Items where Subject is "Road Construction"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | D | E | H | J | K | L | M | O | P | R | S | T | V | Õ
Number of items at this level: 60.

A

Aaviste, Mihkel (2014) Pärnu linna Lao tänava pikendus projekt. [thesis] [en] Project of the extension of Lao street in Pärnu.

Aros, Celine (2020) Rakvere linna tänavate seisukorra analüüs. [thesis] [en] Street Condition Analysis of the City of Rakvere.

Arro, Andres (2014) Valga maakonna riigimaantee nr 23193 Piiri-Jeti km 0,00-12,948 teetööde kirjeldus ja töökorralduse projekt. [thesis] [en] Description and Roadworks Work Management Project for Road no 23193 Piiri-Jeti km 0,00-12,948 at Valga County.

Artjuh, Vladislav (2019) Hooldenõuete kajastamine meedias ja meediakajastuste mõju liiklusohutusele. [thesis] [en] Coverage of road maintenance requirements in media and the impact of media coverage on road safety.

D

Dovzhich, Vyacheslav (2019) Kohtla-Järve tänavate seisukord ja analüüs. [thesis] [en] Kohtla-Järve road condition and analysis.

E

Eelmaa, Martin (2018) TTK teekonstruktsiooni koormusstendi üleminekuteguri leidmine dünaamiliselt silindrilt rattakoormusele. [thesis] [en] Comparison in accelerated pavement testing between dynamic load and rolling wheel.

Elias, Elise (2017) Liiklusohutuse suurendamine Eesti teedel. [thesis] [en] Increasing Safety on the Estonia Roads.

H

Hollas, Martin (2019) Pärnu linna A.H.Tammsaare pst rekonstrueerimise tee-ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] Road Construction Project for Reconstruction of A.H.Tammsaare Alley In Pärnu.

J

Jaska, Silja (2016) Mustassaare maa-ainese karjääri korrastamisprojekt. [thesis] [en] Recultivation project of Mustassaare common minerals quarry.

Joel, Urbel (2017) Viljandi tänavate seisukord ja analüüs. [thesis] [en] The Condition and Analysis of the Streets in Viljandi.

Jätsa, Märt (2015) Riigimaantee nr 12 Kose-Jägala, Nõmbra-Kehra lõogu I etapi km 16,50-18,97 remonditööde korralduse projekt. [thesis] [en] “Design Documentation of Repair Work Management of Satge I of Section Kose-Jägala, Nõmbra-Kehra (km 16,50-18,97) of National Road No. 12”.

K

Karon, Hannes (2014) Maavara säästlik kaevandamine Pudivere karjääris. [thesis] [en] Economical mineral excavation in Pudivere mine.

Kasari, Priit (2017) Külmutus- ja sulatustsüklite mõju asfaltsegudele. [thesis] [en] The Effects of Freezing and Thawing Cycles to Asphalt Mixtures.

Kasemets, Sandra (2019) Talihoolde teostuse areng Lääne-Virumaa riigiteedel. [thesis] [en] The Development of Winter Maintenance on the State Roads of Lääne-Viru County.

Klompmaker, Jörg (2015) Geovõrgud sidumata kihtides – projekteerimine ja toimivus. [other video]

Kruusimägi, Asso (2014) Kõrvalmaantee 14150 Painküla-Puurmani km 3,318 Kureoja raudbetoonsilla ümberehitus monteeritavaks terastorutruubiks. [thesis] [en] Reconstruction of Kureoja Reinforced Concrete Bridge into a Pipe Arch Culvert on Highway no 14150 Painküla-Puurmani km 3,318.

Kuimets, Hardi (2018) Riigiteede aastaringne hoole. [thesis] [en] Year-round maintance of national roads.

Kukebal, Johannes (2019) Ahtri, Jõe, Loots tn ja Reidi tee ristmikku ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Management Project for the Intersection of Ahtri, Jõe, Lootsi Streets and Reidi Road.

