Items where Subject is "Road Maintenance"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | I | J | K | L | N | O | P | R | S | T
Number of items at this level: 28.

A

Auksmaa, Oliver (2016) Teede seisukord Jõgeva vallas, nendel esinevad probleemid ning võimalused olemasoleva olukorra parandamiseks. [thesis] [en] The Situation of Roads in Jõgeva Parish, the Occurring Problems, and Solutions Available to Improve the Situation.

Ave, Kallo (2014) Saarde valla kohalike teede probleemide kaardistamine ja teehoiukava aastateks 2014-2017. [thesis] [en] Mapping of problems and the road maintenance plan of Saarde Rural Municipality for 2014-2017.

B

Birk, Annika (2019) 2018. aasta kruusateede säilitusremondi omanikujärelevalve pilootprojekti analüüs ja ettepanekud 2019. aastaks. [thesis] [en] The Supervision of Gravel Road Reconstruction Works : 2018 Pilot Project Analysis and Proposals for 2019.

I

Ilusk, Ivari (2018) 2+1 riigiteed Eestis. [thesis] [en] 2+1 National Roads in Estonia.

J

Jaanson, Karl (2017) Liiklusohutuse tõstmine põristi näitel. [thesis] [en] Increasing Traffic Safety Through Rumble Strips.

Jõeveer, Urmas (2016) Pindamistöödele kehtestatud nõuded ja nende toimimine praktilises töös. [thesis] [en] Surface dressing requirements and their functioning in practice..

K

Karik, Kaspar (2014) Kruusateede hooldamise juhendmaterjali koostamine. [thesis] [en] Maintenance guidelines for gravel roads.

Kask, Riho (2020) Linnaosa kergliiklusteede seisukord ja analüüs. [thesis] [en] Cycle and Pedestrian Pathway Condition Analysis in a City District.

Kravtšenko , Mihhail (2013) Asfaltkatete defektipõhised remonditehnoloogiad. [thesis] [en] Defect-based Asphalt Pavement Repair Technologies.

Krünberg, Klen (2015) AS Eesti Teed Rakvere teepiirkonna talihoolde analüüs. [thesis] [en] The analysis of winter maintenance carried out by AS Eesti Teed in Rakvere area.

Kuimets, Hardi (2018) Riigiteede aastaringne hoole. [thesis] [en] Year-round maintance of national roads.

L

Laines, Külliki (2018) Riigiteede hooldelepingud. [thesis] [en] Maintenance Contracts of National Roads.

Leppik, Rauno (2019) Kruuskatte stabiliseerimine põlevkivituhaga. [thesis] [en] Gravel Road Stabilisation With Oil-Shale Ash.

Liik, Kaido (2014) Tallinna linna talihooldustööde korraldus ja efektiviseerimine. [thesis] [en] Winter Maintenance Arranging and Make more Effective in Tallinn.

Lomp, Karel (2014) Tallinna tänavate teeseisundi hindamine ja analüüs. [thesis] [en] The evaluation and analysis of status of streets in Tallinn .

N

Nugis, Siim (2015) Talihoolde teostamine Järvamaal AS Järva Teed näitel. [thesis] [en] Roads winter maintenance in Järva County based on the exmple of Järva Roads Ltd.

O

Oidermaa, Jarmo (2014) Eesti riigimaanteede talvised seisundinõuded ja efektiivseim libedusetõrje viis. [thesis] [en] The winter condition requirements for Estonia's state highways and the most effective de-icing method.

P

Pill, Mihkel (2015) Parimad talihoolde lahendused nii taristu omanikule kui teekasutajale. [thesis] [en] Best winter maintenance solutions for infrastructure owners and users.

Pärtna, Kristo (2015) Talihoolde teostamine Ida-Virumaal. [thesis] [en] Winter road maintenance in Ida-Viru Country.

R

Raev, Andres (2014) Talviste teehooldusmaterjalide analüüs ja alternatiivide leidmine. [thesis] [en] Analysis of and Finding Alternatives for Winter Maintenance Materials .

Rasmus, Kroon (2017) Talihoolde teostus Jõgevamaal. [thesis] [en] Winter road maintenance in Jõgeva county.

S

Sander, Gened (2015) Torma valla teede seisukord, probleemide analüüs ja täiendava rahaliste võimaluste leidmine. [thesis] [en] The Condition of Roads in Torma Parish, Analysis of Problems and Finding Additional Funding..

Schmidt, Andri (2015) Teekatete märgistustööde teostamine Eestis. [thesis] [en] Carrying out marking works of road surfaces in Estonia.

Sillamäe, Sven (2013) Katendiarvutus ja defektid. [lecture video]

Sillamäe, Sven (2015) Sissejuhatus teehoolduse e-õppes. [other video]

Sillamäe, Sven (2013) Teeholduse rahastamine. [lecture video]

Soppe, Tõnis (2017) Teedefektide inventeerimine. [thesis] [en] Road Pavement Defect Inventory.

T

Tõnts, Taavi (2015) Infopäeva sissejuhatus (Asfaldivõrgud). [lecture video]

This list was generated on Sun Nov 28 20:09:41 2021 EET.