Items where Subject is "Electrical Engineering and Electrical Equipment"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Õ
Number of items at this level: 56.

A

Aksalu, Lauri (2020) Madalpinge rippkeerdkaabli mõju rikete vähendamisele. [thesis] [en] Low Voltage Aerial Bundled Power Cables Effect on Decreasing Failures.

Alba, Karl Gustav (2019) Valguslahendus Konesko tootmishoones E. [thesis] [en] Light solution in Konesko production building E.

Andres, Pukka (2019) Tiirisule tee elamurajooni elektriprojekti koostamine vastavalt lähteülesandele. [thesis] [en] Tiirisule road residental area electricity project according to source assigment.

Aruste, Tõnis (2018) Madal- ja kõrgepinge hooldus- ja remonttööde mõju elektrivõrgu riketele. [thesis] [en] The effect of low-and high voltage maintenance and repair works on power grid faults.

G

Grigorenko, Anton (2018) Juhitava elektriajamiga sulgurventiil. [thesis] [en] Control of the sealing valve with electrical drive.

H

Heino, Germo (2016) Serverikeskuse elektrivarustuse kavandamine. [thesis] [en] Data center power supply design.

I

Idol, Mariliis (2016) Tallinna Tehnikakõrgkooli tüüpruumide valgustuslahenduste energiakulu hinnang ja energiasäästu võimalused. [thesis] [en] Energy-Saving Possibilities of Lighting Installation in Typical Rooms of TTK University of Applied Sciences.

J

Jermann, Tanel (2016) Tuuleelektrijaama keskpingevõrgu optimeerimine. [thesis] [en] The Optimisation of Medium Voltage Network of Wind Power Plant.

Juurik, Kalvin (2019) Tootmishoone välisvalgustuse renoveerimine. [thesis] [en] Production site outdoor lighting renovation.

Järvik, Jaan (2018) Elektritehnika erikursuse loengud. [lecture video]

Jürgenstein, Siim (2017) Elektrilise formula student võistlusauto FEST17 laadimissüsteem. [thesis] [en] Electrical Formula Student Racecar Fest17 Charging System.

K

Kalda, Heljut (2017) Elektrotehnika ja elektriseadmed e-kursuse tutvustus. [other video]

Kalda, Heljut (2015) Alalisvoolumasin. [lesson (learning module)]

Kalda, Heljut (2015) Asünkroonmootor. [lesson (learning module)]

Kalda, Heljut (2018) Trafod. [lesson (learning module)]

Kapanen, M (2020) Veskimetsa-Kopli 110 kV kaabelliini ekraanide maandamise lahenduste võrdlus. [thesis] [en] Analysis of Screen Grounding Solutions on Veskimetsa-Kopli 110 kV Cable Line.

Kaspar, Veskus (2016) AS Läätsa kalatööstuse päikeseelektrijaama planeerimine. [thesis] [en] The Solar Power Plant Planning of Läätsa Fishing Industry Ltd.

Kesküla, Karl (2019) Tööstusroboti demostendi arendus ja valmistamine ettevõttes Electrobit OÜ. [thesis] [en] Development and Construction of a Robotic Demo Station in Electrobit OÜ.

Kivest, Tanel (2016) Tootmisettevõtte AS Talot 10/0,4 kv elektrivõrgu kaitsmine liigpingete eest. [thesis] [en] Enterprise AS Talot 10/0,4 kV Electrical Network Protection from Overvoltages.

Kresla, Rannar (2018) Maanduspaigaldise teostus 330 kv alajaama näitel. [thesis] [en] Earthing installation of 330 kV substation principle.

Kruus, Horre (2016) Leedvalgustite käivitusvoolude uurimine Haapsalu tänavavalgustuse näitel. [thesis] [en] Starting current research of LED luminaires based on the example of Haapsalu street lighting.

Kürsa, Mihkel (2020) 110 kV alajaama vahelduvvoolukeskuse analüüs. [thesis] [en] Analysis of 110kV Substation AC Center.

L

Lindvere, Lauri (2018) Autonoomtoitega tänavavalgusti. [thesis] [en] Autonomous Street Lighting Systems.

Lilija, Medvedeva (2016) Ühefaasilise jõutrafo optimeerimine. [thesis] [en] Optimising of Singlephase Power Transformer.

Lusmägi, Tõnis (2017) Energiasalvesti mudel elektrilisele õhusõidukile. [thesis] [en] Electrical Energy-Storing Device Model for an Electric Aircraft.

M

Mandre, Andres (2018) Soojuselektrijaama optimeerimine Tallinna Prügilagaas OÜ ja SRC Group AS ettevõtete näitel. [thesis] [en] Optimization of thermal power plant based on the example of Tallinna Prügilagaas LLC and SRC Group Ltd..

Matisen, Toomas (2018) Testimiskilbi ümberehitus Atemix Tööstusautomaatika OÜ näitel. [thesis] [en] Renewing of Product Component Testing System with Particular Reference to Atemix Tööstusautomaatika OÜ.

Matsina, Eerik-Hannes (2018) Poolautomaatse ümarlihvpingi robotiseerimise tasuvusanalüüs. [thesis] [en] Cost-benefit Analysis of Robotic Tending for a Semi-automatic Centreless Grinding Machine.

Mäe, Taavi (2019) Külmutussüsteemi automaatika juhtimine French Gourmandi sügavkülmkambri näitel. [thesis] [en] Automation of a refrigeration system in an example of French Gourmand's freezer.

