Items where Subject is "Economic Analysis"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | D | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V
Number of items at this level: 51.

B

Barinov, Juri (2015) Konkurentsivõime analüüs Auricu Oü näitel. [thesis] [en] Analysis of competitiveness based on the example of Auricu OÜ.

Bostan, Maksim (2016) Lehtmetallitöötluse ärimudel iduettevõtte loomiseks. [thesis] [en] Sheet metalworking business model for start-up company.

D

Domnin, Revo (2021) Uue toote tasuvusanalüüs OÜ's MMT Production. [thesis] [en] Cost-Benefit Analysis of New Product in MMT Production OÜ.

H

Huik, Moonika (2020) Tarbija ostukäitumise mõjutamine kaupluses Mohito. [thesis] [en] Influence of consumer purchase behavior in Mohito store.

J

Juurikas, Arles (2020) Miinimumpalk kui motivaator tööle asumiseks. [thesis] [en] Minimum wage as a motivator for starting work.

Jürgenstein, Heiki (2015) Kuressaares asuva autoremondi töökoja erinevate lahenduste analüüs ja rakendusettepanekut Saare Autex OÜ näitel. [thesis] [en] Making proposals and analyzing alternative solutions of expanding a car repair shop "Saare Autex" in Kuressaare..

K

Kaarma, Martin (2018) Carglassi kasumliku laienemise võimalused Eestis. [thesis] [en] Profitable growth opportunities for Carglass in Estonia.

Kallisma, Karin (2017) Hankeprotsessi analüüs kulude optimeerimise eesmärgil miDeer OÜ kottide näitel. [thesis] [en] Cost Optimization Through Sourcing Analysis Based on miDeer Ltd Bags.

Keler, Erich (2019) Iseteeninduslikku infrastruktuuri omava ettevõtte loomise võimalused Eesti pakiveoturul. [thesis] [en] Self-service infrastructure creation opportunities in the Estonian parcel delivery market..

Kents, Sander (2019) CNC-freespingi ostu kasumlikkuse analüüs ettevõtte Kumex OÜ näitel. [thesis] [en] Analysis about the Profits of Buying a CNC-milling Machine to Kumex OÜ.

Korolkova, Kairit (2020) Finantsmajandusliku olukorra analüüs Harju Tarbijate Ühistu näitel. [thesis] [en] Analysis of Financial Economic Situatsion Based on an Example of Harju Tarbijate Ühistu.

Kristi, Kärner (2020) Töötajate motiveerimise võimalused aktsiaseltsis Helia Puit. [thesis] [en] Different Approaches to Ensure Employee Motivation in AS Helia Puit.

Kukk, Riho (2020) Lihula 110 kV alajaama renoveerimine. [thesis] [en] Renovation of Lihula 110 kV Substation.

L

Laak, Ly (2020) Ettevõtjate teadlikkus rahapesust. [thesis] [en] Entrepreneurs’ Awareness of Money Laundering.

Larven, Kristel (2020) Finantsanalüüs ettevõttele Nurgapealne OÜ. [thesis] [en] Financial analysis of ’Nurgapealne OÜ’.

Lemats, Ester (2020) Kohaliku omavalitsuse üksuse rahastamine ja selle muutused Räpina vallavalitsuse näitel. [thesis] [en] Financing of a local government unit and its changes on the example of Räpina Municipality Government.

Lepik, Janeriin (2021) Käibekapitali juhtimine osaühingus Tuuleoru. [thesis] [en] Working Capital Management of the Company Tuuleoru OÜ.

Liik, Margus; Pihlakas, Priit (2014) Tööstusroboti juurutamine suuregabariidiliste metallkonstruktsioonide keevitamisel. [thesis] [en] Implementation of industrial robot for welding of large steel structures..

Liivlaid, Kerri (2020) Lühiajalise ja pikaajalise maksevõime analüüs tootmisettevõtte näitel. [thesis] [en] Analysis of short-term and long-term solvency in example of manufacturing company.

Luht, Reimo (2020) Velomarket OÜ varude juhtimine. [thesis] [en] Inventory management of Velomarket OÜ.

Lõhmus, Luule (2020) Põllumajandustoetusi taotlevate osaühingute finantsaruannetes esinevate väärkajastuste tuvastamismeetodid. [thesis] [en] Methods for identifying misstatements in financial statements of companies applying for agricultural aid.

M

Marandi, Hille (2020) AS Lääne-Tallinna Keskhaigla finantsanalüüs. [thesis] [en] Financial analysis of West Tallinn Central Hospital Ltd.

Marandi, Mart (2020) 2Smart Systems OÜ äriplaan. [thesis] [en] Business plan for 2Smart Systems Ltd.

Matsina, Eerik-Hannes (2018) Poolautomaatse ümarlihvpingi robotiseerimise tasuvusanalüüs. [thesis] [en] Cost-benefit Analysis of Robotic Tending for a Semi-automatic Centreless Grinding Machine.