Kurg, Veiko (2015) Terastorusildade ehitusjuhend. [thesis] [en] Instruction for building steel tube bridges.

Kuurmann, Madis (2020) Klinkerkivi sillutise sobivuse analüüs. [thesis] [en] Suitability Analysis of Laying Clinker Stone Pavement.

Käärid, Sulev (2008) Linnade ja asulate sanitaartehnilised rajatised: ehitus ja töökorraldus: loengukursus. [textbook]

Kõomägi, Henry (2017) Tapa kaitseväelinnaku tee-ehitustööde korralduse projekt. [thesis] [en] Road Construction Management Project for Tapa Defence Forces Campus.

L

Laks, Liivar (2018) Kraavideta maanteed. [thesis] [en] Highways without ditches.

Laager, Oliver (2014) Ajutine liikluskorraldus Tallinna linnas. [thesis] [en] Temporary traffic management in city of Tallinn..

Leedmaa, Erki (2014) Liiklusest tingitud keskkonnaprobleemid. [thesis] [en] Environment problems caused by traffic .

Leppik, Rauno (2019) Kruuskatte stabiliseerimine põlevkivituhaga. [thesis] [en] Gravel Road Stabilisation With Oil-Shale Ash.

Lokko, Hannela (2014) Teedeehitusmaterjalide nõuetele vastavuse tõendamine. [thesis] [en] Conformity assessment of road construction materials.

Luigand, Ragnar (2016) Turismisisild Rakvere Vallimäele. [thesis] [en] Tourism bridge to Rakvere Vallimäe Hill.

Luik, Sander (2020) Sidumata teedeehitusmaterjalide ja pinnaste liigitus sõelkõvera baasil, töövahendi koostamine. [thesis] [en] Classification of unbound road construction materials based on grain curve - compilation of working tool.

M

Mets, Rudolf (2020) Narva linna ristmike rekonstrueerimine. [thesis] [en] Reconstruction of Narva City Road Intersections.

Mikk, Margus (2014) Metsateede ehitamise juhend. [thesis] [en] Forest road building guidlines..

Murdla, Marken (2020) Naastrehvide kasutuse osakaal ja selle mõju Tallinnas. [thesis] [en] The Proportion of Studded Tires Use and It`s Impact in Tallinn.

Mäelt, Anton (2017) Ennetava libedustõrje tegemise nõuded ja rakendamise praktika põhjamaades, nõuete ja praktika võrdlus eestiga. [thesis] [en] Comparison of the Practice for Slipperiness Control and it's Requirements in Nordic Countries and in Estonia.

Mägi, Andre (2015) Kehtivate nõuete baasil - kruusliivad Eestis ja nende kasutusvõimalus dreenkihi ehitamiseks. [thesis] [en] On the Basis of Valid Requirements – Gravelly Sands in Estonia and the Possibilities of Using them for Building a Drainage Layer.

Mühlberg, J. (2020) Teekonstruktsiooni kvaliteedinäitajate kujunemine mehhaniseeritud tööprotsesside tulemusena. [thesis] [en] Formation of quality indicators of road structure as a result of mechanised work processes..

O

Olesk, Tauri (2015) Talvise teehoolduse masinapark ja selle efektiivsemaks muutmine. [thesis] [en] Vehicle park of winter maintenance and improving its efficiency.

Oper, Kevin (2017) Teedega seotud ohud ühiskonnale ja keskkonnale ning nende likvideerimine. [thesis] [en] Road Related Hazards to Society and Environment and their Elimination.

P

Paap, Kimmo (2020) Poorse stabiliseeritud katendikihi kasutamine teede ehituses - eelised ja puudused. [thesis] [en] Constructing Porous Stabilizing Road Pavement Layers – Advantages and Disadvantages.

Printsmann, Andreas (2016) Riigimaantee nr 43 meoma-alatskivi lõigu km 20,87-30,7 rekonstrueerimise tööprojekt. [thesis] [en] National road no. 43 alatskivi - meoma section km 20.87 to 30.7 work project for the reconstruction.

