Items where Subject is "Retail and Wholesale Trade"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | E | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V
Number of items at this level: 48.

A

Arna, Rauno (2020) Eesti täisealise mehe ostuotsust mõjutavad tegurid habemeajamisvahendite soetamisel. [thesis] [en] Factors Affecting the Purchase Decision of an Estonian Adult Man when Purchasing Shaving Products.

Arula, Merike (2020) Töötaja tööga seotuse ja organisatsioonilise õigluse seosed Lõuna-Eesti Selverites. [thesis] [en] Connections between employee engagement and organizational justice in South-Estonian Selvers.

Aus, Karin (2014) Varude analüüs ja tootevaliku juhtimine Trigon Gardening AS näitel. [thesis] [en] Inventory Analysis and Product Mix Management on the Example of Trigon Gardening Ltd.

E

Ehrstein, Ly (2020) Organisatsioonile pühendumise seosed organisatsiooniliikmelise käitumisega Harju Tarbijate Ühistus. [thesis] [en] Organizational commitment relation with organization citizenship behavior in Harju Consumers Cooperative.

Evert, Kristi (2020) Iseteeninduskassade kasutamine Jõgeva Majandusühistu kaupluses. [thesis] [en] Use of Self-Service Cash in the Store of Jõgeva Economic Cooperative.

H

Hansen, Maili (2020) Konkurentsivõimelise sortimendi planeerimine Hepa 1 tanklas. [thesis] [en] Planning a Competitive Assortment Strategy at Hepa 1 Petrol Station.

Haugas, Merilyn (2019) Loomse tooraine vabade jalanõude turu-uuring Eestis. [thesis] [en] Market Research in Estonia for Footwear Made Without Animal Ingredients.

Huik, Moonika (2020) Tarbija ostukäitumise mõjutamine kaupluses Mohito. [thesis] [en] Influence of consumer purchase behavior in Mohito store.

Hunt, Priit (2016) Reklaami- ja muude esitlusmaterjalide kategooria juhtimisjuhiste loomine kontserni JELD-WEN Põhja-Euroopa Regiooni näitel. [thesis] [en] Designing a Set of Category Management Guidelines for Advertising and Other Presentation Materials Based on Example of JELD-WEN Holding Inc. North Europe..

I

Irašin, Kaisa (2016) Kliendilojaalsusprogrammi loomine kaubandusettevõtte Pesuparadiis OÜ näitel. [thesis] [en] Development of customer loyalty program based on the company Pesuparadiis OÜ.

J

Jaansalu, Gerdu (2021) Kliendisuhete arendamine Eesti teenindusettevõtetes. [thesis] [en] Customer Relationship Development in Estonian Service Companies.

Jakobson, Keili (2020) Vee kategooria analüüs ABC Supermarketsi Tartu kauplustes. [thesis] [en] Water category analysis in ABC Supermarkets stores located in Tartu.

Jemeljanov, Andrei (2020) Äriplaan loodavale ettevõttele BT Joogid OÜ. [thesis] [en] Business plan for to be established company BT Joogid OÜ.

K

Kaljuste, Helene (2018) Mikroettevõtte võimalused kliendibaasi laiendamiseks firma Elele Manu OÜ näitel. [thesis] [en] Opportunities for a Microenterprise to Expand its Customer Base with Particular Reference to Elele Manu OÜ.

Karjus, Marian (2015) Potentsiaalsete klientide ja konkurentide ülevaade Eesti töörõivastus turul kaubamärgile Fristads Kansas. [thesis] [en] Potential Customers and Competitors in Estonian Heavy Workwear Market: Overview for Fristads Kansas.

Katsan, Kristel (2020) Kaubandusettevõtetes majandustarkvara Directo valiku ja juurutamisega seotud probleemid. [thesis] [en] Problems related to the selection and implementation of ERP Directo in trading commercial companies.

Kiir, Laura (2020) Varavastaste süütegude käsitlemine eesti kaubandusettevõtetes. [thesis] [en] Anti-property misdemeanors handling in Estonian trading companies..

Kirikall, Kärt (2019) Kauba tellimistarkvara kasutusele võtmise mõju ettevõtte Bauhof Group AS näitel. [thesis] [en] Introduction of replenishment software in the example of Bauhof Group AS.

Koit, Kätlin (2017) Kassitarvete sortimendi kujundamine kaubamärgile NufNuf. [thesis] [en] The formation of the assortment of cat products for the trademark NufNuf.

Kreegi, Olga-Ingrid (2015) Facebooki turundusstrateegia väljatöötamine ettevõtte My Furnix OÜ näitel. [thesis] [en] The Development of Facebook Strategy Based on the Example of My Furnix OÜ.

Kruusla, Elerin (2020) Ostuteekonna tulemuslikkus Avon OÜ e-kauplustes. [thesis] [en] Performance of Checkout Flow in Avon OÜ E-commerce Shops.

L

Luht, Reimo (2020) Velomarket OÜ varude juhtimine. [thesis] [en] Inventory management of Velomarket OÜ.

M

Mahlapuu, Laura-Maria (2020) Tööandja bränd personali värbamisel ettevõttes Abc Supermarkets AS. [thesis] [en] employer's brand in recruitment of staff in ABC Supermarkets AS.

Malberg, Kersti (2015) Klienditeenindajate tööaja efektiivsus kaubandusettevõtte näitel. [thesis] [en] Efficiency of Customer Service Representative’s Working Hours in the Example of a Commercial Organization.

Martsepp, Mariliis (2020) Töötajate seotus tööga jaekaubandusettevõttes. [thesis] [en] Employee Engagement with Work in a Retail Company.

