transpordis ja selle keskkonnamõju. [thesis] [en] The Use of Compressed Natural Gas in Transport Sector and its Environmental Impact.

N

Nurges, Joonas (2020) Biokütuste masside ja tuha koostise võrdlus Tallinna elektrijaama näitel. [thesis] [en] Analysis of Biofuel Masses and Biofuel Ash Composition on the Example of Tallinn Power Plant.

P

Prantsus, Mihkel (2017) Hakkpuidu kasutamise eelised Võhma katlamaja näitel. [thesis] [en] The Advantages of Using Chopped Wood Based on the Example of Võhma Boiler House.

Puks, Peter (2017) Taastuvenergia tootmise perspektiivid biogaasijaama juhtide hinnangul. [thesis] [en] Renewable Energy Production Perspectives According to the Opinions of Biogas Plant Directors.

Põõsaste, Pirjo-Andra (2016) Viljandi reoveepuhasti settetöötlus ja metaankääriti rajamise otstarbekus. [thesis] [en] The Sludge Treatment Technology of the Viljandi Sewage Treatment Plant and the Feasibility of Anaerobic Digester.

T

Tamme, Tuuli (2014) Passiivmajade jätkusuutlikkus ja Eesti esimesed passiivmajad. [thesis] [en] Sustainability of Passive Houses and the First Passive Houses in Estonia.

Tamsalu, Ethela (2020) Vesinik kui alternatiivkütuste tulevik. [thesis] [en] Hydrogen as the Future of Alternative Fuels.

This list was generated on Fri Oct 22 01:19:55 2021 EEST.