R

Radužan, Viktor (2017) Kohtla-Nõmme aherainemäe maastikukujundus ja eskiisprojekt. [thesis] [en] Landscape Design and Draft Project for Kohtla-Nõmme Station Gangue Hill.

Radužan, Viktor (2017) Kohtla-Nõmme aherainemäe maastikukujundus ja eskiisprojekt. [thesis] [en] Landscape Design and Draft Project for Kohtla-Nõmme Station Gangue Hill.

Rand, Kaur (2014) Jalg- ja jalgrattateede talihoole Tallinnas. [thesis] [en] Winter maintenance of cycle and pedestrian tracks in Tallinn.

Rebane, Egle (2020) Plastikjäätmete kasutamise võimalikkus asfaltbetoonsegu täiendava sideainena. [thesis] [en] Possibilities of Using Waste Plastic as an Additional Binder in the Asphalt Mix.

Remmet, Jevgeni (2019) Viraksaare küla ÜVK rajamine, Paide linnas 2012 – 2019. [thesis] [en] Development and Construction of Public Water Supply and Sewerage System in Viraksaare Village, Paide, in 2012 – 2019.

Rits, Sander (2020) Projekti vead ja nende lahendused maantee õgvendusel. [thesis] [en] Errors in the Project and Solutions for Narrowing the Road.

S

Sahnjuk, Anton (2019) Tallinna uue vangla ehitustööde analüüs. [thesis] [en] The Analysis of the Construction Works of Tallinn New Prison.

Samberk, Vahur (2016) Trammitee liinide 3 ja 4 rekonstrueerimise geodeetiline teenindamine. [thesis] [en] Geodetic services at the reconstruction works of the tramlines number 3 and 4.

Schmidt, Andri (2015) Teekatete märgistustööde teostamine Eestis. [thesis] [en] Carrying out marking works of road surfaces in Estonia.

Siidirätsep, Stenver (2018) Mittekootud geotekstiilide kasutamine infraehituses. [thesis] [en] Usages of nonwoven geotextiles in infrastructure.

Sillamäe, Sven (2014) Asfaldivõrkude seminar. [other video]

Sillamäe, Sven (2018) Miks teed lagunevad? [lecture video]

Sonberg, Indrek (2018) AS Enefit Kaevandused Raudtee Kapitaalremondi Töökorraldus Projekt 2018. [thesis] [en] Construction Organization Project for the Overhaul of the AS Enefit Kaevandused 2018..

T

Tamkivi, Tauri (2014) Aovere-Luunja maantee km 0,000-11,352 ehitustööde korralduse projekt. [thesis] [en] Road Construction Management Project of Aovere-Luunja Highway km 0,000-11,352.

Tammemägi, Tanel (2014) Osula graanulitehase laoplatsi ehituskorralduse planeerimine ja eelarvestamine. [thesis] [en] Construction management planning and cost estimation of Osula pellet mill storage facility.

Teder, Erkko (2016) Küttega teed. [thesis] [en] Heated roads.

Tiirats, Taavi (2020) Asfaltbetoon taaskasutatud plastikust ning bio-bituumenist. [thesis] [en] Asphalt Concrete from Recycled Plastic and Bio-Bitumen.

Tõnts, Taavi (2015) Infopäeva sissejuhatus (Asfaldivõrgud). [lecture video]

V

Väli, Tauri (2016) Liiklusohutuse suurendamine tee-ehitustööde ajal Eesti Vabariigis. [thesis] [en] Increasing road safety during road construction works in the Republic of Estonia..

Vätson, Imre (2019) Küttega teed reguleerimata ülekäiguraja vahetus läheduses. [thesis] [en] Heated Roads in the Near Vicinity of Unregulated Pedestrian Crossings.

Õ

Õigus, Karl (2018) Kattega teede areng Eesti riigiteedel. [thesis] [en] Development of pavement roads on Estonian roads.

This list was generated on Fri Oct 22 00:36:05 2021 EEST.