Items where Subject is "Tansport of Goods"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Ä | Š
Number of items at this level: 94.

A

Aaslaid, Kauri (2016) Koostööpartnerite valik lähtuvalt ettevõtte tegevuskontseptsioonist ja rohelise logistika põhimõtetest ettevõtte Greencarrier Freight Services Estonia OÜ näitel. [thesis] [en] Cooperation Partners Selection on the Basis of Company Activity Conception and Principles of Green Logistics as Greencarrier Freight Services Estonia OÜ Example.

Aasoja, Alvar (2015) Intermodaalsete veoskeemide kasutamise võimalused ja põhjendatus Eesti - Itaalia suunalistel vedudel. [thesis] [en] Possibility and reasonability of intermodal freight transport between Estonia and Italy..

Allikmaa, Jaak (2017) Optimaalse veoskeemi väljatöötamine puitmajade veol Eestist Rootsi. [thesis] [en] The development of an optimal transport scheme for the carriage of wooden houses from Estonia to Sweden.

Andrejev, Aleksander (2020) Viljavedu raudteel 2019. aasta hooaja näitel. [thesis] [en] Grain transport by rail on the example of the season 2019.

B

Birk, Martin (2015) Logistikajuhi tegevused firma transpordi juhtimisel ja vedude korraldamisel. [thesis] [en] Logistics managers activities in transportation managment and freight organising.

D

Dmitritšenko, Timur (2014) Arco Transport AS Tsehhi, Slovakkia ja Ungari suundade töö- ja veokorralduse analüüs aastatel 2011-2013. [thesis] [en] Labor and Transport Management Analysis on Arco Transport AS Czech, Slovakia and Hungary Routes from 2011 to 2013.

Drapanauskayte, Polina (2019) Ergonoomiline töökoht ja selle mõju töötulemustele ettevõte Magnum Logistics OÜ näitel. [thesis] [en] Ergonomic workplace and its influence on work results exemplified by Magnum Logistics Ltd.

Dõba, Maksim (2015) Veduri C36-7I eksplutatsiooni analüüs võrreldes veduriga 2TE116. [thesis] [en] Analysis and comparison of locomotives C36-7i and 2TE116.

F

Feldmann, Siim (2020) Gaas autokütusena transpordis Scania näitel. [thesis] [en] Gas as an Automotive Fuel in Scania Trucks.

G

Gerndorf, Maris (2016) Jaotusvedudel esinevate kõrvalekallete registreerimise mudeli väljatöötamine ettevõtte OSC Transport OÜ näitel. [thesis] [en] The Development of a Model for Enrolling Deflections in Distribution of Goods Based on OSC Transport OÜ.

H

Heinsalu, Eleri (2020) Gaasi- ja diiselveoki tasuvusaja erinevus. [thesis] [en] Payback time difference comparing gas and diesel truck.

Hütt, Rain (2018) Konteinerterminali külastusprotsessi parendamine ettevõtte Transiidikeskus AS-i poolt hallatavas Muuga sadamas. [thesis] [en] Improvement of container terminal visitation process for Muuga harbor managed by Transiidikeskus AS.

I

Ivanova, Marina (2016) Suuremõõtmeliste metallkonstruktisoonide väljaveo korraldamine Tallinnast Lübeckisse ettevõtte E-Profiil näitel. [thesis] [en] Large metal constructions transportation plan from Tallinn to Lübeck based on E-Profiil organisation.

J

Joa, Aleks (2020) Elektriajamiga sõidukite süttimisohu ennetamine ro-ro laevadel. [thesis] [en] Prevention of Electrically Powered Vehicle Fires on Ro-Ro Ships.

Joala, Tanel (2014) Efektiivsuse tõstmise võimalused Lean juhtimisfilosoofia abil ETS Logistics OÜ näitel. [thesis] [en] Possibilities of Increasing Efficiency through Implementing Lean Management Philosophy in ETS Logistics.

Juks, Madis (2017) Erilahendusega puksiirhaagise projekteerimine. [thesis] [en] The design of a special solution towing trailer.

Juus, Laura (2020) Soome suuna veoringide optimeerimise võimalused ettevõttes CF&S Estonia AS. [thesis] [en] Options for Transportation Roundtrip Optimization between Estonia and Finland – A Case Study at CF&S Estonia AS.

