Items where Subject is "Entrepreneurship and Marketing"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V
Number of items at this level: 100.

A

Aau, Karen (2015) Chrono Track ajavõtuteenust turustava ettevõtte loomine. [thesis] [en] Establishing a company marketing Chrono Track timing services.

Andronova, Indra (2019) Turu-uuring paneeliga pulloveride turupotentsiaali väljaselgitamiseks. [thesis] [en] Market Research To Find Market Potential For Panel Pullover.

Angelika, Usin (2017) Ettevõtte laienemine Rootsi turule miDeer OÜ näitel. [thesis] [en] Expanding to Swedish Market on the Example of miDeer LLC.

Anijärv, Aleksis (2019) Mobiilse autopesula moderniseerimine UpSteam Eesti OÜ näitel. [thesis] [en] Mobile car wash modernization based on UpSteam Eesti OÜ.

Arna, Rauno (2020) Eesti täisealise mehe ostuotsust mõjutavad tegurid habemeajamisvahendite soetamisel. [thesis] [en] Factors Affecting the Purchase Decision of an Estonian Adult Man when Purchasing Shaving Products.

B

Balujev, Ilja (2014) Rootsi turule sisenemise analüüs autovaruosade valdkonnas Alvadi OÜ näitel. [thesis] [en] Analysis of the Swedish automotive aftermarket on Alvadi LLC example.

Barinov, Juri (2015) Konkurentsivõime analüüs Auricu Oü näitel. [thesis] [en] Analysis of competitiveness based on the example of Auricu OÜ.

Bostan, Maksim (2016) Lehtmetallitöötluse ärimudel iduettevõtte loomiseks. [thesis] [en] Sheet metalworking business model for start-up company.

E

Eespere, Otto (2017) Ärikliendikeskse turundusplaani loomine tehniliste komponentide valdkonnas Wermundsen OÜ näitel. [thesis] [en] Business client oriented marketing plan in the field of technical components at the example of Wermundsen OÜ.

Eigi, Allan (2020) Sotsiaalselt vastutustundlik ettevõtlus valduste osaühingus. [thesis] [en] Corporate social responsibility in Valduste Ltd.

F

Fatal, Gerda (2018) Sisemise turunduse, heaoluprogrammide ja motivatsioonisüsteemide mõju töötajate rahulolule, lojaalsusele ja motivatsioonile. [thesis] [en] Impact of Internal Marketing, Welfare Programs and Motivation Systems on Employee Satisfaction, Loyalty and Motivation.

G

Guk, Sergei (2014) Turu-uuring „Teemantabrasiivtööriistade kasutajad Eestis” Abrasiiv AS näitel. [thesis] [en] Market research „Diamond abrasive tools users in Estonia” based on Abrasiiv AS case.

H

Hallik, Martin (2015) Veebipoe konversioonimäära suurendamine granito oü näitel. [thesis] [en] Increasing Conversion Rate of a Webstore on Granito OÜ Example.

Haugas, Merilyn (2019) Loomse tooraine vabade jalanõude turu-uuring Eestis. [thesis] [en] Market Research in Estonia for Footwear Made Without Animal Ingredients.

Huik, Moonika (2020) Tarbija ostukäitumise mõjutamine kaupluses Mohito. [thesis] [en] Influence of consumer purchase behavior in Mohito store.

I

Irina, Krotiuk (2015) Ärikliendi müügistrateegia väljatöötamine AS Eesti Elecster näitel. [thesis] [en] Corporate Customer Sales Strategy Based on AS Eesti Elester .

J

Jaansalu, Gerdu (2021) Kliendisuhete arendamine Eesti teenindusettevõtetes. [thesis] [en] Customer Relationship Development in Estonian Service Companies.

Jänes, Kristina (2014) Eesti kaubamärgi NORDWOOL sisenemine Rootsi turule. [thesis] [en] Estonian trademark NORDWOLL entry into Swedish market.

Järv, Anne (2020) Turunduse ja müügiedenduse võimalused läänemaa Circle K kütuse jaeketis. [thesis] [en] Marketing and sales promotion opportunities in the fuel retail chain in Läänemaa Circle K.