Mägi, Ago (2020) Pääsküla jaotusvõrgu rekonstrueerimine. [thesis] [en] Reconstruction of Pääsküla Distribution Network.

Mäll, Mark (2019) Pingesüsteemide vahetus. [thesis] [en] Exchange of voltage systems.

Männisalu, Anti (2017) Madalpinge elektripaigaldise projekteerimine hajaasustuspiirkonnas. [thesis] [en] The Design a LV Electrical Installation in a Scattered Settlement Area.

N

Niinemägi, Märten (2015) Tuulegeneraatori drosseli koosterakiste projekteerimine. [thesis] [en] Design of the Assembly Jigs for the Chokes of the Wind Turbine.

O

Oskar, Kitt (2019) Toom-Kuninga korterelamu elektripaigalduse tööprojekti kavandamine. [thesis] [en] Planning the electrical installation project of Toom-Kuninga apartment building.

P

Pihu, Ats-Janno (2020) 630 A nimivooluga päikeseelektrijaama madalpingejaotusseadme optimeerimine. [thesis] [en] Optimization of a 630 A Rated Low Voltage Switchboard Intended for a Solar Power Plant.

Piilberg, Juhan (2016) Perspektiivse veeldatud maagaasi terminali toiteliinide optimeerimine Paldiski linna elektrivarustuses. [thesis] [en] Optimization of Powerlines of Perspective Liquefied Natural Gas Terminal in Electrical Equipment of Paldiski.

Pähkel, Johannes (2016) Erinevate leed valgustuslahenduste analüüs Tallink tennisekeskuses. [thesis] [en] Analysis of Various LED Lighting Solutions in Tallink Tennis Centre.

Pärtelpoeg, Kristjan (2019) Elektripaigaldise auditiks vajalikud elektrotehnilised kontrollmõõtmised. [thesis] [en] Electrotechnical control measurements necessary for electrical installation audit.

R

Raig, Anti (2020) Reoveepuhasti elekter ja automaatika. [thesis] [en] Electrical and Automation System of the Wastewater Treatment Plant.

Rebane, Karl-Magnus (2020) Mastalajaama projekteerimine liitumisvõimsuse suurendamiseks. [thesis] [en] Mast Transformer Substation Design for Increasing Electrical Power.

S

Sepp, Martin (2019) 3D printeri alusplaadi automaatne vahetus. [thesis] [en] 3D printer automatic print removal.

Sepp, Sixten (2017) kõrgepinge-impulsstrafo toiteallika ja kõrgepingemuunduriga testmooduli projekteerimine ess-i prootonikiirendile. [thesis] [en] Development of the Power Electronic Converters and the High Voltage Pulse Transformer Test Set-up Module for the ESS Accelerator.

Siiner, Gerrit (2016) Energiatootmisvõimalused Kaessaare majapidamise näitel. [thesis] [en] Energy production possibilities as an example of Kaessaare household.

Sims, Mihkel (2017) Re-tsirkulatsioonifiltri automaatika programmeerimine AS Toftan näitel. [thesis] [en] Re-Circulation Filter Automation Programming for AS Toftan.

Sooäär, Vaido (2020) Veskiposti arenduse 6 kV elektrivõrgu projekt. [thesis] [en] 6 kV Power Grid Project for the Veskiposti Development.

Sumero, Lilian (2017) Jalakäijate ülekäiguradade valgustuse uurimine. [thesis] [en] Research of Pedestrian Crossings Lighting.

Sülla, Riho (2018) OBD info kasutamine tehnoülevaatusel. [thesis] [en] The Use of OBD Information During Motorvehicle Technical Inspection.

T

Talvik, Hendrik (2017) Kalev SPA elektrivarustuse lahendamine kolme sisendi baasil. [thesis] [en] The Solving of Kalev SPA Electrical Supply Based on Three Low Voltage Inputs.

Tšernõšov, Roman (2017) Valgustuslahendus Suure Jaani tervisekeskuse näitel. [thesis] [en] Lighting solution based on the Suure Jaani health center.

U

Uduste, Fred (2020) Tootmishoone valgustuslahendus. [thesis] [en] Production Building Lighting Solution.

V

Veide, Siim (2018) Valgustuslahendus Põltsamaa Tervisekeskuse näitel. [thesis] [en] Lighting solution Based on Põltsamaa health center.

Vellmann, Erki (2017) Re-tsirkulatsioonifiltri elektri- ja automaatikasüsteemide projekteerimine AS Toftan näitel. [thesis] [en] Re-circulation filters electrical and automation systems designing for AS Toftan.

Vislapu, Steven (2020) Tallinna Viru jalakäijate tunneli valgustuslahendus. [thesis] [en] Lighting Solution for Viru Pedestrian Tunnel in Tallinn.

Z

Zupping, Jaagup (2020) Tallinna madal- ja keskpinge maakaablite rikete analüüs. [thesis] [en] Analysis of Faults in Tallinn Low- and Medium Voltage Underground Cables.

Õ

Õun, Holger (2018) Toiteallikas helivõimendi vaakumlampidele. [thesis] [en] Power supply for audio power amplifier vacuum tubes.

Õunap, Cardo (2018) Madalpinge kaitseaparaatide katsestend. [thesis] [en] Test bench of Low-Voltage Protective Devices.

This list was generated on Thu Oct 21 23:09:10 2021 EEST.