Jõgis, Elena (2020) Töötajate motivatsioon ja pühendumise uuring transpordi ettevõttes. [thesis] [en] Employee motivation and commitment survey in a transport company.

K

Kaare, Keijo (2020) Ladude liitmise mõju jaotusveo ja personali kuludele ettevõttes Via 3L OÜ. [thesis] [en] The impact of warehouses consolidation on distribution transport and staff costs in Via 3L OÜ.

Kangro, Beatrice (2017) Kohustusliku kaubakaitseteenuse turuletulek DSV Protect näitel. [thesis] [en] Launch of compulsory cargo protection service on the example of DSV Protect.

Kaur, Seido (2017) Inimkapitali kvaliteet ja kättesaadavus Eesti maanteetranspordi ettevõtetes. [thesis] [en] Quality and availability of human capital in Estonian road transport companies.

Kohv, Carl-Caspar (2020) Muutused pikkade ja raskete autorongide teele lubamisel. [thesis] [en] Changes in allowing long and heavy vehicles on to the roads.

Koitmäe, Erkki (2014) "Koorma kinnitamise süvendatud käsitlemise metoodika veoautojuhi täiendkoolitusel". [thesis] [en] The Immersed Teaching Methodology of Load Fastening in Lorry Driver’s Further Training.

Korsten, Gerton (2019) 30 meetriste autorongide kasutusvõimalus Eesti teedel. [thesis] [en] 30 meter road trains usage on Estonian roads.

Kutsar, Kaspar (2018) Kaubaveoteenust pakkuva ettevõtte Saxamer OÜ arenguvõimalused. [thesis] [en] The freight service development opportunities for corporation Saxamer OÜ.

Kõiv, Lisbeth (2019) Oma terminali rajamine Raben Eesti OÜ näitel. [thesis] [en] Establishing cross-dock on an example of Raben Eesti OÜ.

L

Leif, Kerttu (2016) Klienditeeninduse kvaliteedi parendamisest saavutatav majanduslik efekt Eesti-siseste maanteevedude korraldamisel AS Schenker näitel. [thesis] [en] The economic effect achieved due to the improvement of customer service quality in organizing Estonian internal road transport on the example of Schenker Ltd..

Lepp, Toomas (2020) Juhend-eeskiri eesti autovedajatele raudbetoonelementide transportimiseks. [thesis] [en] Guide-Rules for Estonian Carriers for Transporting Reinforced Concrete Elements.

Liepinš, Erik (2017) Komplekteerimise efektiivsuse tõstmine MAXIMA Logistikakeskuse näitel. [thesis] [en] Improving the Efficiency of Picking by the Example of Maxima Logistics Center.

Limantova, Maria (2015) Riskijuhtimine veoprotsessis EEK AS Logistikaettevõtte näitel. [thesis] [en] Risk Management of Transportation Process Based on EEK Logistikaettevõte PLC.

Linaste, Taavi (2015) Tootlikkuse ja efektiivsuse tõstmise võimalused puistekauba transpordis Tallinna Toiduveod AS näitel. [thesis] [en] Opportunities to Improve the Productivity and Efficiency in Bulk Cargo Transport on the Example of Tallinna Toiduveod Ltd.

Luhaäär, Valter-Hellart (2020) Toiduainete transpordile kehtestatud steriilsusnõuded ja nende rakendamine. [thesis] [en] Foodstuff Transportation Sterility Requirements and Application.

Lumiste, Martin (2020) Teekasutustasu kehtestamine ja rakendamine eestis. [thesis] [en] Implementation and establishment of road user charge in Estonia.

M

Marleen, Taal (2020) Eesti autovedajate valmisolek ohtlike veoste transportimiseks. [thesis] [en] Estonian Road Hauliers’ Preparedness for The Transportation of Dangerous Goods.

Meerbach, Erki-Henri (2019) Elektriajamiga vedukite rakendusvõimalused kaubaveoks Harjumaal. [thesis] [en] Possibilities of implementing electric trucks for freight forwarding in Harju County.

Merilainen, Marvel (2014) Logistiliste teenuste analüüs VMV Lines OÜ jaoks. [thesis] [en] The Cost-Benefit Analysis of Logistics Services for VMV Lines OÜ.

