Items where Subject is "Other"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | E | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W
Number of items at this level: 107.

A

Aasjõe, Ülle (2018) Aktiivõppe kasutamine õppetöös. [instructional video]

Almre, Mirjam (2019) Ehitusettevõtte integreeritud juhtimissüsteemi käsiraamatu koostamine. [thesis] [en] Compilation of an Integrated Management System Manual for a Construction Company.

Arro, Terje (2020) Koolikiusamine ja selle vähendamise võimalused Lääne-Virumaa koolide näitel. [thesis] [en] “School Bullying and the Possible Ways of Reducing It on the Example of the Schools in Lääne-Virumaa”.

E

Engel-Lepp, Evelin (2020) Bioloogilise vanema roll asenduskodus elava lapse elus - lapsevanemate reflektsioonid. [thesis] [en] The role of biological parent in the life of a child living in a substitute home – the reflections of parents.

Evestus, Mario (2018) Kaitseväe maismaasõidukite elutsükli kulumudel. [thesis] [en] Life-Cycle Cost Model of Land Vehicles of the Estonian Defence Forces.

H

Hindok, Marleen (2020) Aspergeri sündroomiga laste toimetulek ja suhtlus igapäevaelus. [thesis] [en] Children diagnosed with Asperger's syndrome coping and communication in everyday life.

I

Ilustrumm, Konrad (2019) 3d-prinditud radiaatori projekteerimine tudengi vormeli võistlusautole FEST19. [thesis] [en] Designing 3D-printed heat exchanger for Formula Student car FEST19.

Ilves, Argo (2020) Newline tahvli lühitutvustus. [instructional video]

Ilves, Sindy (2017) Filmi kvartal. [thesis] [en] Film quarter.

Iris, Lints (2020) Tööeetika uuring Tähesaju Selveris. [thesis] [en] Survey of work ethics in Tähesaju Selver.

J

Jagomägi, Andres (2016) Insener ja Kaizen. [textbook]

Janno, Jelizaveta (2016) Zoom'i tutvustus. [instructional video]

Juuse, Marit (2020) Erivajadusega lapse tugiisiku vajalikkus ja olulisus Jõhvi valla lasteaedades ja koolis. [thesis] [en] The necessity and importance of special needs children's support person in kindergartens and a school in Jõhvi Parish..

K

Kai, Julge (2020) Erinevate generatsioonide motiveerimine Sihtasutuses Tallinna Lastehaigla. [thesis] [en] Motivating different generations in Tallinn Children's Hospital.

Kalda, Oliver (2020) Viitamiseprogrammi Zotero kasutamine koostöös üliõpilastega. [other video]

Karlep, Piret (2020) Üksikisikute ja perede motivatsioon hooldusvanemaks saamisel. [thesis] [en] Motivation of individuals and families to become a foster parent.

Karming, Richard (2018) Sõiduki varuosade ettetarne töökoha vajadus ja tasuvuse analüüs Amserv Auto AS Järve esinduse näitel. [thesis] [en] Necessity and Cost-Benefit Analysis of the Position of Spare-Parts Supplier on the Basis of Amserv Auto AS Järve Car Dealer.

Kase, Kristin (2020) Organisatsioonikultuuri seos tööjõu voolavusega jaekaubandusettevõttes. [thesis] [en] The relation between organizational culture and employee turnover in retail business.

Kasemägi, Kristina (2020) Lähisuhte lõppemine ja sellega toimetulek. [thesis] [en] Termination and management of intimate relationship.

Kesküla, Siim (2020) Tootlikkuse parendamine ettevõtte Saare Dolomiit-Väokivi OÜ näitel. [thesis] [en] Improving the Productivity of the Company on the Example of Saare Dolomiit-Väokivi OÜ.

Kink, Geir-Steinar (2021) Munitsipaal ja sotsiaalmajutusüksuste haldamine Tallinna linnas. [thesis] [en] Management of Municipal and Social Accommodation Units in the City of Tallinn.

Konsa, Ita (2020) Toimetulekutoetus Eestis - selle eelised ja puudused Rakvere näitel. [thesis] [en] Subsistence benefit in Estonia: advantages and deficiencies on the example of Rakvere.

Krivodonova, Darja (2019) Toidupoe valgustuse rekonstrueerimine. [thesis] [en] Light reconstruction in store.

Kruzman, Teele (2020) Starship Technologies OÜ robotitehnikute koolitusvajadus. [thesis] [en] Training needs of Starship Technologies OÜ robot technicians.

Kubbi, Janar (2020) Alajaama piirkonna remondiprojekt. [thesis] [en] Substation Area Repair Project.

Kubits, Liis (2021) Tootmishoone laiendamine ja korrashoiukava Kalevi põik 7 näitel. [thesis] [en] Expansion of the Production Building and Maintenance Plan on the Example of Kalev Põik.