Mironova, Julia (2014) Varude optimeerimise võimalused hulgikaubanduses ettevõtte "Severi Kaubandus AS" näitel. [thesis] [en] Inventory Optimization in Wholesaling on the Example of Ltd. Severi Kaubandus.

Moora, Liis (2020) Veebipoe funktsionaalsuse parendamise võimalused AS Teaspon näitel. [thesis] [en] Web Store Functionality Improvement Possibilities on the Example of AS Teaspon.

Murumaa, Lea (2014) Sortimendi muut(u)mine kui konkurentsieelis Tallinna Kaubamaja näitel. [thesis] [en] Changes in the Assortment as a Competitive Advantage by Example of Tallinna Kaubamaja.

N

Narusing, Gerili (2020) Töötajate kohanemine infotehnoloogiliste lahendustega Tartu jaekauplustes. [thesis] [en] Adaption of employees to information technology solutions in Tartu retail stores.

P

Paglant, Heigo (2016) Inimressursi planeerimine ebaühtlaste kaubavoogude käsitlemisel Havi Logistics OÜ näitel. [thesis] [en] Human resource planning in case of inconsistent trade flows by the example of Havi Logistics OÜ.

Petrov, Mardo (2020) Eesti tarbijate ostukäitumine ja tarbimisharjumused e-kaubanduses. [thesis] [en] The consumer behaviour and consumption habits of Estonian consumers in e-commerce.

Prits, Keliann (2017) Tellimuste koostamise ajakulu vähendamine automatiseeritud tellimissüsteemi "Tark tellimine" rakendamisel Selver AS näitel. [thesis] [en] Order Creation Time Reduction by Implementing an Automated Ordering System "Tark tellimine" Based on Selver Ltd..

R

Reha, Meelis (2014) PVC uksekardina turustamis võimaliste hindamine ja analüüs Etra Balti AS näitel. [thesis] [en] PVC curtain marketing analysis and possibilities of marketing on ETRA BALT AS example.

Rääk, Kristel (2020) Mitmekanalilise kaubanduse areng ettevõttes Põldma Kaubanduse AS. [thesis] [en] Omnichannel commerce development in company Põldma Kaubanduse AS.

S

Sagar, Pilleriin (2014) Ostukäitumise konseptsiooni järgimine kaubanduses Eugesta Eesti AS näitel. [thesis] [en] The conception observance of the behaviour of buying in trade regarding to Eugesta Eesti Ltd.

Sarjas, Jane (2014) Turustuskanalite valikuvõimaluste väljaselgitamine segmenteerimise teel Etno.ee OÜ näitel. [thesis] [en] Options for Identifying Distribution Channels Through Segmentation on the Example of Etno.ee Ltd..

Sepping, Karl Robert (2020) Konkurentsianalüüs ja laienemisstrateegia kujundamine Blorade OÜ näitel. [thesis] [en] Competitive Analysis and Development of Expansion Strategy on the Example of Blorade OÜ.

Siidra, Siidra (2020) Teeninduskvaliteedi hindamine Nordic Digital AS esinduskauplustes. [thesis] [en] Service quality assessment in Nordic Digital AS stores.

Sohranitš, Janely (2020) Lean meetodi juurutamine Rimi Eesti Food AS kauplustes. [thesis] [en] Implementation of the Lean method in the stores of Rimi Eesti Food AS.

Suvi, Kleiri Liisa (2020) Toornahkade kokkuostu ja parkimisteenuse kontseptsiooni loomine Õngu Maheveis OÜ näitel. [thesis] [en] Creating a concept for purchasing raw hides and tanning services based on the example of Õngu Maheveis OÜ.

T

Tiisler, Tanel (2017) Klienditeenindusega seotud ootused autoteeninduses. [thesis] [en] Customer Service Expectations in Automotive Service.

Tork, Triinu (2020) Müügikampaaniate kaubavaru juhtimine tarneahelas Mobec AS näitel. [thesis] [en] Sales Campaign Stock Management in the Supply Chain in the Example of AS Mobec.

Tulits, Geili (2020) Tervisetoodete kategooria arendamine Solarise Toidumaailmas. [thesis] [en] Development of health products in Solarise Toidumaailm.

Tuvikene, Piia (2020) Lean filosoofia rakendamine Rimi Eesti Food AS Tartu Rimi mini kauplustes. [thesis] [en] Applying the Lean Philosophy in Rimi Eesti Food AS Rimi Mini Markets.

V

Vaab, Evelin (2015) Visuaalne kaubandus kui kliendirahulolu mõõdik Tallinna Kaubamaja Naiste- ja Lastemaailma näitel. [thesis] [en] Visual Merchandising as a Measurement Tool for Customer Satisfaction in the example of Women’s Fashion and Kidswear and Toys Departments in Tallinn Department Store (Tallinna Kaubamaja).

Vaigurand, Teili (2020) Müügipersonali arendamine põlvkondade lõikes Tapa linna jaekaubandusettevõtetes. [thesis] [en] Development of sales staff by generations in the retail companies in Tapa city.

Vijar, Angela (2020) Ametijuhendite koostamine AS Tartu Terminali teenindusjaama töötajatele. [thesis] [en] Develop job descriptions to the employees of AS Tartu Terminal.

Vildersen, Kirsika (2020) Paindlikud töövormid kaubanduses AS Tallinki näitel. [thesis] [en] Flexible forms of work in trade on the example of AS Tallink.

This list was generated on Thu Dec 9 01:02:28 2021 EET.