Items where Subject is "Environmental Impact Assessment"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | E | K | L | P | S | T
Number of items at this level: 14.

B

Berg, Reimo (2016) Liikumisharjumuste seosed transpordialaste keskkonnamõjudega TTK töötajate ja üliõpilaste liikumistarbe näitel. [thesis] [en] Relations between people´s movement habits and environmental impact in the field of transport at the example of a movement need survey of TTK University of Applied Sciences employees and students.

E

Eeron, Kätlin (2019) Tallinna Lennujaama jäätõrjevedeliku mõju sademeveele. [thesis] [en] Tallinn's Airports De-icing Liquids Effect on the Rainwater.

K

Kohv, Merit (2020) Rohelise kontori analüüs ABB AS peakontori näitel. [thesis] [en] Green Office Analysis in the Example of ABB AS Head Office.

Koppel, Natali (2013) Jäätmepõletusel tekkivad tahked ja gaasilised heitmed ning nende mõju keskkonnale Iru jäätmeenergiaploki näitel. [thesis] [en] Municipal Solid Waste Incineration Wastes and Environmental Impacts on the Basis of Iru Waste to Energy Plant Case Study.

Kukk, Liis (2018) Puidutööstusest tuleneva nõrgvee keskkonnamõju uurimine. [thesis] [en] Wood Industries Leachate Water Environmental Impacts.

Kungla, Liina (2014) Kaarma valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri. [thesis] [en] Waste Water On-Site Treatment and Discharging Regulation in Kaarma Rural Municipality.

Kõmmits, Ranel (2018) Antibiootikumide kasutamine vesiviljeluses. [thesis] [en] Antibiotics Used in Aquaculture.

L

Leemets, Mairit (2020) Sündmuste negatiivsed mõjud keskkonnale ning nende vähendamise viisid. [thesis] [en] Negative Effects of Events on the Environment and Ways to Reduce these Effects.

Leinart, Antero (2018) Mustjõe tn 40 jäätmejaama projekteerimisel tekkinud väljakutsed ja probleemid. [thesis] [en] Challenges and Problems Encountered in Designing Waste Station at 40 Mustjõe Street.

Lindegron, Karl (2017) Luuka seafarmi tegevus ja keskkonnaprobleemid. [thesis] [en] The activities and environmental problems of Luuka pig farm..

P

Pulk, Kätlin (2015) Kosmeetikatoodete mõju inimesele ja keskkonnale. [thesis] [en] The Impact of Cosmetical Products on Humans and the Environment.

Püss, Kristel (2015) Tekstiilkiud tänapäeva rõivastes - nende mõju keskkonnale. [thesis] [en] Textile Fibers in Modern Clothes – their Impact on the Environment.

S

Sarapuu, Mari (2016) Keskkonnamõju hindamise praktika analüüs Tallinna lähivaldade näitel. [thesis] [en] Environmental Impact Assessment (EIA) analysis in the example of 3 communes nearby of Tallinn.

T

Tuuli, Viks (2015) Keskkonnaaspektidega arvestamine ruumilisel planeerimisel - välisõhk detailplaneeringute näitel. [thesis] [en] Consideration of Environmental Aspects in Spatial Planning in Respect of Ambient Air in Detailed Planning.

This list was generated on Fri Oct 22 00:30:05 2021 EEST.