Metsar, Elis (2017) Purustatud lubjakivi süsteemse transpordilahenduse leidmine AS Kunda Nordic Tsement näitel. [thesis] [en] Finding Systematical Transport Solution for Crushed Limestone on Example of AS Kunda Nordic Tsement.

Mištšenko, Andrei (2009) Kauba tuvastamine ja markeerimine RFID tehnoloogia abil. [lesson (learning module)]

Mätas, Jason (2019) Autonoomne haagiserent. [thesis] [en] Autonomous trailer rent.

N

Nedelko, Georg (2015) Ettevõtte logistikakulude vähendamise võimalused maanteevedude asendamisel intermodaalsete veoskeemidega. [thesis] [en] Possibilities for Reducing Logistics Costs by replacing Road Transport with Intermodal Transport Connection.

Nukki, René; Tammik, Toivo; Kiisa, Martti; Kangru, Tavo; Pihl, Toomas; Traumann, Ada; Janno, Jelizaveta (2018) Tallinna Tehnikakõrgkooli toimetised nr 22. [document]

O

Obolenski, Gunnar (2017) Külalislektori loeng e-kaubandus Selveri näitel. [lecture video]

Obolenski, Gunnar (2017) Külalislektori loeng e-kaubandus Selveri näitel II osa. [lecture video]

Ots, Eero (2019) Protsesside efektiivistamine ettevõtte CF&S Estonia AS siseriiklike jaotusvedude osakonna näitel. [thesis] [en] Enhancing Process Efficiency by the Example of CF&S Estonia AS Domestic Distribution Department.

P

Paat, Janar-Jaan (2017) Autojuhtide töö aruandluse digitaliseerimine AS Schenker näitel. [thesis] [en] Digitalization of truck drivers' work reports based on AS Schenker.

Pomerants, Gerli (2014) JELD-WEN Eesti AS toodangu väljaveokulude optimeerimine. [thesis] [en] The Cost Optimization of Production Export of JELD-WEN Eesti AS .

Post, Kertu (2014) Transpordiettevõtte Asmari Veod AS töö efektiivsuse tõstmise võimaluste uurimine. [thesis] [en] A Study on the Possibilities of Increasing the Effectiveness of the Transportation Company Asmari Veod AS.

Protsak, Ksenja (2020) Tegevuspõhise kulude juhtimise põhiprobleemid ettevõtte Mest Food OÜ näitel. [thesis] [en] Main problems of activity-based cost management on the example of Mest Food Ltd.

Punnek, Keidi (2019) Prantsusmaa kokkuvedude optimeerimine Arco Transport AS näitel. [thesis] [en] Optimization of France's collections on the example of Arco Transport AS.

Pärnaste, Hanno (2015) Riide- ja erivarustuse vedude efektiivne korraldamine kaitseväes. [thesis] [en] Efficient Organization of Clothing and Special Equipment Transportation in Estonian Defence Forces..

Põder, Kerlin (2020) Apteegi käsimüügi ravimite ööpäevaringne kullervedu Tallinnas. [thesis] [en] 24-hour courier for over-the-counter drugs in Tallinn area.

Põrk, Madis (2014) Üldise ohutustaseme parendamine ohtlike kaupade maantee- ja raudteeveol läbi ohutusnõunike pädevuse tõstmise Eestis. [thesis] [en] Improving Overall Safety of Road and Rail Transport of Dangerous Goods by Improving the Competence of Safety Advisers.

R

Raha, Kristiina (2019) Kullerite töö kvaliteedi tõstmine läbi väljaõppe parendamise. [thesis] [en] Improving courier work quality by training development.

Rajang, Helmir (2019) Ace Logistics Estonia AS uue terminali toimemudeli planeerimine. [thesis] [en] Ace Logistics Estonia AS New Terminal Operating Model Planning.

Randal, Omar (2015) Veoautode elektroonilise jälgimisseadme omaduste võrdlus ja kasu veoettevõttele. [thesis] [en] Electronic Fleet Management Solutions Comparsion and Benefits for Hauling Companies.

Rando, Kikkas (2019) Tallinna piirkonna veosüsteemi ümberkujundamine ettevõtte Jet Express OÜ näitel. [thesis] [en] Remodelling of the Transportation System on the Example of Jet Express Ltd in the Tallinn Area.