Kärner, Janar (2020) Töötajate rahulolu-uuring Viking Window AS näitel. [thesis] [en] Employee Satisfacation Survey Example of Viking Window AS.

Kõrm, Kadri-Liis (2018) Elektroonse müügikanali loomine tootele Plypak. [thesis] [en] Creating an Electronic Sales Channel for the Plypak Product.

Künnapuu, Kertu (2020) Kutsekooli katkestamiseni viivad põhjused kutsekeskhariduse katkestanud noorte hinnangul. [thesis] [en] Reasons that lead to dropping out of vocational school based on to the values of young people who have dropped out of vocational secondary education.

Künnapuu, Oskar (2019) Rae valda planeeritava tehnoülevaatuspunkti tasuvusanalüüs. [thesis] [en] Cost-Benefit Analysis of the Planned Roadworthiness Test at Rae Municipality.

L

Laanemäe, Klarika (2020) Hajaasustuses elavate eakate heaolu toetamine vabatahtliku tegevusega. [thesis] [en] Supporting the Wellbeing of Eldery in Dispersed Settlements Through Volunteer Action.

Laast, Priit (2021) Z-generatsiooni tööalased hoiakud Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilaste näitel. [thesis] [en] Z-generation work attitudes on the example of Tallinn University of Applied Sciences students.

Labanova, Oksana (2019) Gif loomine videost. [other video]

Labanova, Oksana (2019) Gif pildi loomine videost. [other video]

Labanova, Oksana (2020) Kolleegilt kolleegile (1.2020) - Oksana Labanova. [other video]

Labanova, Oksana (2019) Zoom.it ekraanipilt. [other video]

Labanova, Oksana (2019) Zoom.it vahendi tutvustus. [other video]

Lainemaa, Triin (2020) Raamatupidaja ja juhatuse liikme vastutus raamatupidamisteenust osutavates ettevõtetes ja kohtupraktikas. [thesis] [en] Responsibility of the accountant and of the member of the management board in the companies providing accounting services and in the juridical practice.

Langeproon, Laur (2017) Kütuseaktsiisi tõusu mõju Eesti autovedajatele. [thesis] [en] The Effects of the Fuel Excise Increase on the Carriers..

Lellep, Karin (2019) Kolleegilt kolleegile (12.2019) - Karin Lellep. [other video]

Lend, Enno (2017) Infotund. [other video]

Lill, Everiin (2018) Toidukao teke ja vähendamisvõimalused restoranides. [thesis] [en] Production of Food Waste and Ways to Decrease it in Restaurants.

Look, Gert (2020) Balti Jaama Konn. [thesis] [en] Toad of Baltic Station.

Luhaäär, Valter-Hellart (2020) Toiduainete transpordile kehtestatud steriilsusnõuded ja nende rakendamine. [thesis] [en] Foodstuff Transportation Sterility Requirements and Application.

Lulla, Anne (2021) Vabatahtlik tegevus Eestis. [thesis] [en] Volunteering in Estonia.

Lulla, Eve (2021) Virtuaalse personalijuhtimise rakendamise praktikad Eesti suurettevõtetes. [thesis] [en] Practices of implementing virtual human resource management in large Estonian companies..

M

Mališauskaite, Aida (2018) Kabotaažvedude piirangud ja teostamise võimalused AS Linford näitel. [thesis] [en] Cabotage road transport limits and implement possibilities on example of AS Linford..

Metslaid, Maris (2019) MaaS teenuse perspektiivid liikuvuse kujundamisel Tallinnas. [thesis] [en] The perspectives of MaaS based service on the shaping of the mobility of Tallinn.

Mikkin, Dan (2017) Näita mulle, mida sa mõtled: Toimiva esitluse tegemine. [other video]

Morozova, Marina (2018) Lao efektiivsuse tõstmise võimalused uue laoprogrammi juurutamise abil. [thesis] [en] Improving the Effectiveness of Warehouse by Implementing New Software System.

Münt, Helen (2021) Renoveerimisprojekti SmartEnCity renoveerimislahendused valitud kortermajade näitel. [thesis] [en] Renovation solutions of the renovation project SmartEnCity on the example of selected apartment buildings..

N

Nõmper, Egle (2020) Kommunikatsiooni roll muudatuste protsessis Anija Valla lasteaias. [thesis] [en] The Role of Communication During an Organisational Change in Pre-school Establishments of Anija Parish.

O

Orlov, Marko (2020) E-tellimuste esitamise keskkonna kasutamine Greencarrier Freight Services Estonia OÜ klientide näitel. [thesis] [en] The Introduction of Implementation of an E-Ordering Environment among the Clients of Greencarrier Freight Services Estonia PLC.

