Items where Subject is "Supply Chain Management"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | E | I | K | L | M | R | S | T | V | Š
Number of items at this level: 30.

A

Arro, Tiia (2018) Ettevõtte tarneahela optimeerimine läbi äriprotsesside tõhustamise. [thesis] [en] Optimising the Supply Chain by Improving the Efficiency of Business Processes.

B

Baranov, Fred (2020) Ostujuhtimise optimeerimine Evelekt AS näitel. [thesis] [en] Purchasing Management Optimization on The Example of Evelekt Ltd.

E

Engso, Carolyn (2017) Ümarpuitu riigist välja vedava ettevõtte jaoks optimaalseima logistilise lahenduse leidmine. [thesis] [en] Finding the optimal logistic solution within Estonia for roundwood export.

I

Isotamm, Liisi (2014) Tagastuslogistika protsessid ning nende analüüs ettevõtte AS Smarten Logistics näitel. [thesis] [en] Reverse Logistics Processes and their Analysis based on AS Smarten Logistics.

K

Karu, Taivo (2017) Tsentraliseeritud lao mõju Rickman Trade OÜ logistikasüsteemile. [thesis] [en] The impact of centralized warehouse to the logistic system of Rickman Trade LTD.

Kasela, Fred (2018) Protsesside haldussüsteemi parendamine AS Saku Õlletehas planeerimisosakonna näitel. [thesis] [en] The Improvement of Process Management System Based on the Example of Ltd Saku Õlletehas Planning Department.

Klausner, Janno (2020) 6S-meetodite rakendamine ettevõttes Nefab Packaging OÜ konteinerite laadimise teenuse näitel. [thesis] [en] Application of 6S methods in Nefab Packaging LTD on the example of container loading service.

Kosso, Triin (2018) Materjalide kanban süsteemi määramise põhimõtted ABB AS Komplektalajaamade tehase näitel. [thesis] [en] Principles for determining the material to kanban system on the example of ABB Ltd Compact Secondary Substations Factory..

Kuldmaa, Ranne (2019) Tarneahela väljundi optimeerimine ettevõtte Loodusvägi OÜ näitel. [thesis] [en] Optimization of The Output of Supply Chain on The Example of Loodusvägi Ltd.

L

Linaste, Taavi (2015) Tootlikkuse ja efektiivsuse tõstmise võimalused puistekauba transpordis Tallinna Toiduveod AS näitel. [thesis] [en] Opportunities to Improve the Productivity and Efficiency in Bulk Cargo Transport on the Example of Tallinna Toiduveod Ltd.

M

Maamets, Merit (2016) Infovoo tõhusus tootmisettevõttes AS Norma näitel. [thesis] [en] The Efficiency of Information Flow on the Example of Production Plant PLC Norma.

Mihkel, Vahar (2017) Kitsa tarneahela optimeerimine Roclite OÜ näitel. [thesis] [en] Lean supply chain optimization Roclite OÜ example.

Missijuk, Karina (2017) Ettevõtte Estplast Tootmine OÜ majandustegevuse efektiivsuse paranemine tarneahela optimeerimise abil. [thesis] [en] Estplast Tootmine Oü Economic Efficiency Improving through Optimization of the Supply Chains.

Murumaa, Maris (2016) Tarneahela kulude optimeerimine lennukihooldusettevõtte näitel. [thesis] [en] Supply Chain Cost Optimization Based on Aircraft Maintenance and Repair Organization.

R

Raudsep, Maarja (2018) Tarneahela efektiivsuse tõstmine ettevõttes Retent AS. [thesis] [en] Increasing the Efficiency of the Supply Chain in Retent AS.

Rebane, Rein (2014) Kaubaterminali efektiivsuse tõstmine DHL Estonia AS näitel. [thesis] [en] Improving the Efficiency of LTL Terminal on the Example of DHL Estonia AS.

Remiküll, Brit (2017) Otstarbeka laopidamisviisi leidmine Päästeametile. [thesis] [en] Finding a Useful Way of Warehouse Keeping for the Estonian Rescue Board.

S

Saar, Siiri (2018) Pürotehniliste toodete tarnevõimalused Hiinast. [thesis] [en] The delivery options of pyrotechnic articles from China.

Sagur, Simmo (2018) Ärikriitilise materjali tarne ümberstruktureerimine ettevõtte ABB AS mootorite ja generaatorite tehases. [thesis] [en] Restructuring of a business critical materials supply in ABB motors and generators factory ltd.

Seli, Doris (2018) A kategooria komponentide varude juhtimine ettevõttes Amphenol ConneXus OÜ. [thesis] [en] Inventory Management of Category A components in Amphenol ConneXus OÜ.

Suursoo, Jüri (2012) Tarneahela haldamine. I, Algteadmisi rahvusvahelistest kaupade ostu-müügilepingutest ja riskide maandamisest. [textbook]

Suursoo, Jüri (2013) Tarneahela haldamine. II, Transpordilepingud ja väliskaubanduslikud regulatsioonid (tollindus). [textbook]

Suursoo, Jüri; Aasjõe, Ülle; Andresen, Sven; Hintsov, Tõnis; Kreek, Sven; Lukk, Aimar; Siitan, Priit; Suurväli, Mari; Viks, Tarvo; Villemi, Mall (2016) Veokorraldaja käsiraamat II. [textbook]

T

Tasane, Terje (2014) Tootmisettevõtte logistikajuhi tegevused ettevõtte konkurentsivõime tõstmisel. [thesis] [en] The Activities of a Logistics Manager for Enhancing the Competitiveness in a Production Company.

Tomson, Tuuli (2016) Parima laopidamisviisi leidmine ettevõttele Sika Estonia OÜ. [thesis] [en] Finding of the best warehousing method for the company Sika Estonia OÜ.

Tõemets, Teet (2020) Kitsa tarneahela täiustamine ettevõttes FLIR Systems Estonia OÜ kesklao varude juhtimise mudeli abil. [thesis] [en] Narrow Supply Chain Optimization in the Company FLIR Systems Estonia LLC by Means of Central Warehouse Inventory Management Model.

Tõks, Jekaterina (2018) Lean põhimõtte juurutamine suurettevõtte alustavas harukontoris. [thesis] [en] Implementing Lean Methodology in a New Branch Office of a Large Corporation.

Tõnisson, Taavi (2020) Päästeameti logistilise võimekuse tõhustamine suurõnnetustel 1.jalaväebrigaadi näitel. [thesis] [en] Improving the logistical capabilities on the Estonian Rescue Board during a major accident based on the 1. Infantry brigade..

V

Vanaselja, Kaie Laurie (2020) Laovarude optimeerimine Orkla Eesti AS näitel. [thesis] [en] Inventory Optimzation in Orkla Eesti AS.

Š

Šumeiko, Aleksandr (2016) Protsessiriskide maandamine inportdeklaratsiooni vormistamisel DHL Estonia AS näitel. [thesis] [en] Process Risks Reduction During Making Import Declarations on Example of PLC DHL Estonia.

This list was generated on Thu Oct 21 23:20:44 2021 EEST.