Items where Subject is "Introduction to Environmental Protection"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: G | H | K | P | R | S
Number of items at this level: 9.

G

Gulbis, Meriliis (2014) Uued Euroopa direktiivid taastuvenergiaallikate kasutamisel erineva energiatasemega hoonetes. [thesis] [en] New European Directives for Using Renewable Energy Sources in Buildings with Different Energy Levels.

H

Hanni, Kertu (2019) Reoveesette käitlus Eestis. [thesis] [en] Sewage Sludge Management in Estonia.

Heinla, Hanna-Liis (2018) Omapuhastite rajamine hajaasustusalal ja sellega kaasnevad nõuded. [thesis] [en] Designing an On-site Treatment System in a Low-density Population Area and the Accompanying Requirements.

K

Kaisa , Talimaa (2014) Pestitsiidid põllumajanduses: kokkupuutevõimalused ja mõju mesilaselaadsetele putukatele. [thesis] [en] Pesticides in Agriculture: Exposure Opportunities and Impact on Pollinators.

Kukk, Liis (2018) Puidutööstusest tuleneva nõrgvee keskkonnamõju uurimine. [thesis] [en] Wood Industries Leachate Water Environmental Impacts.

Kuusmik, Eliise Ingel (2020) Põllumajandusplast Eestis. [thesis] [en] Agricultural Plastic Waste in Estonia.

P

Puskar, Elo Kim (2018) Ülevaade Keskkonnainspektsioonis registreeritud jahindusega seotud kontrollidest ja rikkumistest aastatel 2013-2017. [thesis] [en] Overview of Hunting-related Verification Visits and Violations Registered by the Environmental Inspectorate in 2013–2017.

R

Ratas, Siim- Kristjan (2018) Aegviidu asula joogivee kvaliteedi probleemid. [thesis] [en] Problems of Drinking Water Quality in Aegviidu Borough.

S

Suits, Kristjan (2016) Võõrliigid läänemeres ja nende mõju keskkonnale. [thesis] [en] Alien Species in the Baltic Sea and their Impact on the Environment.

This list was generated on Sun Nov 28 22:37:31 2021 EET.