Ovtšarenko, Olga (2021) graph example. [image]

P

Pabstel, Marika (2020) Paindlike töövormide rakendamine juhiabi töös. [thesis] [en] Implementation of flexible work arrangements in assistant manager work.

Pohlak, Maris (2021) Tulemuslik puhastusteenus avalike tualettruumide näitel. [thesis] [en] Effective cleaning service on the example of public restrooms.

Protsak, Ksenja (2020) Tegevuspõhise kulude juhtimise põhiprobleemid ettevõtte Mest Food OÜ näitel. [thesis] [en] Main problems of activity-based cost management on the example of Mest Food Ltd.

R

Raadik, Karmel (2019) Doonorivere erakorraliste tellimuste transpordi korraldamine. [thesis] [en] Arrangement of the Emergency Donor Blood Deliveries.

Rahe, Ragne (2020) Intellektipuudega õpilaste hariduse omandamine ja tööleasumine. [thesis] [en] Education and Employment of Intellectually Disabled Students.

Ramjalg, Anneli (2016) Piktochart'i tutvustus. [instructional video]

Ramjalg, Anneli (2019) Kolleegilt kolleegile (12.2019) - Anneli Ramjalg. [other video]

Raudla, Kristi (2020) Lasterikkad pered Eestis. [thesis] [en] Life of large families in Estonia.

Raudsep, Liis (2020) Turvafirma AS G4S Eesti personali värbamisprotsessi uuring. [thesis] [en] Survey on the Personnel Recruitment Process at Security Company AS G4S Eesti.

Rebane, Laura (2020) Elanikelt kogutud segapakendijäätmete analüüs sõltuvalt kogumissüsteemist ja ringlussevõtust. [thesis] [en] Analysis of Mixed Packaging Waste Collected from the Residents Depending on the Collection System and Recycling.

Rillo, Liis (2020) Sisekommunikatsiooni uuring ettevõttes Lindström OÜ. [thesis] [en] Opportunities for developing internal communication in Lindström limited-liability company.

Rodriquez, John (2020) TTK e-toe monitooringu tulemused. [other]

Rodriquez, John (2020) BigBlueButton (Moodle'is). [other video]

Rool, Birgit (2020) Ettevõtte sõidukite maksustamine Rimi Eesti Food AS näitel. [thesis] [en] Taxation of company cars on the example of Rimi Eesti Food AS.

Ruus, Rein (2016) Lühiülevaade maleõppest. [other video]

Ruus, Rein (2016) Male ja malendite ajalugu. [other video]

Ruzevitš, Angela (2020) Andmekaitse põhimõtete rakendamine isikuandmete töötlemisel raamatupidamises. [thesis] [en] Implementation of data protection principles in processing personal data in accounting.

Rypens, Aidan; Neumann, Kristiaan (2016) The Future of Robotics and Ethics. [other video]

S

Safiulina, Elena (2020) Kolleegilt Kolleegile (1.2020) - Elena Safiulina. [other video]

Salami, Mouna (2020) Õpilaste koolikohustuse mittetäitmine ja lastekaitsetöötajate võimalused nende toetamisel. [thesis] [en] The students absences in compulsory education and opportunities for the child protection workers to support them.

Salujärv, Sigrid (2020) Paindliku töökorralduse rakendamine kontoritöötajatele Kaubamaja Aktsiaseltsis. [thesis] [en] Implementation of flexible work arrangement for office employees in Kaubamaja PLC.

Selge, Liis (2020) Kogutasu paketi loomine ettevõttele Inspect Motors OÜ. [thesis] [en] Designing a total fee package for ’Inspect Motors OÜ’.

Sild, Andres (2017) Renditööjõu kasutamise sobivus Eesti Kaitseväes. [thesis] [en] The suitability of using rental workers in the Estonian Defence Forces.

Sildma, Illar (2020) Personaliga seotud riskid ettevõttes Kiviõli Keemiatööstuse OÜ. [thesis] [en] Risks associated with staffing at Kiviõli Keemiatööstuse OÜ.

Sillaste, Viiu (2017) Vesi meis ja meie ümber. [lecture video]

Simso, Siim (2019) Elektriprojekti ekspertiis Tuvi tänav 7, Rakvere linna liitumisprojekti näitel. [thesis] [en] Expertise of electrical project on the example of Tuvi Street 7, Rakvere City accession Project..

Sokko, Tarvo (2019) Turundusplaani koostamine KMV AS näitel. [thesis] [en] Marketing plan based on KMV AS.

Stalberg, Jevgenia (2019) Netaman Repair Group OÜ keevitusprotsesside sertifitseerimine vastavalt iso 3834 standardile. [thesis] [en] Netaman Repair Group Oü Welding Process Certification in Accordance with Iso 3834 Standard.