Jürgenson, Marianne (2013) Fibo Lux 88 lansseerimine Eesti turule Saint-Gobain Ehitustooted AS näitel. [thesis] [en] Marketing Plan for Saint-Gobain Ehistustooted AS's Launch of Fibo Lux 88 in the Estonian Market.

Jürgenstein, Heiki (2015) Kuressaares asuva autoremondi töökoja erinevate lahenduste analüüs ja rakendusettepanekut Saare Autex OÜ näitel. [thesis] [en] Making proposals and analyzing alternative solutions of expanding a car repair shop "Saare Autex" in Kuressaare..

Jüriado, Ailar (2013) Mobiiliturundus kui uus võimalus klientideni jõudmiseks. [thesis] [en] Mobile Marketing as the New Way to Reach Customers.

K

Kalja, Epp (2020) Äriplaani koostamine ettevõttele Rohemaja OÜ. [thesis] [en] Developing a Business Plan for a Company Rohemaja OÜ.

Kaljula, Reeli (2017) Emma and Theo OÜ kliendirahulolu uuring. [thesis] [en] Emma and Theo OÜ Customer Satisfaction Survey.

Kaljumäe, Hille (2019) Ettepanekud turundusmeetmestiku loomiseks brändile Wellness Linen. [thesis] [en] Suggestions for Marketing Planning for Wellness Linen.

Kaljuste, Helene (2018) Mikroettevõtte võimalused kliendibaasi laiendamiseks firma Elele Manu OÜ näitel. [thesis] [en] Opportunities for a Microenterprise to Expand its Customer Base with Particular Reference to Elele Manu OÜ.

Kangur, Cornelia (2018) Ajastu 1920-1940 stiilis ülikondade ja kostüümide turu-uuring lähtuvalt erinevatest subkultuuridest Eestis. [thesis] [en] Market Research of Era 1920-1940 Styled Suits for Women and Men Based on Various Subcultures in Estonia.

Keskküla, Raimo (2020) ADKE Grupp OÜ äriplaan. [thesis] [en] ADKE Grupp Ltd. Business Plan.

Kiis, Helen (2016) Äriplaani koostamine KIISH OÜ näitel. [thesis] [en] Business Plan According to KIISH OÜ as an Example.

Kirsch, Triinu (2016) Startup-ettevõtte Swärk sisenemine Berliini turule. [thesis] [en] The Entry of the Startup Swärk to Berlin Market.

Kokk, Katriin (2020) Eesti tarbija ostuotsused e-kaubanduses. [thesis] [en] Estonian consumer purchasing decisions in e-commerce.

Komendant, Ott (2014) 3D printereid turustava ettevõtte loomine. [thesis] [en] Creating business that markets 3D printers.

Konso, Triin (2021) Tarbija ostukäitumine kondiitritoodete ostmisel. [thesis] [en] Consumer purchasing behavior when buying pastries.

Kreegi, Olga-Ingrid (2015) Facebooki turundusstrateegia väljatöötamine ettevõtte My Furnix OÜ näitel. [thesis] [en] The Development of Facebook Strategy Based on the Example of My Furnix OÜ.

Kumel, Karolin (2018) Positiivse brändi kuvandi loomine brändile KARO. [thesis] [en] Creating a Positive Brand Image for the Brand KARO.

Kuriks, Veiko (2014) Äriplaan nõrkvoolusüsteemide ehitusega tegeleva ettevõtte käivitamiseks. [thesis] [en] A business plan for starting a low-current systems constructing company..

Kuzmin, Andrei (2014) Meeste moesalongi kontseptsiooni väljatöötamine loodava ettevõtte näitel. [thesis] [en] The development of fashion salon conception for men through the enterprise creation.

Küla, Marlene (2016) Rõivabränd Kairi Vilderson ‒ kontseptsioon ja tarbijaväärtus Eesti brändide seas. [thesis] [en] Clothing brand Kairi Vilderson ‒ the concept and consumer value among Estonian brands.

