Items where Subject is "Road Construction Materials"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | D | E | F | I | J | K | L | M | P | R | S | V
Number of items at this level: 25.

A

Astreika, Artjom (2018) Tsementbetoon versus asfaltbetoon teedeehituses. [thesis] [en] Cement concrete vs asphalt concrete in road construction.

D

Dorogan, A (2019) Lubjakivikillustiku fr. 0/90 mm katsetamine TTK teekonstruktsioonide laboris. [thesis] [en] Testing of Limestone Aggregate fr. 0/90 mm in TTK HVS.

E

Ehrlich, Marko (2019) Geopolümeeri kasutusvõimalused teedeehituses. [thesis] [en] Usage of Geopolymer in Road Construction.

Ereline, Piret (2019) Tartus asuva tänava põhiprojekti ehitusjärgne analüüs ja soovitused projekteerijale. [thesis] [en] Analysis of mainproject of Tartu city roads after the constructions and suggestions for Designers.

F

Fortuna-Juks, Ragnar (2016) Killustikust katendikihtide analüüs ja olemus eestis. [thesis] [en] The analysis of unbound layers and substance of the Estonian roads.

I

Ilustrumm, Kaarel (2019) Liiv- ja möllpinnaste nihketugevuse uurimine. [thesis] [en] Assessment of Shear Strength in Silty and Sandy Soils.

J

Jaanson, Karl (2017) Liiklusohutuse tõstmine põristi näitel. [thesis] [en] Increasing Traffic Safety Through Rumble Strips.

Jõesaar, Argo (2017) Tee ehitamise võimalused turbapinnastele. [thesis] [en] Methods of Road Construction on Peat Soil.

Jürgenson, Kaivo (2017) Stabiliseeritud ja killustikaluste võrdlus eesti teedevõrgu näitel. [thesis] [en] Comparison of Stabilized and Gravel Bases of Estonian Road Network.

K

Kivi, Raimo / R.K (2014) Teedelabori käsiraamat. [thesis] [en] Road construction laboratory manual.

Kont, Hendrik (2016) Kohaliku tee nr 3630053 Sae- Kaasiku km 0.2 asuva Sae silla ümberehitus monteeritavaks terastorusillaks. [thesis] [en] Reconstruction of Sae Bridge into a Pipe Arch Bridge on the Road 3630053 Sae- Kaasiku km 0.2.

Kuurmann, Madis (2020) Klinkerkivi sillutise sobivuse analüüs. [thesis] [en] Suitability Analysis of Laying Clinker Stone Pavement.

L

Laanemäe, Sandor (2015) Stabiliseeritud katendikihtide analüüs ja olemus Eestis. [thesis] [en] Analysis and nature of stabilised pavement layers in Estonia. .

Luik, Sander (2020) Sidumata teedeehitusmaterjalide ja pinnaste liigitus sõelkõvera baasil, töövahendi koostamine. [thesis] [en] Classification of unbound road construction materials based on grain curve - compilation of working tool.

M

Martinson, Magnus (2020) Tsementstabiliseeritud katendikihtide ehitamine – erinevate tehnoloogiate majanduslik ja tehniline võrdlus. [thesis] [en] Construction of cement stabilized pavement layers - economical and technical comparison of different technologies.

Mägi, Andre (2015) Kehtivate nõuete baasil - kruusliivad Eestis ja nende kasutusvõimalus dreenkihi ehitamiseks. [thesis] [en] On the Basis of Valid Requirements – Gravelly Sands in Estonia and the Possibilities of Using them for Building a Drainage Layer.

P

Pajus, Hardo (2016) Labori tehniku käsiraamat. [thesis] [en] Laboratory technician's handbook.

Peterson, Robert (2018) A. H. Tammsaare tee - Tondi tn - Rahumäe tee ristmiku rekonstrueerimine. [thesis] [en] Reconstruction of A. H. Tammsaare road - Tondi street - Rahumäe road intersection.

R

Reimets, Kristjan (2017) Golfi tee eelprojekt Marjametsa tee ja Hotelli tee lõigus. [thesis] [en] The Prelminary Design of Golf Road Section Between Marjametsa Road and Hotelli Road.

S

Saarik, Sten-Kristjan (2016) Filtratsioonimooduli määramise katsestandardi EVS 901-20:2013 laboratoorsete katsete edasiarendus. [thesis] [en] Development of the national standard EVS 901-20:2013 for measuring permeability in laboratory tests.

Sild, Sigrid (2017) Eesti killustike tugevusomaduste analüüs. [thesis] [en] Analysis of Strength Properties of Estonian Aggregates.

Sillamäe, Sven (2010) Sissejuhatus geovõrkude arvutusmetoodikasse. [lecture video]

V

Vaidla, Rainer (2015) Filtratsioonimooduli seos pinnase terastikulise koostisega. [thesis] [en] The correlation between the permeability and the particle size distribution of the soil.

Vaino, Margus (2014) Pestud paekivisõelmete katsetamine TTK teedelaboris. [thesis] [en] Limestone industry by-product testing in TTK UAS road laboratory.

Vettik, Elari (2015) Asfaldivõrgud. [thesis] [en] Asphalt Nets.

This list was generated on Fri Oct 22 01:05:58 2021 EEST.