Items where Subject is "Rail Traffic"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | D | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | Z
Number of items at this level: 21.

A

Agalarovi, Mark (2017) Raudteejaama teedearengu rekonstrueerimine Tallinn-Kopli jaama näitel. [thesis] [en] Railway road reconstruction development Tallinn-Kopli example of stations.

D

Dõba, Jekaterina (2014) Liikluskorraldus Rakvere jaamas. [thesis] [en] Traffic Management in Rakvere Station.

H

Haugas, Mart (2016) AS Eesti Liinirongid rongijuhtide valvsusele reageerimine. [thesis] [en] Train drivers response to vigilance control in AS Eesti Liinirongid.

J

Jerjomenko, Svetlana (2019) Raudtee rekonstrueerimise mõju liiklusgraafikule Pääsküla – Keila liini näitel. [thesis] [en] The Effect of Railway Reconstruction on Train Schedule with the Example of the Pääsküla – Keila Line.

K

Kallas, Marilis (2016) Raudteeülekäikude liiklusohutuse analüüsimine tuginedes aastate 2010-2015 andmetele. [thesis] [en] Pedestians Safety on Level Crossings Based on 2010-2015 Data.

L

Laine, Andri (2019) Punatulekaamerate kasutamine raudteeülesõitudel. [thesis] [en] Red light cameras usage on railway level-crossings.

Lebedinski, Dmitri (2018) Kaubaveo protsesside optimeerimine infosüsteemide abil. [thesis] [en] Optimizing Goods Hauling Processes with IT-Systems.

M

Mikker, Risto (2018) Rongiliikluse läbilaskevõime ja reisijate liikumistingimuste parandamine Balti jaamas. [thesis] [en] Improving the Throughput Capacity of Train Traffic and the Movement Conditions of Passengers at Balti Jaam Station.

N

Noor, Virko (2014) Liiklusohutus raudteeülesõidukohtadel. [thesis] [en] Traffic Safety on Railway Crossings.

P

Pauku, Vladislav (2017) Tallinn – Paldiski – Riisipere piirkonna töö organiseerimise projekt kasutades dispetšeritsentralisatsiooni. [thesis] [en] Project of work organization for the site Tallin - Paldiski - Riisipere using dispatching centralisation is an organisation of operational management of train traffic.

Pavlova, Oksana (2016) Raudteeülesõidukohtade seisukorra hinnang Tallinn-Viljandi raudteeliinil. [thesis] [en] Assessment of the Railway Crossings Condition on the Tallinn-Viljandi Railway Line.

Plutus, Ingrid (2017) Reisijate veomahu suurendamine Balti jaama läbilaskevõime suurendamise näitel. [thesis] [en] The Increase in Capacity of The Passenger Station to Increase the Capacity of the Baltic Example.

R

Rennel, Maddi (2017) Vandalismiaktid AS Eesti Raudtee taristul, nende võimalikud põhjused ja lahendused. [thesis] [en] Acts of vandalism on the infrastructure of Estonian Railways, possible reasons and solutions.

Roosma, Magnus (2016) Rongide liiklusgraafiku reisirongiliikluse osa täitmine. [thesis] [en] Fulfilling of the train time-distance graph section of the domestic passenger train traffic.

Rotov, Oleg (2016) Tehnilised ja tehnoloogilised lahendused dispetšeritsentralisatsiooni neman rakendamisel AS Eesti Raudtee Tapa - Narva piirkonnal. [thesis] [en] Technical and technological solutions in application of the dispatcher centralization NEMAN on AS Estonian Railway Tapa–Narva area.

S

Smõslov, Valeri (2019) Narva piirijaama gabariidiväravad. [thesis] [en] Gauge gates for Narva border stration.

T

Tasane, Janika (2017) AS Eesti Raudtee raudteeliikluse korraldamise kriitilise tegevuse riskianalüüs ja tegevuskava. [thesis] [en] Risk Analysis and Action Plan for the Critical Activities in Managing the Railway Traffic of AS Eesti Raudtee.

Thorslund, Birgitta (2020) Train driving exercise for train dispatchers. [instructional video]

Truuts, Roman (2015) AS Eesti Liinirongid reisijateveo korraldus. [thesis] [en] Organisation of Passenger Transport in AS Eesti Liinirongid.

Tšmir, Svetlana (2019) Raudtee liikluskorraldajate tööprotsesside digitaliseerimine ning tekkivate andmevoogude reaalajas ümbertöötlemine. [thesis] [en] Digitalization of Railway Traffic Controller’s Working Processes and Processing Streams of Data in Real Time.

Z

Zotov, Vjatšeslav (2017) Ekspedeerimisettevõtte veoviisi valik maismaa transpordil. [thesis] [en] Freight forwarder choice of land transport.

This list was generated on Sun Nov 28 22:26:40 2021 EET.