Items where Subject is "Passenger Transport"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | E | G | J | K | L | M | N | P | S | T | V | Z
Number of items at this level: 32.

A

Abel, Kristiina (2017) Tallinna koolide kättesaadavus põhikooliõpilaste kodu-kool liikumissuundadel. [thesis] [en] Accessibility of Schools in Tallinn by Public Transport on Primary School Students’ Home to School Routes.

Aleksejev, Vladislav (2016) Tallinna linna busssipargi arengusuundade analüüs. [thesis] [en] Tallinn city bus fleet development trends analysis.

Arak, Anna-Grete (2019) Tallinn-Tartu rongiliini kasuks reisijate otsust mõjutavate tegurite uuring. [thesis] [en] The Factors Affecting Passengers’ Decision to Travel by Train on the Route Tallinn-Tartu.

E

Ershova, Natalia (2018) Kokkuleppevedude mõju reisijateveole Tallinnas. [thesis] [en] The Impact of Ride-Sourcing on Passenger Transportation in Tallinn.

G

Gudrinja-Berezina, Inga (2016) Liiklusgraafiku täitmine Tallinn - Paldiski liinil. [thesis] [en] Analysis of compliance with a schedule of train traffic on Tallinn – Paldiski railway line.

J

Janno, Jelizaveta (2016) Hinnakujundus sõitjateveol. [instructional video]

Janno, Jelizaveta (2016) Hinnalisa. [instructional video]

Janno, Jelizaveta (2016) Transpordi negatiivne välismõju. [instructional video]

K

Kiin, Elis (2016) Lennutranspordi kui ühistranspordi-võimaluse hetkeolukorra kaardistamine ja tarbija rahulolu hindamine Tallinn-Kärdla-Tallinn lennuliini näitel. [thesis] [en] Mapping the Current Situation of Air Transport as Public Transport and Evaluation of Customer satisfaction, Using Tallinn- Kärdla- Tallinn Airline as an Example.

Kunnus, Liisa (2019) Võru linnalähiliinide analüüs ja parendamine. [thesis] [en] Analysis and Improvement of Võru Public Transport.

L

Laan, Piia (2018) Lasnamäed teenindava ühistranspordi liinivõrgu optimeerimine. [thesis] [en] The Optimisation of Public Transport Network Servicing Lasnamäe District.

Leemet, Angeli (2017) Kaugliinide Ühisliinivõrgu Optimeerimine. [thesis] [en] Long Distance Joint line Network Organisation.

Link, Reimo (2019) Lennutranspordis äraantava pagasiga seonduvad probleemid. [thesis] [en] Problems with Checked Baggages in Air Transport.

M

Mehik, Kristiina (2014) Lux Expressi sisenemine Peterburi-Helsingi reisijateveo turule. [thesis] [en] The Entering of Lux Express into the St.Petersburg-Helsinki Passenger Transport Market.

Mitt, Liis (2018) Bussiterminali peatustaskute jaotumine Pärnu Bussijaama näitel. [thesis] [en] Allocation of Bus Station Platforms Exemplified by Pärnu Bus Terminal.

N

Namm, Karmen (2015) Ühistranspordi kasutamine ja reisijate rahulolu Tallinnas. [thesis] [en] The Usage of Public Transport and Passenger Satisfaction in Tallinn.

Nassar, Anne-Ly (2017) Teenindustaseme tõstmise võimalused liinil Viljandi-Õisu-Abja-Paluoja-Mõisaküla. [thesis] [en] To Further Improve the Service Level on the Viljandi-Õisu-Abja-Paluoja-Mõisaküla Bus Route.

P

Peil, Teele (2019) Hinna- ja ajabarjääride olulisus Tallinn-Helsingi transpordiühenduse valimisel. [thesis] [en] Importance of cost and time barriers when choosing Tallinn-Helsinki transport connection.

Piigert, Laura-Liis (2019) Pärnu linna ühistranspordi reisijate rahulolu. [thesis] [en] Passenger satisfacation of public transport in Pärnu.

Pokk, Henri (2015) Sõitjate liiniveo tootmismudeli optimeerimine vähima kogukulu alusel AS GoBus näitel. [thesis] [en] The Optimization of Scheduled Passenger Transport Production Model According to Least Total Cost on the Basis of GoBus Ltd.

Punane, Erik (2018) Ülemiste City liikuvussüsteemi arengu ideekavand. [thesis] [en] Design Concept for the Development of the Ülemiste City Mobility System.

S

Saar, Sander (2017) Nõudeliinin Põlvamaa avalikus liinivõrgus. [thesis] [en] Demand Responsive Public Transportation in Põlva County.

Saks, Siiri (2017) Tallinna Lennujaama ja Reisisadama läbimise vajalikkus kaugbussiliinide sõiduplaandies Eesti Buss OÜ näitel. [thesis] [en] The Neccesity of the Bus Stops Tallinna Lennujaam and Reisisadam for Long-Distance Bus Schedule on the Example of Eesti Buss LCC.

Salumaa, Kristjan (2017) Isejuhtivad sõidukid Eesti liikuvussüsteemis. [thesis] [en] Self-driving vehicles in the mobility system of Estonia.

T

Taavi, Piller (2016) Bus Rapid Transit’i rakendamise võimalikkusest Tallinnas. [thesis] [en] Feasibility of Implementing Bus Rapid Transit in Tallinn.

Taim, Sheril (2018) Tasuta maakondlik transport Harjumaa reisijateveo turul. [thesis] [en] Free-Fare Rural Transportation in Passenger Transportation Market in Harju County.

Tamm, Riina (2019) Ühistranspordi teenindustase Raplamaa näitel. [thesis] [en] Service level of public transportation based on example of Raplamaa.

Truuts, Roman (2015) AS Eesti Liinirongid reisijateveo korraldus. [thesis] [en] Organisation of Passenger Transport in AS Eesti Liinirongid.

Tumanova, Jekaterina (2016) Reisijate arvu tõstmise võimalused Lux Express Polska Sp. z o.o. [thesis] [en] Opportunities of increasing line traffic load factor on the example of Lux Express Polska Sp. z o.o..

V

Varlamov, Igor (2018) Ohutuse ja kvaliteedi tõstmine reisijateveos läbi raudteeveeremi juhi koolituse. [thesis] [en] Improving Safety and Quality in Passenger Transport Through the Training of Railway Drivers.

Viljaste, Hanna (2019) Hiiumaa bussigraafikute parendamine. [thesis] [en] Improvement of bus schedules in Hiiumaa.

Z

Zovo, Janar (2017) Telemaatikasüsteemide mõju veondusettevõtetele ja bussijuhtidele. [thesis] [en] The impact of telematics systems for transportation operators and bus drivers.

This list was generated on Thu Oct 21 23:44:04 2021 EEST.