Items where Subject is "Rail Transport"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | G | H | J | K | L | M | O | P | S | T | V
Number of items at this level: 19.

A

Andrejev, Aleksander (2020) Viljavedu raudteel 2019. aasta hooaja näitel. [thesis] [en] Grain transport by rail on the example of the season 2019.

B

Bitjutski, Andrei (2014) AS Eesti Raudtee Elektrivõrgud. [thesis] [en] AS Estonian Railway Electrical Networks .

G

Gavzijev, German (2016) Elastsete rööpakinnituste analüüs Tallinn-Keila-Paldiski ja Keila-Riisipere raudtee kapitaalremondil. [thesis] [en] Elastic Rail Fastening Analys for Tallinn-Keila-Paldiski and Keila-Riisipere Railway Repair.

Glivenko, Edgar (2014) AS EVR Cargo vedurimajanduse töökorraldus tulenevalt kaubaveomahu muutumisest. [thesis] [en] Locomotive Management Work Organisation due to a Change in the Volume of Freight in EVR Cargo.

H

Haugas, Mart (2016) AS Eesti Liinirongid rongijuhtide valvsusele reageerimine. [thesis] [en] Train drivers response to vigilance control in AS Eesti Liinirongid.

J

Jahi, Margus (2017) Rakvere jalakäijate raudteetunnel. [thesis] [en] Pedestrian Railway Tunnel in Rakvere.

K

Koitmäe, Erkki (2014) "Koorma kinnitamise süvendatud käsitlemise metoodika veoautojuhi täiendkoolitusel". [thesis] [en] The Immersed Teaching Methodology of Load Fastening in Lorry Driver’s Further Training.

L

Lend, Enno; Segercrantz, Wladimir (2018) Harmonised and Modernised Multidisciplinary Railway Education (EDU-RAIL) - project archive. [document]

Limantova, Maria (2015) Riskijuhtimine veoprotsessis EEK AS Logistikaettevõtte näitel. [thesis] [en] Risk Management of Transportation Process Based on EEK Logistikaettevõte PLC.

Linnik, Jevgeni (2015) Pikkrööbastega raudteede pealisehitus ja kapitaal remont. [thesis] [en] Railways and superstructure overhaul.

M

Mihhailova, Julija (2016) Veerenni raudteeülesõidukoha asendamine eritasapinnalise raudteeristumisega. [thesis] [en] Reconstruction of Veerrenni Level Crossing to Traffic Junction on Different Levels.

O

Oro, Henry (2019) Rail Balticu kaubamahtude analüüs. [thesis] [en] Freight Volume Analysis of Rail Baltica.

P

Põrk, Madis (2014) Üldise ohutustaseme parendamine ohtlike kaupade maantee- ja raudteeveol läbi ohutusnõunike pädevuse tõstmise Eestis. [thesis] [en] Improving Overall Safety of Road and Rail Transport of Dangerous Goods by Improving the Competence of Safety Advisers.

S

Smõslov, Valeri (2019) Narva piirijaama gabariidiväravad. [thesis] [en] Gauge gates for Narva border stration.

T

Tasane, Janika (2017) AS Eesti Raudtee raudteeliikluse korraldamise kriitilise tegevuse riskianalüüs ja tegevuskava. [thesis] [en] Risk Analysis and Action Plan for the Critical Activities in Managing the Railway Traffic of AS Eesti Raudtee.

Thorslund, Birgitta (2020) Train driving exercise for train dispatchers. [instructional video]

Truuts, Roman (2015) AS Eesti Liinirongid reisijateveo korraldus. [thesis] [en] Organisation of Passenger Transport in AS Eesti Liinirongid.

Tšerepanova, Alisa (2017) AS Eesti Raudtee valmisolek hädaolukordadeks. [thesis] [en] AS Eesti Raudtee emergency preparedness.

V

Vätson, Leonid (2018) Vedurijuhi elektroonilise abivahendi sisu ja töösse juurutamine. [thesis] [en] The Content and Implementation of Electronic Assist Device of Locomotive Drivers.

This list was generated on Sun Nov 28 23:27:00 2021 EET.