Items where Subject is "Labor Law and Occupational Health and Safety"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: G | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T
Number of items at this level: 24.

G

Gansen, Mairi (2020) Tööandja rikkumised töösuhetes Töövaidluskomisjoni otsustele ja kohtupraktikale tuginedes. [thesis] [en] Infringements by the employer in an employment relationship based on the decisions of the Labor Dispute Committee and Estonian court practice.

H

Haponen, Helina (2020) Personalidokumentatsiooni audit IPF Digital AS-s. [thesis] [en] Human resources documentation audit in ’IPF Digital AS’.

K

Korjus, Katrin (2020) Sotsiaaltöötajate tööstress raskete olukordade taustal. [thesis] [en] Work stress among social workers in stressful circumstances.

Kudre, Kaie (2017) Tervisestatistika: kutsehaigestumine ja tööst põhjustatud haigestumine. [other video]

L

Lainemaa, Triin (2020) Raamatupidaja ja juhatuse liikme vastutus raamatupidamisteenust osutavates ettevõtetes ja kohtupraktikas. [thesis] [en] Responsibility of the accountant and of the member of the management board in the companies providing accounting services and in the juridical practice.

M

Maripuu, Maret (2017) Ennetav tegevus - kuidas sellele suunata tööandjad. [other video]

Metsar, Külliki (2020) Tugiisiku tööga seotud probleemid. [thesis] [en] Problems in the Work of the Support Person.

Münt, Merje (2014) Ergonoomiliste naistejalatsite sortiment teenindajatele. [thesis] [en] Ergonomic women’s footwear sortiment for service providers.

N

Normak, Fredi (2021) Kutsehaigestumised puidutööstusettevõtetes Riigikohtu lahendite põhjal. [thesis] [en] Occupational Diseases in Wood Industry Companies Based on Supreme Court Decisions.

O

Oder, Magnar Matteus (2018) Töökeskkonna ohutegurid AS Valdek näitel. [thesis] [en] Workforce Safety with an Example of Ltd Valdek.

P

Pabstel, Marika (2020) Paindlike töövormide rakendamine juhiabi töös. [thesis] [en] Implementation of flexible work arrangements in assistant manager work.

Pille, Viive (2017) Ülekoormuskahjustuse esinemine erinevates töövaldkondades ja ennetuse põhimõtted. [other video]

Pääbo, Liina (2017) Füsioloogilised ohutegurid tööfüsioterapeudi pilgu läbi: probleemid, lahendused, ennetus. [other video]

R

Randal, Omar (2015) Veoautode elektroonilise jälgimisseadme omaduste võrdlus ja kasu veoettevõttele. [thesis] [en] Electronic Fleet Management Solutions Comparsion and Benefits for Hauling Companies.

Rautam, Jane-Liis (2018) Tervisevõimlemise vajaduse uuring masinõmblejate näitel. [thesis] [en] Study of Health Gymnastic Necessity Among Sewing Machine Operators.

Roste, Merle (2017) AS Svarmil kogemusest töövõime kaotuse vältimisel. [other video]

Rüütli, Anneli (2020) Psühhosotsiaalsed ohutegurid Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonnas. [thesis] [en] Psychosocial Risk Factors in the Benefits Department of the Social Insurance Board.

S

Salujärv, Sigrid (2020) Paindliku töökorralduse rakendamine kontoritöötajatele Kaubamaja Aktsiaseltsis. [thesis] [en] Implementation of flexible work arrangement for office employees in Kaubamaja PLC.

Siitan, Priit (2017) Arutelu. [other video]

Siitan, Priit (2017) Liikumispaus. [other video]

Siitan, Priit (2017) Sissejuhatus. [other video]

Sildma, Illar (2020) Personaliga seotud riskid ettevõttes Kiviõli Keemiatööstuse OÜ. [thesis] [en] Risks associated with staffing at Kiviõli Keemiatööstuse OÜ.

Soon, Silja (2017) Mida järeldada tööinspektorite koostatud uurimiskokkuvõtetest. [other video]

T

Taurus, Ene (2020) Kontoritöötajate tööajakulutajad Järvamaa kohalikes omavalitsustes. [thesis] [en] Office personnel workplace time wasters in Järvamaa local governments.

This list was generated on Sun Nov 28 20:48:12 2021 EET.