Items where Subject is "Land and Environmental Law"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: G | H | K | T
Number of items at this level: 5.

G

Gulbis, Meriliis (2014) Uued Euroopa direktiivid taastuvenergiaallikate kasutamisel erineva energiatasemega hoonetes. [thesis] [en] New European Directives for Using Renewable Energy Sources in Buildings with Different Energy Levels.

H

Heinla, Hanna-Liis (2018) Omapuhastite rajamine hajaasustusalal ja sellega kaasnevad nõuded. [thesis] [en] Designing an On-site Treatment System in a Low-density Population Area and the Accompanying Requirements.

K

Kendra, Gertu (2015) Keskkonnakompleksloa taotlemine Kesto OÜ näitel. [thesis] [en] Application for Integrated Environmental Permit Based on LLC Kesto.

Kukk, Liis (2018) Puidutööstusest tuleneva nõrgvee keskkonnamõju uurimine. [thesis] [en] Wood Industries Leachate Water Environmental Impacts.

T

Tuuli, Viks (2015) Keskkonnaaspektidega arvestamine ruumilisel planeerimisel - välisõhk detailplaneeringute näitel. [thesis] [en] Consideration of Environmental Aspects in Spatial Planning in Respect of Ambient Air in Detailed Planning.

This list was generated on Sun Jan 23 10:33:27 2022 EET.