Mets, Raili (2020) K.Met AS jätkusuutlikkuse hindamine finantsanalüüsi põhjal. [thesis] [en] Assessment of the financial sustainability of the company K.MET AS.

Mištšenko, Andrei (2009) Investeeringute analüüs. [interactive exercise]

Mištšenko, Andrei (2009) Palgakulude analüüs. [interactive exercise]

Mištšenko, Andrei (2009) Päevaraamatu arvutipõhine mudel. [interactive exercise]

Mänd, Margus (2020) Toodete omahinna arvestus puidutööstusettevõttes. [thesis] [en] Cost calculation of products in a wood industry company.

N

Neudorf, Merike (2020) Optiline Grupp OÜ finantsmajandusliku olukorra anlüüs. [thesis] [en] Analysis of the Financial Economic Situation of Optiline Grupp OÜ.

Nõuakas, Kati (2014) Riigi majanduslik toimimine. [instructional video]

Nõuakas, Kati (2014) Tootmiskulud. [instructional video]

P

Pappel, Raul Ronald (2020) Forss/Škoda esindusõigusega autoteeninduse loomine Lasnamäele. [thesis] [en] Establishment of Forss Car Service with Representative Rights of Škoda in Lasnamäe.

Parovart, Sander (2021) Uue põlvkonna töötajate motiveerimine MHE OÜ näitel. [thesis] [en] Motivating New Generation of Employees Based on MHE OÜ.

Pent, Taimi (2020) Seicom OÜ finantsmajandusliku olukorra analüüs. [thesis] [en] Analysis of the financial situation of Seicom OÜ.

Peterson, Heilika (2020) Tartu ja Tartumaa 10–14aastaste laste hinnangud oma finantskirjaoskusele. [thesis] [en] Assessments of Tartu and Tartu County children aged 10 to 14 to their financial literacy.

Pukko, Küllikki (2020) Veterinaariaettevõtte finantsanalüüs. [thesis] [en] Financial Analysis of a Veterinary Company.

Põesaste, Maaria (2020) Multi Marger AS finantsmajandusliku olukorra analüüs. [thesis] [en] The Analysis of the Financial Situation of Multi Marger AS.

R

Reha, Meelis (2014) PVC uksekardina turustamis võimaliste hindamine ja analüüs Etra Balti AS näitel. [thesis] [en] PVC curtain marketing analysis and possibilities of marketing on ETRA BALT AS example.

Reinhold, Kristiina (2020) Toitlustusettevõtte finantsanalüüs. [thesis] [en] Financial analysis of a catering company.

Reinhold, Tiit (2014) Remondibaasi omava transpordiettevõte analüüs võrreldes alternatiividega. [thesis] [en] The Comparative Analysis for the Transportation Company Owning a Workshop.

Rosenfeldt, Märt (2020) Aktsiate tootluse prognoosimine regressioonanalüüsi abil. [thesis] [en] Forecasting stock market returns using regression analysis.

S

Sarapuu, Ingo (2021) Rebase Rehielamu Rekonstrueerimine ja Korrashoiu Kava Koostamine. [thesis] [en] Reconstruction of the Traditional Residential House on Rebase Estate and Compiling the Maintenance Plan.

Suits, Jane (2020) Ettevõtte AS Solbritt finantsanalüüs. [thesis] [en] Financial analysis of ’AS Solbritt’.

Sulev, Laura (2020) AS Connecto Eesti tasuvuse analüüs. [thesis] [en] Profitability analysis of AS Connecto Eesti.

T

Talver, Kelly (2017) Müügianalüüs kaubamärgi Avenue näitel. [thesis] [en] Sales analysis on example of Avenue brand.

V

Vaabla, Andres (2016) Tasuvusanalüüs Ida-Virumaa kaevandusettevõtete Toyotade hooldamiseks nende tööpiirkonnas. [thesis] [en] Cost-benefit Analysis for Servicing Ida-Virumaa Mining Companies Toyotas in Their Work Area.

Varlõgina, Anastassia (2016) Eesti tekstiilivaldkonna mikroettevõtte jätkusuutlikkuse analüüs. [thesis] [en] Analysis of Sustainability of a Microenterprise in the Field of Textile in Estonia.

Varlõgina, Anastassia (2016) Eesti tekstiilivaldkonna mikroettevõtte jätkusuutlikkuse analüüs. [thesis] [en] Analysis of Sustainability of a Microenterprise in the Field of Textile in Estonia.

Viil, Kristjan (2020) Keila linna tänavavalgustuse renoveerimine. [thesis] [en] Renovation of Street Lighting in Keila.

Vorobieva, Darja (2016) Ettevõtte jätkusuutlikkuse hindamine AS VKG Transport näitel. [thesis] [en] Assessment of Corporate Sustainability by the Example of the VKG Transport AS.

This list was generated on Thu Oct 21 23:57:37 2021 EEST.