Items where Subject is "Studies Related"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | H | I | J | K | L | R | S | T | U
Number of items at this level: 32.

A

Alt, Aivars (2015) Viitamise infotund. [other video]

Altmäe, Arvi (2005) Kvaliteedi tagamise arendamine Eesti rakenduskõrghariduses. [textbook]

Andresen, Sven; Eensaar, Agu; Kiisa, Martti; Prints, Helina; Rähni, Andrus; Särak, Jaak-Evald; Toome, Mari-Leen; Trell, Ellen (2010) Tallinna Tehnikakõrgkooli kirjalike tööde vormistamise juhend. [document]

H

Hein, Tarmo (2018) Autohooldusettevõtte hinnakirja sõltuvus klientide teenindamise kvaliteedi ja hea tava tagamise põhjal. [thesis] [en] Auto maintenance companies price-list dependence of customer service quality and good custom.

I

Ilusk, Janet (2020) Personali arendamise võimalused ettevõttes Telia Eesti AS. [thesis] [en] Personnel development methods in Telia Eesti AS..

J

Janno, Jelizaveta (2015) Andmete analüüs ja kvalitatiivsed analüüsimeetodid (kokkuvõte). [lecture video]

Janno, Jelizaveta (2015) Teadus ja teaduslik teadmine (kokkuvõte). [lecture video]

Janno, Jelizaveta (2015) Teadustöö eetika (kokkuvõte). [lecture video]

Janno, Jelizaveta (2015) Teadustöö liigid (kokkuvõte). [lecture video]

Janno, Jelizaveta (2015) Uurimismeetodid (kokkuvõte). [lecture video]

Janno, Jelizaveta (2015) Uurimisprobleem ja uurimuse kavandamine, uurimisstrateegiad (kokkuvõte). [lecture video]

Janno, Jelizaveta (2015) Uurimistöö käik ja uurimisprotsess (kokkuvõte). [lecture video]

K

Koitmäe, Erkki (2014) "Koorma kinnitamise süvendatud käsitlemise metoodika veoautojuhi täiendkoolitusel". [thesis] [en] The Immersed Teaching Methodology of Load Fastening in Lorry Driver’s Further Training.

Konsa, Ita (2020) Toimetulekutoetus Eestis - selle eelised ja puudused Rakvere näitel. [thesis] [en] Subsistence benefit in Estonia: advantages and deficiencies on the example of Rakvere.

konsberg, Sten (2019) Logistika eriala arendamine kutseõppekeskustes. [thesis] [en] Developing logistics specialty in vocational schools.

L

Labanova, Oksana (2019) Gif loomine videost. [other video]

Labanova, Oksana (2019) Gif pildi loomine videost. [other video]

Labanova, Oksana (2019) Zoom.it ekraanipilt. [other video]

Labanova, Oksana (2019) Zoom.it vahendi tutvustus. [other video]

R

Rodriquez, John (2020) Moodle hindamise objekti loomine ja hinnete sisestamine. [instructional video]

Rüütmann, Tiia (2018) STEM valdkonna õpetamise kaasaegne metoodika (1. osa). [other video]

Rüütmann, Tiia (2018) STEM valdkonna õpetamise kaasaegne metoodika (2. osa). [other video]

S

Suvi, Kleiri Liisa (2020) Toornahkade kokkuostu ja parkimisteenuse kontseptsiooni loomine Õngu Maheveis OÜ näitel. [thesis] [en] Creating a concept for purchasing raw hides and tanning services based on the example of Õngu Maheveis OÜ.

T

Tamme, Raivo (2018) Õpisituatsiooni rakendamine elektritehnika kauglaboris. [thesis] [en] The Application of Learning Situatsion to Distance Laboratory for Electrical Engineering Curriculum.

Tammi, Hendrik (2018) Liiklusviha Eesti Liikluses. [thesis] [en] Road Rage In Estonian Traffic.

Teder, Anne-Ly (2020) Vähenenud töövõimega inimeste võimalused tööturul Ida-Virumaa näitel. [thesis] [en] Job Opportunities for People with Decreased Work Capability at The Example Of Ida-Virumaa.

Truu, Sirje; Kuning, Maie (2016) How to write a summary of your graduation thesis in english. [document]

U

Uukkivi, Anne (2020) kirjalike tööde juhendis olevad videod. [instructional video]

Uukkivi, Anne (2019) Fleep tutvustuse ekraan. [other video]

Uukkivi, Anne (2015) Juhised tabelite vormistamiseks. [instructional video]

Uukkivi, Anne (2019) Suhtluskeskkonna Fleep tutvustamine. [other video]

Uustalu, Helin (2020) Üksi elavate eakate heaolu hajaasustatud piirkonnas ja külaselts kui sotsiaalsuse toetaja. [thesis] [en] The welfare of lonely elderly in sparsely populated areas and the village society as the advocate of socialization.

This list was generated on Sun Nov 28 22:04:50 2021 EET.