Items where Subject is "Strategic Management"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V
Number of items at this level: 30.

A

Auväärt, Silvia (2014) Logistikajuhi tegevused logistikapersonali juhtimisel. [thesis] [en] The Activities of Logistics Manager in Leading Logistics Personnel.

B

Bostan, Maksim (2016) Lehtmetallitöötluse ärimudel iduettevõtte loomiseks. [thesis] [en] Sheet metalworking business model for start-up company.

I

Ilusk, Janet (2020) Personali arendamise võimalused ettevõttes Telia Eesti AS. [thesis] [en] Personnel development methods in Telia Eesti AS..

Irina, Krotiuk (2015) Ärikliendi müügistrateegia väljatöötamine AS Eesti Elecster näitel. [thesis] [en] Corporate Customer Sales Strategy Based on AS Eesti Elester .

J

Julia, Karpenko (2018) Toyota Material Handling Baltic SIA Eesti Filiaali hooldusosakonna arendamine. [thesis] [en] Service Department Development of Toyota Material Handling Baltic SIA Estonian Branch.

K

Kukk, Riho (2020) Lihula 110 kV alajaama renoveerimine. [thesis] [en] Renovation of Lihula 110 kV Substation.

L

Laudma, Tanel (2021) Riskide vähendamise võimalused Kohtla-Järve Gümnaasiumi kehalise kasvatuse tundides. [thesis] [en] Possibilities how to reduce risks in the physical education classes in Kohtla-Järve Gymnasium.

Lemmergas, Ave (2020) Muudatuste juhtimine Pärnu sotsiaalkeskuse näitel. [thesis] [en] Change management on the example of Pärnu Social Centre.

Liinamäe, Stella-Ingrid (2020) Konkurentsipositsiooni hindamine ettevõtte OÜ Türi Bel-Est näitel. [thesis] [en] Evaluation of the competitive position on the example of the OÜ Türi Bel-Est company.

M

Malberg, Kersti (2015) Klienditeenindajate tööaja efektiivsus kaubandusettevõtte näitel. [thesis] [en] Efficiency of Customer Service Representative’s Working Hours in the Example of a Commercial Organization.

Maripuu, Johanna (2020) Terviklikule tarneahelale põhineva ettevõtte kujundamine Frank Kutter OÜ näitel. [thesis] [en] Designing a Company Based on a Complete Supply Chain on the Example of Frank Kutter OÜ.

Martsepp, Mariliis (2020) Töötajate seotus tööga jaekaubandusettevõttes. [thesis] [en] Employee Engagement with Work in a Retail Company.

Matrossov, Aleksander (2020) Multikultuurse meeskonna juhtimine Päästeametis. [thesis] [en] Leading a multicultural team at the Rescue Board.

Mets, Raili (2020) K.Met AS jätkusuutlikkuse hindamine finantsanalüüsi põhjal. [thesis] [en] Assessment of the financial sustainability of the company K.MET AS.

N

Nõmper, Egle (2020) Kommunikatsiooni roll muudatuste protsessis Anija Valla lasteaias. [thesis] [en] The Role of Communication During an Organisational Change in Pre-school Establishments of Anija Parish.

O

Ojasild, Annika (2016) Kliendirahulolu uuring AS Saku Metall Uksetehas näitel. [thesis] [en] Customer satisfaction survey based on AS Saku Metall Uksetehas.

P

Paglant, Heigo (2016) Inimressursi planeerimine ebaühtlaste kaubavoogude käsitlemisel Havi Logistics OÜ näitel. [thesis] [en] Human resource planning in case of inconsistent trade flows by the example of Havi Logistics OÜ.

Parovart, Sander (2021) Uue põlvkonna töötajate motiveerimine MHE OÜ näitel. [thesis] [en] Motivating New Generation of Employees Based on MHE OÜ.

Pihlak, Aale (2017) Kaubamaja AS teenindusstandardi ja kliendi ootuste kattuvus. [thesis] [en] Overlap of Kaubamaja AS service standard and clients expetation.

Piir, Ragnar (2018) Ärikliendi müügistrateegia Profitex Invest OÜ näitel. [thesis] [en] B2B Sales Strategy Based on the Example of Profitex Invest OÜ.

Piirmets, Tiina (2021) Kanamunade tootepakendite vastavus reklaamiseaduses ja pakendiseaduses toodud nõuetele. [thesis] [en] Chicken egg packaging compliance to requirements of Commercial Code and Packaging Act.

R

Raha, Kristiina (2019) Kullerite töö kvaliteedi tõstmine läbi väljaõppe parendamise. [thesis] [en] Improving courier work quality by training development.

Randväli, Madleen (2020) Starteegilise jätkusuutlikkuse hindamine tasakaalus tulemuskaardi meetodil Tineke OÜ näitel. [thesis] [en] Strategic sustainability assessment using the balanced scorecard method on the example of OÜ Tineke.

Rassolov, Daniel (2020) Töötajate motiveerimine ja töörahulolu aktsiaseltsis Skinest Technology. [thesis] [en] Employee motivation and job satisfaction in Skinest Technology AS.

S

Saat, Maris (2017) Tööülesannete analüüs Naistekaupade grupis Kaubamaja AS näitel. [thesis] [en] The Analysis of Women's Purchase Group Job Tasks on the Example of Kaubamaja AS.

Salujärv, Sigrid (2020) Paindliku töökorralduse rakendamine kontoritöötajatele Kaubamaja Aktsiaseltsis. [thesis] [en] Implementation of flexible work arrangement for office employees in Kaubamaja PLC.

Sarapuu, Ingo (2021) Rebase Rehielamu Rekonstrueerimine ja Korrashoiu Kava Koostamine. [thesis] [en] Reconstruction of the Traditional Residential House on Rebase Estate and Compiling the Maintenance Plan.

Sohranitš, Janely (2020) Lean meetodi juurutamine Rimi Eesti Food AS kauplustes. [thesis] [en] Implementation of the Lean method in the stores of Rimi Eesti Food AS.

T

Tõeväli, Liisi (2020) Väikeettevõtte strateegiline juhtimine Kvaliteetuks OÜ näitel. [thesis] [en] Strategic Management of a Small Company on the Example of Kvaliteetuks OÜ.

V

Vesiloik, Erik (2014) Estnor OÜ ekspordiplaan. [thesis] [en] Estnor OÜ Export Plan.

This list was generated on Fri Oct 22 00:56:11 2021 EEST.