Suviste, Sirle (2019) Kolleegilt kolleegile (12.2019) - Sirle Suviste. [other video]

Sägi, Kaidi (2020) Sotsiaalpedagoogi võimalused põhikoolis õppija õpimotivatsiooni toetamisel. [thesis] [en] Possibilities of a social pedagogue supporting the learning motivation of basic school student.

Sõmer, Lea (2020) Kasuperede kompetentsi- ja ressursivajadus laste sünniperedega suhtlemisel. [thesis] [en] Competence and resource needs of foster families in communicating with the children's birth families.

T

Tagam, Liisa-Helena (2020) Foxily Design OÜ klientide rahulolu uuring. [thesis] [en] The Customer Satisfaction Study of Foxily Design Ltd.

Teder, Anne-Ly (2020) Vähenenud töövõimega inimeste võimalused tööturul Ida-Virumaa näitel. [thesis] [en] Job Opportunities for People with Decreased Work Capability at The Example Of Ida-Virumaa.

Tikkerber, Triin (2017) Müügikäsiraamat ettevõttele LGFG Fashion House. [thesis] [en] Sales manual for LGFG Fashion House.

Timusk, Ketlin (2020) Sisekommunikatsiooni uuring Väike-Maarja valla allasutustes. [thesis] [en] Internal communication survey in Väike-Maarja municipal government institutions.

Tolmov, Liisi (2020) Eesti aktsiainvestorite riskikäitumine. [thesis] [en] Risk behaviour of Estonian stock investors..

Tommula, Keitlyn (2020) Ametnike hinnangud võrgustikutööle, lähisuhtevägivalla ennetamiseks, lahendamiseks ja tõkestamiseks Ida-Virumaal. [thesis] [en] Officials assessment of networking for preventing, stopping and resolving domestic violence in Ida-Virumaa.

Tuvi, Margus (2020) Deinstitutsionaliseerimisega seotud riskid ja erihoolekande klientide toetamine kogukonnas. [thesis] [en] Risks of Deinstitutionalization and Support to Special Welfare Customes in Community.

Tähepõld-Tammert, Janela (2017) Eesti IUG 2017. [other video]

U

Umbjärv, Mari (2019) Sisustuselementide tootmis- ja müügiettevõtte HallRuut OÜ äriplaan. [thesis] [en] Business Plan of HallRuut OÜ, a Manufacturing and Sales Company of Interior Design Elements.

Uuemäe, Kätlin (2020) Tugimeetmed eakatele Kohila vallas. [thesis] [en] Support measures for the elderly in Kohila municipality.

Uukkivi, Anne (2019) Fleep tutvustuse ekraan. [other video]

Uukkivi, Anne (2020) Kolleegilt kolleegile (1.2020) - Anne Uukkivi. [other video]

Uukkivi, Anne (2019) Suhtluskeskkonna Fleep tutvustamine. [other video]

Uustalu, Helin (2020) Üksi elavate eakate heaolu hajaasustatud piirkonnas ja külaselts kui sotsiaalsuse toetaja. [thesis] [en] The welfare of lonely elderly in sparsely populated areas and the village society as the advocate of socialization.

V

Varimõis, Piia (2019) Kliendimaterjalide käsitlemisprotesside parendamine ettevõtte ABB AS mootorite ja generaatorite tehase näitel. [thesis] [en] Improving the Handling Process of Customer Materials in ABB Ltd. Motors and Generators Factory.

Veber, Reelika-Maria (2020) Tööandja brändi roll personali värbamisel ettevõttes Maxima Eesti OÜ. [thesis] [en] The role of the employer's brand in recruiting in Maxima Eesti OÜ.

Vennikas, Henri (2020) Kolleegilt kolleegile (1.2020) - Henri Vennikas. [other video]

Ventsel, Signe (2018) Eneseturundus – kellele ja miks? [lecture video]

Veski, Rauno (2017) Loode - Eesti ja London Array avamere tuuleparkide oletuslik mõju lindudele. [thesis] [en] Hypothetical impact of North-West Estonia and London Array offshore wind farms on avifauna.

Vilepill, Marko (2020) Töötajate pühendumise uuring tööstuslikku hooldust pakkuvas ettevõttes. [thesis] [en] A Study of Employee Engagement in an Industrial Maintenance Company.

Virro, Sten-Mark (2020) Logistilise protsessi parendamine Ylisport ürituste näitel. [thesis] [en] Improving the Logistics Process by Example of Ylisport Events.

W

Willekens, Bert; Eeghem, Koen van (2016) Private Browsing and Internet Safety. [other video]

This list was generated on Thu Oct 21 22:36:30 2021 EEST.