L

Laan, Risto (2016) Tamec Trade OÜ turundusplaan. [thesis] [en] Marketing plan for Tamec Trade OÜ.

Lepparu, Kairi (2020) Tööandja brändi arendamine aktsiaseltsis Stoneridge Electronics. [thesis] [en] Developing employer brand in Stoneridge Electronics AS.

Liinamäe, Stella-Ingrid (2020) Konkurentsipositsiooni hindamine ettevõtte OÜ Türi Bel-Est näitel. [thesis] [en] Evaluation of the competitive position on the example of the OÜ Türi Bel-Est company.

Lille, Liis (2017) Bellus grupi arenemise võimalused Eesti turul. [thesis] [en] Bellus grupi development possibilities in Estonian market.

Lokk, Liina (2016) Koduveinide tootmise ja müümisega tegeleva ettevõtte käivitamine. [thesis] [en] Starting a Homemade Wine Production and Sales Company.

Lopetiene, Terje (2021) Eraelamus toidukäitlejate turundustegevused ja turunduse planeerimine. [thesis] [en] Marketing and Marketing Planning for Private Foodhandlers.

Luhasoo, Kärolin (2018) Turunduse strateegiline ja taktikaline planeerimine Aknakate OÜ näitel. [thesis] [en] Strategic and Tactical Planning on the Example of Aknakate OÜ.

Luks, Sandra (2017) Meeste stiili kommunikeerimine läbi blogimise. [thesis] [en] Communicating Men's Style via Blogging.

Luste, Janno (2018) Äriplaani koostamine ettevõttele North Solar OÜ. [thesis] [en] The Creation of a Business Plan for the Company North Solar OÜ.

Luuk, Elerin (2020) Äriplaan parukakoja loomiseks. [thesis] [en] Business plan for opening of a wig chamber.

M

Melekhova, Ilona (2018) Väikeettevõtte autoremonditöökoja loomine. [thesis] [en] Starting an Automobile Repair Workshop as a Small Business..

Merilo, Kaarel (2015) Konkurentsistrateegia AS JELD-WEN Eesti näitel. [thesis] [en] Competitive Strategy Based on AS JELD-WEN Eesti.

Miil, Peep (2017) Iseteenindusliku autoremondi töökoja toimimise alused ja arvutus. [thesis] [en] Self-Service Car Repair Shop and the Functioning of the Bases and Calculation.

Mištšenko, Andrei (2012) Gmaili veebiteenuse kasutamine e-äris. [lesson (learning module)]

Mištšenko, Andrei (2011) Google docsi veebiteenuse kasutamine e-äris. [lesson (learning module)]

Männik, Timo (2020) Kasutatud sõidukite müügisalongi loomise tasuvuse analüüs. [thesis] [en] Analyzing the Profitability of Creating an Used Vehicle Showroom.

N

Neljas, Kerli (2021) The Brick Coffee Roastery e-kaupluse teenuse kvaliteedi ja kliendirahulolu analüüs. [thesis] [en] Analysis of the service quality and customer satisfaction of The Brick Coffee Roastery e-store.

Nõuakas, Kati (2020) Ettevõtluskoolitus: finantsprognoosimine. [instructional video]

Nõuakas, Kati (2020) Ettevõtluskoolitus: käibemaks. [instructional video]

Nõuakas, Kati (2014) Näidisülesanne SKP leidmise kohta. [instructional video]

Nõuakas, Kati (2014) Nõudlus ja pakkumine. [instructional video]

O

Ollissaar, Reelika (2015) Moebrändi olemus: korporatiivkliendi turundusstrateegia väljatöötamine Marimo Fashion OÜ näitel. [thesis] [en] The essence of fashion brand – creating a marketing strategy for corporate clients in the example of Marimo Fashion OÜ.

Ots, Harri (2017) Klaasipesuvedeliku tankla turundusplaan OÜ Siris näitel. [thesis] [en] Washer fluid filling station marketing plan based on Siris OÜ.

