Items where Subject is "Logistics and Supply Chain Management"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | D | E | J | K | L | M | P | R | S | T | V
Number of items at this level: 30.

A

Agukas, Alar (2019) Kaubaterminali efektiivsuse tõstmine DSV Estonia AS uue terminaliplaani näitel. [thesis] [en] Improving the efficiency of the goods terminal on the example of the new terminal plan of DSV Estonia Ltd..

Allikmaa, Jaak (2017) Optimaalse veoskeemi väljatöötamine puitmajade veol Eestist Rootsi. [thesis] [en] The development of an optimal transport scheme for the carriage of wooden houses from Estonia to Sweden.

B

Baranov, Fred (2020) Ostujuhtimise optimeerimine Evelekt AS näitel. [thesis] [en] Purchasing Management Optimization on The Example of Evelekt Ltd.

Birk, Martin (2015) Logistikajuhi tegevused firma transpordi juhtimisel ja vedude korraldamisel. [thesis] [en] Logistics managers activities in transportation managment and freight organising.

D

Duglas, Kaspar (2018) Ettevõtte Duris OÜ tarneahela optimeerimine. [thesis] [en] Optimisation of the Supply Chain of Duris OÜ (Ltd.).

E

Eensalu, Anders (2014) AS Toode tarneahela kulude analüüs. [thesis] [en] Supply Chain ​​Cost Analysis of AS Toode .

J

Jänes, Dane (2017) Kaubaterminali efektiivsuse tõstmine AMV Logistics OÜ uue terminaliplaani näitel. [thesis] [en] Working Process Efficiency Enhancement Based on AMV Logistis LLC New Terminal Plan.

K

Kasela, Fred (2018) Protsesside haldussüsteemi parendamine AS Saku Õlletehas planeerimisosakonna näitel. [thesis] [en] The Improvement of Process Management System Based on the Example of Ltd Saku Õlletehas Planning Department.

Kink, Kristel (2015) Läti jaotusmudeli arendamine Põldma Kaubanduse AS näitel. [thesis] [en] The Development of Latvian Distribution Model Based on Põldma Kaubanduse Ltd.

Kontram, Oliver (2018) Eratarbijate eelistused, teadlikkus ja hinnangud pakiautomaatide teenusele DPD Eesti näitel. [thesis] [en] Private consumers preferences, awareness and ratings about parcel locker station services on the example of DPD Estonia.

Kull, Kristo (2020) Ettevõtte profiilide loomine sõltuvalt nende laokorralduse valikust. [thesis] [en] Creating company profiles depending on the choice of their warehouse management.

L

Laan, Merilin (2020) Alltöövõtjate hindamise protsessi standardiseerimine ACE Logistics Estonia AS näitel. [thesis] [en] Standardization of the subcontractors’ assessment process based on ACE Logistics Estonia AS.

Lepiksaar, Mirjam (2015) Logistikajuhi tegevused ettevõtte kulujuhtimisel. [thesis] [en] Logistics Manager activities in Corporation Cost managing.

Lill, Ranno (2016) AS Eesti Posti transiiditerminali optimaalse tööprotsessi väljatöötamine. [thesis] [en] Developing an Optimal Working Process for AS Eesti Post’s Transit Terminal.

Linaste, Taavi (2015) Tootlikkuse ja efektiivsuse tõstmise võimalused puistekauba transpordis Tallinna Toiduveod AS näitel. [thesis] [en] Opportunities to Improve the Productivity and Efficiency in Bulk Cargo Transport on the Example of Tallinna Toiduveod Ltd.

Lomann, Markus (2019) E-kauplustes müüdavate suuremahuliste kaupade veo turule sisenemise perspektiivid Itella Estonia OÜ näitel. [thesis] [en] Prospects of entry into the market of large-scale goods sold in online stores on the example of Itella Estonia OÜ.

M

Maamets, Merit (2016) Infovoo tõhusus tootmisettevõttes AS Norma näitel. [thesis] [en] The Efficiency of Information Flow on the Example of Production Plant PLC Norma.

Missijuk, Karina (2017) Ettevõtte Estplast Tootmine OÜ majandustegevuse efektiivsuse paranemine tarneahela optimeerimise abil. [thesis] [en] Estplast Tootmine Oü Economic Efficiency Improving through Optimization of the Supply Chains.

Mäe, Jaanus (2016) Transporditeenuse kvaliteedi tõstmine standardi koostamise abil Saku Õlletehase näitel. [thesis] [en] Improving distribution quality by creating service standard based on the example of Saku Brewery.

Mändla, Karmen (2019) Tarneahela efektiivsuse tõstmine ettevõttes Kiilung OÜ. [thesis] [en] Increasing the efficiency in Kiilung OÜ’s supply chain.

P

Puhm, Andreas (2015) Lisamootorite paigaldamise investeeringu tasuvusanalüüs ja logistikatoimingu parendusettepanekute hindamine ettevõttes Vips Transport OÜ. [thesis] [en] Cost-Benefit Analysis of Investment in Supplementary Engine Installation and Assessment of Logistic Operation Improvement Proposals in Vips Transport OÜ.

Puusepp, Kristjan (2017) Automaatlao efektiivsuse analüüs tootmisettevõtte X näitel. [thesis] [en] Automated warehouse efficiency analyse based on Production Company X.

Põitel, Annika (2019) Transpordiühenduse mõju Hiiumaa töötleva tööstusele. [thesis] [en] Impact of transport connection on Hiiumaa processing industry.

R

Raadik, Karmel (2019) Doonorivere erakorraliste tellimuste transpordi korraldamine. [thesis] [en] Arrangement of the Emergency Donor Blood Deliveries.

Remiküll, Brit (2017) Otstarbeka laopidamisviisi leidmine Päästeametile. [thesis] [en] Finding a Useful Way of Warehouse Keeping for the Estonian Rescue Board.

Rüütel, Reimo (2015) Väikese väärtusega materjalide ostuprotsessi analüüs ja parendusvõimalused ettevõttes ABB AS Elektrimasinate tehas. [thesis] [en] Analysis and Improvement Possibilites for Purchasing Process of Low Value Materials in ABB AS Electrical Machines Factory.

S

Suursoo, Jüri; Aasjõe, Ülle; Andresen, Sven; Hintsov, Tõnis; Kreek, Sven; Lukk, Aimar; Siitan, Priit; Suurväli, Mari; Viks, Tarvo; Villemi, Mall (2016) Veokorraldaja käsiraamat II. [textbook]

T

Tiivits, Marren (2020) Tasuvusuuring laoteenuse pakkumiseks Pärnu linnas. [thesis] [en] Feasibility Study for Providing Warehousing Service in City of Pärnu.

Truu, Sirje (2006) English for Students of Logistics. [textbook]

V

Vaimla, Hanna (2017) Kaubaruumi kasutamise efektiivsus AS Schenker näitel. [thesis] [en] Cargo Space using efficiency on Example of AS Schenker.

This list was generated on Sun Nov 28 22:29:17 2021 EET.