Items where Subject is "Types of Waste and Basics of Waste Treatment"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | K | P | R | S | T | U | V
Number of items at this level: 15.

A

Aarna, Sirlin (2019) Elva valla elanike teadlikkus jäätmetest. [thesis] [en] The Knowledge of Waste Management the Residents of Elva.

Allikivi, Meril (2015) Toidukao uuring Harjumaa lasteaedade ja üldhariduskoolide sööklates. [thesis] [en] Avoidable Food Waste in the Canteens of Nursery Schools and General Education Schools of Harjumaa.

K

Kaunissaar, Maria (2016) Jäätmete liigiti kogumissüsteem Tallinna Tehnikakõrgkoolis. [thesis] [en] Waste sorting system in TTK University of Applied Sciences.

Kuusmik, Eliise Ingel (2020) Põllumajandusplast Eestis. [thesis] [en] Agricultural Plastic Waste in Estonia.

P

Ploompuu, Grethe-Johanna (2018) Eesti tervishoiuasutustes tekkivate jäätmete käitluse juhendmaterjal. [thesis] [en] Healthcare Waste Management in Estonia.

Ploompuu, Grethe-Johanna; Vendik, Sten; Evestus, Mario; Kabanen, Kristjan; Juurikas, Hans; Suup, Kristi; Trumm, Gerhard (2018) Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilaste toimetised nr 23. [document]

Põldemaa, Grete (2014) Korraldatud jäätmeveo rakendumine Saare maakonnas. [thesis] [en] Implementation of Organized Waste Transport in Saare County.

R

Rebane, Laura (2020) Elanikelt kogutud segapakendijäätmete analüüs sõltuvalt kogumissüsteemist ja ringlussevõtust. [thesis] [en] Analysis of Mixed Packaging Waste Collected from the Residents Depending on the Collection System and Recycling.

Rippinen, Keijo (2017) Jäätmete vähendamise võimalused lihatööstuses. [thesis] [en] Waste Reduction Opportunities in Meat Industry.

Rist, Daisi (2015) Rannikult naftareostuse likvideerimise olulisus Muraste juhtumi näitel. [thesis] [en] Importance of Removing Coastal Oil Spills Based on Muraste Oil Spill.

S

Salus, Liisa (2014) Jäätmekavas seatud eesmärkide täitmise suutlikkuse analüüs Eesti kaitseväe näitel. [thesis] [en] The Ability of Achieving the Goals Set in the Waste Management Plan of the Estonian Defence Forces.

T

Teinlum, Mariel (2020) Jäätmeprobleemid Eesti valdades. [thesis] [en] Waste Problems in Estonian Municipalities.

Traus, Kristi (2018) Tegurid, mis mõjutavad õpilaste kavatsust taaskasutada. [thesis] [en] Factors Influencing Students’ Intention to Recycle.

U

Uus, Riin (2017) Kompostimisvõimaluse loomine korteriühistus. [thesis] [en] Creating the Possibility to Compost in an Apartment Association.

V

Vene, Katrin (2018) Tervishoiujäätmete käitlemine Eesti tervishoiuasutustes. [thesis] [en] Health Care Waste Management in Estonian Healt Care Institutions.

This list was generated on Thu Oct 21 23:16:00 2021 EEST.