Items where Subject is "Environmental Technology"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | E | I | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | Š
Number of items at this level: 35.

A

Alamaa, Siim-Erik (2016) Eesti põlevkiviõli tootmise optimeerimine. [thesis] [en] Optimization of Estonian Shale Oil Production.

Alekand, Gerda (2017) Koerte kuivtoidukoostise analüüs ja mõju. [thesis] [en] The Analysis and Effect of Dry Dog Food Composition.

Alting, Gerda-Käddi (2016) Raskmetallide ühendite sisaldus Eesti mereadrus. [thesis] [en] Heavy Metals Concentration in Estonian Seaweeds.

E

Eensaar, Agu (2011) Atmosfääri vertikaalne tasakaal. [lesson (learning module)]

Eensaar, Agu (2013) Optilised nähtused atmosfääris. [lesson (learning module)]

Eensaar, Agu (2012) Päikesekiirgus atmosfääris. [lesson (learning module)]

Einer, Johanna (2017) Aianditega levivad invasiivsed võõrliigid ja nende tõkestamise viisid. [thesis] [en] Spread of Invasive Species Through Horticulture and the Means of Preventing It.

I

Ilusk, Janet (2020) Personali arendamise võimalused ettevõttes Telia Eesti AS. [thesis] [en] Personnel development methods in Telia Eesti AS..

K

Kaasma, Taaniel (2014) Kildagaasi varude ja kasutamisega seotud probleemid avaldatud materjalide põhjal. [thesis] [en] Problems Associated with Shale Gas Reserves and their Extraction on the Basis of Released Publications.

Kaisa , Talimaa (2014) Pestitsiidid põllumajanduses: kokkupuutevõimalused ja mõju mesilaselaadsetele putukatele. [thesis] [en] Pesticides in Agriculture: Exposure Opportunities and Impact on Pollinators.

Kaunissaar, Maria (2016) Jäätmete liigiti kogumissüsteem Tallinna Tehnikakõrgkoolis. [thesis] [en] Waste sorting system in TTK University of Applied Sciences.

Koit, Madis (2018) Jääksoode korrastamine AS Nurme Turvas näitel. [thesis] [en] Rehabilitation of Cut-over Peatland on the Example of AS Nurme Turvas.

Koit, Maire (2018) Eesti elanike teadlikkus tootjavastutusest. [thesis] [en] The Awareness of Producer Responsibility Among the Estonian Population.

Kokemägi, Kenno (2016) Sidekaablid kui taaskasutamata ressurss. [thesis] [en] Telecommunications Cables as Unrecycled Resource.

Kõmmits, Liisa (2018) Antibiootikumid, nende kasutamise tagajärjed ja enamlevinud toimeained Eesti veterinaarmeditsiinis. [thesis] [en] Antibiotics, the Consequences of Usage and Most Common Active Ingredients in Estonian Veterinary Medicine.

L

Laaster, Sander (2019) Erinevate koagulantide efektiivsuse hindamine Ülemiste veepuhastusjaamale. [thesis] [en] Assessing The Efficiency of Different Coagulants For The Ülemiste Water Treatment Plant.

Lindegron, Karl (2017) Luuka seafarmi tegevus ja keskkonnaprobleemid. [thesis] [en] The activities and environmental problems of Luuka pig farm..

M

Meriküll, Sirly-Ann (2019) Viimsi valla elanike rahulolu uuring joogivee kvaliteedi suhtes AS Viimsi Vesi näitel. [thesis] [en] Satisfaction Research about Viimsi Parish's Citizens' Satisfaction with the Drinking Water as an Example of AS Viimsi Vesi.

N

Natka, Krisli (2014) SA KIK veemajanduse programmist rahastatud projektide tulemused. [thesis] [en] The Results of Water Management Program Projects Funded by the Environmental Investment Centre.

P

Ploompuu, Grethe-Johanna (2018) Eesti tervishoiuasutustes tekkivate jäätmete käitluse juhendmaterjal. [thesis] [en] Healthcare Waste Management in Estonia.

R

Randmaa, Alise (2016) Olmejäätmete sorteerimisjuhend. [thesis] [en] Household Waste Sorting Guide.

Rosenberg, Olga (2014) Jäätmevedu Kullamaa ja Kaiu vallas. [thesis] [en] Waste Transport in Kullamaa and Kaiu Rural Municipality.

S

Saluri, Kärt (2020) Suletud tavajäätmeprügilate järelseiretulemuste analüüsimine nõrgvee põhjal. [thesis] [en] Analysis of Closed Municipal Landfills Based on Leachate Follow-Up Monitoring Results.

Semkiv, Tatjana (2017) Pilsivee puhastamine kolme ettevõtte näitel. [thesis] [en] Bilge Water Treatment Based on the example of Three Companies.

Siil, Simo (2014) Elektrimootoriga autode keskkonnamõju. [thesis] [en] Environmental Impact of Electric Cars.

Sillaste, Viiu (2017) Veepäev 2017. [other video]

Stanislav, Ignatovets (2014) Põlevkivi rikastamisjääkide ladustamine Estonia kaevanduse näitel. [thesis] [en] Storage of Oil Shale Tailings Based on the Mine Estonia.

T

Tamme, Tuuli (2014) Passiivmajade jätkusuutlikkus ja Eesti esimesed passiivmajad. [thesis] [en] Sustainability of Passive Houses and the First Passive Houses in Estonia.

Teder, Anne-Ly (2020) Vähenenud töövõimega inimeste võimalused tööturul Ida-Virumaa näitel. [thesis] [en] Job Opportunities for People with Decreased Work Capability at The Example Of Ida-Virumaa.

Terasmaa, Hans (2017) SA Viljandi Haigla jäätmekäitlusteenuse arvete analüüs. [thesis] [en] Cost Analysis for Viljandi Hospital Waste Management Services.

Tiitso, Helina (2016) Eesti jõgede hüdrokeemiliste näitajate analüüs 1992-2014 seireandmete põhjal. [thesis] [en] Hydrochemical Indicators of Estonian Rivers. Analysis of the Monitoring Data from 1992-2014..

Traus, Kristi (2018) Tegurid, mis mõjutavad õpilaste kavatsust taaskasutada. [thesis] [en] Factors Influencing Students’ Intention to Recycle.

U

Uusmaa, Heleri (2014) Noarootsi maaelu ja looduskasutuse jätkusuutlikkus. [thesis] [en] The Sustainability of Rural Life Development and Utilization of Natural Resources in Noarootsi.

V

Vahkel, Marili (2015) Jäätmehooldus Kihnu saarel. [thesis] [en] Waste Management on Kihnu Island.

Š

Šaitor, Merilin/M.Š (2016) Keskkonnainseneri esmase kuuenda taseme kutsestandardi koostamine. [thesis] [en] Compailing the Vocational Qualificational Standard of Applied Environmental Engineer Level six.

This list was generated on Sun Nov 28 23:31:30 2021 EET.