P

Paap, Eili (2015) Toote omahinna vähendamise võimalus kanga hankekulude optimeerimise kaudu ettevõttes AS Teaspon. [thesis] [en] Possibilities for Product Cost Price Reduction Through the Optimization of Fabric Acquisition Costs in Teaspon Ltd.

Pappel, Raul Ronald (2020) Forss/Škoda esindusõigusega autoteeninduse loomine Lasnamäele. [thesis] [en] Establishment of Forss Car Service with Representative Rights of Škoda in Lasnamäe.

Parovart, Sander (2021) Uue põlvkonna töötajate motiveerimine MHE OÜ näitel. [thesis] [en] Motivating New Generation of Employees Based on MHE OÜ.

Petrov, Mardo (2020) Eesti tarbijate ostukäitumine ja tarbimisharjumused e-kaubanduses. [thesis] [en] The consumer behaviour and consumption habits of Estonian consumers in e-commerce.

Piip, Rauno (2020) Ettevõtte Waizly Education OÜ äriplaan. [thesis] [en] Business Plan for Company Waizly Education OÜ.

Piir, Ragnar (2018) Ärikliendi müügistrateegia Profitex Invest OÜ näitel. [thesis] [en] B2B Sales Strategy Based on the Example of Profitex Invest OÜ.

Pogosjan, Elizabeth (2020) Turundusplaan ettevõttele OÜ La Caramella. [thesis] [en] Marketing Plan for OÜ La Caramella.

Praks, Merlin (2019) Kliendibaasi laiendamise võimalused Moonstar OÜ näitel. [thesis] [en] Opportunities for expanding the customer base on the example of Moonstar OÜ.

Põldre, Marja-Liisa (2020) B2B turundus ja -tööriistade kasutamine internetiseeruvas ärikeskkonnas. [thesis] [en] B2B Marketing and Use of Tools in the Interneting Business Environment.

R

Raamat, Kaidi (2020) Lääne-Virumaa ettevõtete investeeringud inimkapitali. [thesis] [en] Human capital investments of companies in Lääne-Virumaa.

Rahuorg, Markus (2016) Turundusplaani koostamine OÜ Autoklants näitel. [thesis] [en] Marketing plan based on OÜ Autoklants.

Rand, Gerda (2017) Mobiilse aurupesu UpSteam turundusplaan. [thesis] [en] Marketing Plan for the Mobile Steam Cleaning Company UpSteam.

Randveer, Rene-Evert (2016) Osterwalderi ärimudeli kohandamine B2B turundusmeetmetega BCS Auto OÜ näitel. [thesis] [en] The Adaptation of the Osterwalder Business Model with B2B Marketing Operations in the Example of BCS Auto OÜ.

Riiel, Kerttu (2017) Õmblusettevõtte ARIESK OÜ loomine. [thesis] [en] The Creation of Sewing Company ARIESK OÜ.

Rootare, Martin (2015) Ühisturunduse strateegia väljatöötamine Äripäev AS näitel. [thesis] [en] Joint Marketing Strategy Development Based on Äripäev Ltd .

Runtal, Luise (2017) Kodulehe kui turunduskanali olulisus Eesti Rõiva- ja Tekstiililiidu näitel. [thesis] [en] The importance of a Website as a Marketing Channel on the example of the Estonian Clothing and Textile Association.

S

Saarm, Henry (2019) Äriplaan turundusteenust pakkuva ettevõtte käivitamiseks. [thesis] [en] Business plan for starting a marketing service company.

Sagar, Pilleriin (2014) Ostukäitumise konseptsiooni järgimine kaubanduses Eugesta Eesti AS näitel. [thesis] [en] The conception observance of the behaviour of buying in trade regarding to Eugesta Eesti Ltd.

Salumaa, David (2014) Äriplaani loomine Color It OÜ näitel. [thesis] [en] Business Plan by the example of Color It Ltd.

Sarjas, Jane (2014) Turustuskanalite valikuvõimaluste väljaselgitamine segmenteerimise teel Etno.ee OÜ näitel. [thesis] [en] Options for Identifying Distribution Channels Through Segmentation on the Example of Etno.ee Ltd..