Raudla, Kaisa (2016) „1 Hour Predict“ tarkvaralahenduse mõju ettevõtte infovoo sünkroniseerimisele jaotus-vedudega DPD Eesti AS näitel. [thesis] [en] The Effect of "1 Hour Predict " Software Solution on Syncronizing Company's Informa-tion Flow with Distribution Carriages on Example of PLC DPD Eesti..

Reimann, Magnus (2016) Ettevõtte HRX AS Ida-Eesti regiooni jaotusvedude töökorralduse efektiivistamine ja kulude optimeerimine. [thesis] [en] Optimization of expences and the improvement of the efficiency of the management of the distribution services of HRX AS’s eastern-Estonian region.

Reimann, Magnus (2016) Ettevõtte HRX as ida-eesti regiooni jaotusvedude töökorralduse efektiivistamine ja kulude optimeerimine. [thesis] [en] Optimization of Expenses and the Improvement of the Efficiency of the Management of the Distribution Services of HRX AS’s Eastern-Estonian Region.

Remets, Oksana (2016) Eestisisene kokku- ja jaotusveo kulude optimeerimine ACE Logistics Estonia AS näitel. [thesis] [en] Domestic Collection and Distribution Costs Optimization on Example of PLC ACE Logistics Estonia.

Remmel, Jaanus (2016) Tööprotsessi efektiivsuse tõstmise võimalused DSV Transport AS näitel. [thesis] [en] Working Process Efficiency Enhancement Opportunities Based on DSV Transport AS.

Remmelg, Alari (2014) Online-süsteemi juurutamine klientidele Itella Logistics OÜ näitel. [thesis] [en] Implementing the Customer Online System Based on the Experience of Itella Logistics OÜ.

Rokaševitš, Anna (2016) TIR-süsteemi ja siseriikliku käenduse kasutuse võimalused tolliriskide maandamisel kaupade veol Vene Föderatsiooni. [thesis] [en] TIR-system and alternatives of domestic guarantee in order to decrease customs risks during transport of goods to Russian Federation.

Rooba, Martti (2018) Kullerteenuse töömahu suurendamine eraisikust klientide osakaalu tõstmisel Einroo Group OÕÜ näitel. [thesis] [en] Increasing the Capacity of Courier Service due to Rise of Private Clients Share on the Example of Einroo Group Ltd..

Rõzenkova, Aleksandra (2014) Partneri valimine jaotusveo teenuse sisseostmisel. [thesis] [en] The Selection of Distribution Partner in Outsourcing .

S

Salme, Riin (2014) Kullerteenuse kvaliteedi ja efektiivsuse tõstmise võimalused Itella Logistics näitel. [thesis] [en] Options of Raising the Quality and Efficiency of Delivery Services on the Example of Itella Logistics.

Salumaa, Veiko (2015) Jaotuskulude vähendamine Draka Keila Cables AS näitel. [thesis] [en] Distribution Cost Reduction based on Draka Keila Cables PLC.

Sauk, Aivar (2020) Pikkade autorongide tehnilised tingimused Eestis. [thesis] [en] Technical Conditions of Long Road Trains in Estonia.

Suursoo, Jüri (2014) Legal Aspects of Supply Chain Management I. [textbook]

Suursoo, Jüri (2012) Tarneahela haldamine. I, Algteadmisi rahvusvahelistest kaupade ostu-müügilepingutest ja riskide maandamisest. [textbook]

Suursoo, Jüri (2013) Tarneahela haldamine. II, Transpordilepingud ja väliskaubanduslikud regulatsioonid (tollindus). [textbook]

Suursoo, Jüri (2007) Veoseohutus: õppematerjal. [textbook]

Suursoo, Jüri; Aasjõe, Ülle; Andresen, Sven; Hintsov, Tõnis; Kreek, Sven; Lukk, Aimar; Siitan, Priit; Suurväli, Mari; Viks, Tarvo; Villemi, Mall (2016) Veokorraldaja käsiraamat II. [textbook]

T

Tammar, Triin (2020) Termoveo logistilise protsessi kaardistus ja ettepanekud veoprotsessi efektiivsuse tõstmiseks. [thesis] [en] Mapping the Logistics Process of Thermal Transport and Proposals for Improving the Efficiency of the Transport Process.

