Items where Subject is "Economy and Management"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V
Number of items at this level: 27.

B

Bergštein, Piia (2017) Turunduse infosüsteemi väljatöötamine ja juurutamine ettevõtte AS Fors MW järelteeninduse näitel. [thesis] [en] Developing and Implementing Marketing Information System, Ltd Fors MW at aftermarket service as an example.

C

Carmen, Kaag (2020) Töötajate motiveeritus lisamüügiks Da Vinci Pasta ja Pitsa restoranis. [thesis] [en] Employees motivation for upselling at Da Vinci Pasta and Pizza restaurant.

I

Ivainen, Tuuli (2020) Juhtimisstiilide uuring koolieelses lasteasutuses. [thesis] [en] Study of management styles in a pre-school institution.

J

Joosepson, Leila (2020) Eestis kasutatavate raamatupidamise tarkvarade vastavus digipöördest tulenevatele nõuetele ja ootustele. [thesis] [en] Compliance of accounting software products used in Estonia with the requirements and expectations arising from the digital transformation.

Jurkatam, Kevin (2021) Tulemustasustamine ettevõttes Kohila Vineer OÜ. [thesis] [en] Performance related pay in Kohila Vineer OÜ.

Jürvetson, Janre (2020) Autoremonditöökoja lisa tööposti planeerimine ettevõtte KR Tehnik OÜ näitel. [thesis] [en] Car Repair Shop Additional Work Post Planning on the Example of KR Tehnik OÜ.

K

Kai, Julge (2020) Erinevate generatsioonide motiveerimine Sihtasutuses Tallinna Lastehaigla. [thesis] [en] Motivating different generations in Tallinn Children's Hospital.

Kaldre, Oliver (2020) Värviliinide tootmisefektiivsuse hindamine ettevõtte ETS NORD AS näitel. [thesis] [en] Production Efficiency Evaluation of Powder Coating Lines.

Keler, Erich (2019) Iseteeninduslikku infrastruktuuri omava ettevõtte loomise võimalused Eesti pakiveoturul. [thesis] [en] Self-service infrastructure creation opportunities in the Estonian parcel delivery market..

Kruusamägi, Kaire (2020) Töötaja ootused tuleviku töökohale ettevõtte Olerex AS Lõuna piirkonnas. [thesis] [en] Employee expectations for the future job in the South region of Olerex AS.

L

Landes, Geelia (2018) Digiturunduse strateegia loomine Soojuskeskus OÜ näitel. [thesis] [en] Creation of Digital Marketing Strategy on the Example of Soojuskeskus OÜ.

Lohuväli, Mikk (2014) Autoettevõtte teenindusosakonna töökorraldus- ja klienditeenindusprotsesside parendamine United Motors AS Tartu esinduse näitel. [thesis] [en] Improving Job Management and Customer Service Processes in the Aftersales Department of a Car Company on the Example of United Motors AS Tartu Division.

M

Maripuu, Johanna (2020) Terviklikule tarneahelale põhineva ettevõtte kujundamine Frank Kutter OÜ näitel. [thesis] [en] Designing a Company Based on a Complete Supply Chain on the Example of Frank Kutter OÜ.

N

Nõuakas, Kati (2020) Ettevõtluskoolitus: finantsprognoosimine. [instructional video]

Nõuakas, Kati (2020) Ettevõtluskoolitus: käibemaks. [instructional video]

P

Potman, Aire (2020) IT teenuse halduse tarkvara ja tehnilise toe osakonna tööprotsessi analüüs Eesti Post AS näitel. [thesis] [en] Analysis of IT Service Management Software and Technical Support Department Work Process on the Example of Eesti Post AS.

R

Rand, Gerda (2017) Mobiilse aurupesu UpSteam turundusplaan. [thesis] [en] Marketing Plan for the Mobile Steam Cleaning Company UpSteam.

Randpere, Ivo (2020) 5S süsteemi juurutamine Paulig Coffee Estonia AS hooldusosakonnas. [thesis] [en] 5S System Implementation in Paulig Coffee Estonia AS Aftersales.

Rillo, Liis (2020) Sisekommunikatsiooni uuring ettevõttes Lindström OÜ. [thesis] [en] Opportunities for developing internal communication in Lindström limited-liability company.

S

Sirk, Cäthli (2020) Peipsiäärse valla ettevõtluse areng perioodil 2013-2017. [thesis] [en] Business development in Peipsiääre local municipality in 2013-2017.

Sohranitš, Janely (2020) Lean meetodi juurutamine Rimi Eesti Food AS kauplustes. [thesis] [en] Implementation of the Lean method in the stores of Rimi Eesti Food AS.

Sutt, Merili (2020) Personali töörahulolu ja motivatsioon spaahotellis. [thesis] [en] Job satisfaction and motivation survey among the employees of spa hotel.

T

Teder, Anne-Ly (2020) Vähenenud töövõimega inimeste võimalused tööturul Ida-Virumaa näitel. [thesis] [en] Job Opportunities for People with Decreased Work Capability at The Example Of Ida-Virumaa.

Toming, Kevin (2020) KiireKart OÜ äriplaan. [thesis] [en] Business plan to KiireKart OÜ.

Trükmann, Martin (2020) Tootmisressursside planeerimine projektipõhises tootmises. [thesis] [en] Production Planning in Project-Based Production.

Tuvikene, Piia (2020) Lean filosoofia rakendamine Rimi Eesti Food AS Tartu Rimi mini kauplustes. [thesis] [en] Applying the Lean Philosophy in Rimi Eesti Food AS Rimi Mini Markets.

V

Vipper, Merili (2020) Eesti noorte valmisolek aktsiatesse investeerimisel. [thesis] [en] Estonian Youth Readiness in Equity Investments.

This list was generated on Thu Oct 21 23:36:39 2021 EEST.