Savvin, Georgy (2020) Autodetailide projekteerimisettevõtte tasuvusanalüüs. [thesis] [en] Cost-Effectiveness Analysis of Car Parts Design Company.

Sedrik, Matis (2014) Turundusplaani koostamine AS B-plast näitel. [thesis] [en] Marketing plan based on AS B-plast.

Seinas, Marita (2014) Sotsiaalmeedia kasutamine turundusvahendina Linette Retail OÜ näitel. [thesis] [en] Using Social Media as a Marketing Tool Based on Linette Retail OÜ.

Sepp, Triinu (2016) Tootearendus ja ettevõtte tuntuse suurendamine Gemhill AS näitel. [thesis] [en] Product Development and Increasing Brand Recognition Based on Gemhill Ltd..

Sirk, Cäthli (2020) Peipsiäärse valla ettevõtluse areng perioodil 2013-2017. [thesis] [en] Business development in Peipsiääre local municipality in 2013-2017.

Suvi, Kleiri Liisa (2020) Toornahkade kokkuostu ja parkimisteenuse kontseptsiooni loomine Õngu Maheveis OÜ näitel. [thesis] [en] Creating a concept for purchasing raw hides and tanning services based on the example of Õngu Maheveis OÜ.

T

Taal, Indrek (2019) Mototehnika remondi väikeettevõtte loomine Järvekülla. [thesis] [en] Creation of a mototechnics repair small business in Järveküla.

Tarkus, Oliver (2019) Müügi suurendamine läbi internetiturunduse tehnikate MiisuMiisu OÜ näitel. [thesis] [en] Increasing Sales through Internet Marketing Techniques via MiisuMiisu OÜ.

Terras, Henrik (2017) Pakiveomahu kasvatamine POSTPAL OÜ näitel. [thesis] [en] Increasing the marketshare on the basis of POSTPAL OÜ.

Tihane, Age (2020) Hair Beauty OÜ äriplaan. [thesis] [en] The business plan of Hair Beauty OÜ.

Tiisler, Tanel (2017) Klienditeenindusega seotud ootused autoteeninduses. [thesis] [en] Customer Service Expectations in Automotive Service.

Tolk, Silver-Henri (2014) Ärikliendi müügistrateegia väljatöötamine Wellmax Baltic OÜ näitel. [thesis] [en] Business client sales strategy according to Wellmax Baltic OÜ .

U

Umbjärv, Mari (2019) Sisustuselementide tootmis- ja müügiettevõtte HallRuut OÜ äriplaan. [thesis] [en] Business Plan of HallRuut OÜ, a Manufacturing and Sales Company of Interior Design Elements.

V

Vaik, Kristin (2021) Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilaste võimalused ja tegevused investeerimiseks. [thesis] [en] Opportunities and activities for students of the Tallinn University of Applied Sciences to invest.

Varlõgina, Anastassia (2016) Eesti tekstiilivaldkonna mikroettevõtte jätkusuutlikkuse analüüs. [thesis] [en] Analysis of Sustainability of a Microenterprise in the Field of Textile in Estonia.

Varlõgina, Anastassia (2016) Eesti tekstiilivaldkonna mikroettevõtte jätkusuutlikkuse analüüs. [thesis] [en] Analysis of Sustainability of a Microenterprise in the Field of Textile in Estonia.

Viibur, Merily (2014) Turu-uuring individuaalõmblusteenusega kangakaupluse loomiseks. [thesis] [en] Market Research for Creating Individual Sewing Textile Shop.

Vildersen, Kirsika (2020) Paindlikud töövormid kaubanduses AS Tallinki näitel. [thesis] [en] Flexible forms of work in trade on the example of AS Tallink.

Vilepill, Marko (2020) Töötajate pühendumise uuring tööstuslikku hooldust pakkuvas ettevõttes. [thesis] [en] A Study of Employee Engagement in an Industrial Maintenance Company.

This list was generated on Sun Nov 28 23:09:44 2021 EET.