Tammeleht, Taavi (2014) AS Eesti Post Saaremaa kandekeskuse autopargi elektriautodele üleviimise tasuvuse uuring. [thesis] [en] Cost-Benefit Analysis of Using Electric Cars at Estonian Post Ltd. Saaremaa Branch Office.

Tarkiainen, Egert (2019) Inter Cars Eesti OÜ Garantii tööprotsessi uurimine. [thesis] [en] Investigation of the warranty process of Inter Cars Eesti OÜ.

Timmerbacka, Erkki (2017) E-kaubandus. [lecture video]

Tinkus, Andres (2016) Infrastruktuuri kasutustasude kehtestamise võimalik mõju Eesti autovedajate konkurentsivõimele Jonex Transport OÜ näitel. [thesis] [en] Potential impact of introducing infrastructure charges on Estonian road carriers’s competitiveness on the example of Jonex Transport OÜ.

Toom, Vilmar (2014) KLG Eesti AS kunstväärtuste transpordi tasuvusanalüüs. [thesis] [en] Cost Benefit Analysis of Fine Art Transport of KLG Eesti AS.

Tormis, Jete-Mari (2019) Klienditeenindajate tööprotsesside optimeerimine Raben Baltikumi näitel. [thesis] [en] Optimisation of the Working Processes of Customer Service Attendants on the Example of Raben Baltic.

Treier, Siim (2017) Lean põhimõtete rakendamine maanteetranspordi ettevõtetes. [thesis] [en] Applying lean principles in road transport companies.

Truija, Martin (2018) Ülegabariidilise kauba veo teekonna valik Lõuna - Euroopast Eestisse. [thesis] [en] Oversized Cargo Transport from South Europe to Estonia.

Truverk, Kaspar (2017) Ace Logistics Estonia AS terminali asukoha valik. [thesis] [en] The Choice of the Location of the Terminal for ACE Logistics Estonia Ltd.

Tärnu, Hendri (2018) Kaubaveo protsessi efektiivistamine Hiiumaal OÜ Hiiu Autotrans näitel. [thesis] [en] Opportunities to Make Freight Transportation Process More Efficient on Hiiumaa Based on the Example of Llc Hiiu Autotrans.

Tõnisson, Berit (2016) Transpordiettevõttele uue veosuuna planeerimine Automa AS näitel. [thesis] [en] Planning a new transport route for a transport company based on the example of Automa AS.

V

Vaiksaar, Maarja (2016) Koostöömudeli arendamine väikeettevõtete vahel siseriiklikul kaubaveol. [thesis] [en] A Cooperation Model Development Between Micro and Small Businesses in National Freight Transport.

Vanem, Karl Erik (2018) Kontseptsioon üle-eestilise esmatarbekaupade kojuveo teostamiseks. [thesis] [en] Conception for Estonian-wide Grocery Delivery Service.

Ventsel, Martin (2016) Kiirestiriknevate kaupade veoprotsessi problemaatika kombineeritud vedudel Saku AB AS näitel. [thesis] [en] Issues of Perishable Goods Combined Transportation Process on Example of PLC Saku AB.

Vulla, Peter (2001) Kaubaveod: õppematerjal. [textbook]

Z

Zolina, Svetlana (2015) Kergestisüttivate vedelike käsitlusprotsessi problemaatika Eesti maanteetranspordis. [thesis] [en] Problems Concerning Handling Flammable Liquids in Estonian Road Transport Sector.

Zotov, Vjatšeslav (2017) Ekspedeerimisettevõtte veoviisi valik maismaa transpordil. [thesis] [en] Freight forwarder choice of land transport.

Ä

Ääremann, Kauri (2015) Väävlidirektiivi (2012/33/EU) mõju kaubavedudele SECA piirkonnas. [thesis] [en] The Impact of Sulphur Directive (2012/33/EU) on Freight Transport in SECA.

Š

Šalneva, Jelena (2016) Tõhus tellimuste täitmise tsükkel logistikaettevõttes. [thesis] [en] The Efficiency of Order Management Cycle in Logistic Enterprises.

Šiller, Kristi (2017) OÜ Havi Logistics tarneplaani optimeerimine. [thesis] [en] The delivery schedule optimization of Havi Logistics Ltd.

This list was generated on Fri Jan 21 16:16:38 2022 EET.