Items where Subject is "Inventory Managment"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | G | H | I | K | L | M | P | R | S | T | V
Number of items at this level: 35.

A

Aalmann, Martin (2019) Varude analüüs ja optimeerimine VBH Estonia AS näitel. [thesis] [en] Inventory analysis and optimization based on VBH Estonia AS.

Aus, Karin (2014) Varude analüüs ja tootevaliku juhtimine Trigon Gardening AS näitel. [thesis] [en] Inventory Analysis and Product Mix Management on the Example of Trigon Gardening Ltd.

B

Batšinski, Pjotr (2016) Kauba vastuvõtu protsessi parendamine uue tööjuhendi koostamisega PKC Eesti AS näitel. [thesis] [en] Improvement of goods receiving process & new work guidance compilation based on PKC EESTI LC.

G

Gertu, Talva (2017) Profile Vehicles Baltic OÜ osavalmistuse varude juhtimise võimalused. [thesis] [en] Profile Vehicles Baltic OÜ partial manufacturing inventory management opportunities.

H

Heinaru, Raidar (2017) Laoteenuse sisseostmine või uue laohoone rajamine - kuluefektiivseim lahendus Salutaguse Pärmitehas AS näitel. [thesis] [en] Outsourcing of Warehouse Services or Building a New Warehouse – Cost-Efficient Solutions for AS Salutaguse Yeast Factory.

I

Isotamm, Liisi (2014) Tagastuslogistika protsessid ning nende analüüs ettevõtte AS Smarten Logistics näitel. [thesis] [en] Reverse Logistics Processes and their Analysis based on AS Smarten Logistics.

K

Kahu, Marko (2018) Osapoolte koostöö arendamine laovarude paremaks juhtimiseks ettevõttes Scanfil OÜ. [thesis] [en] Collaborative Partnerships Development for Better Stock Management in Scanfil LLC..

Kaldas, Anett (2019) Valmistoodangu komponentide varude juhtimise võimalused ettevõttes Hilding Anders Baltic AS. [thesis] [en] Opportunities for Stock Management of Finished Product Components at Hilding Anders Baltic AS.

Kesküla, Kerti (2019) Tootmise optimeerimine kanban süsteemil AS Norma näitel. [thesis] [en] Production Optimization on Kanban System on the Example Production Plant PLC Norma.

Kilumets, Kaija (2015) Tootmisettevõtte varude täpsust mõjutavad tegurid ettevõtte Hilding Anders Baltic AS näitel. [thesis] [en] Manufacturer Company's Inventory Accuracy Affecting Factors based on Hilding Anders Baltic PLC.

Klausner, Janno (2020) 6S-meetodite rakendamine ettevõttes Nefab Packaging OÜ konteinerite laadimise teenuse näitel. [thesis] [en] Application of 6S methods in Nefab Packaging LTD on the example of container loading service.

Kosso, Triin (2018) Materjalide kanban süsteemi määramise põhimõtted ABB AS Komplektalajaamade tehase näitel. [thesis] [en] Principles for determining the material to kanban system on the example of ABB Ltd Compact Secondary Substations Factory..

Kull, Kerli (2017) Lao kitsaskohtade parendamise võimalused ABB AS Mootorite ja Generaatorite tehase näitel. [thesis] [en] Finding emprovement possibilities for bottlenecks in the warehouse of ABB AS Motors and Generators factory.

Kuusk, Liina (2018) Varude ülevaade ja efektiivsusnäitajad ettevõtte X näitel. [thesis] [en] Inventory Review and Effectiveness Indicators Based on Company X.

Künnapas, Kristo (2014) Valmistoodangu lao töö tootlikkuse analüüs ettevõttes Ensto Ensek AS. [thesis] [en] The Analysis of the Productivity of Ensto Ensek Ltd. Finished Goods Warehouse .

L

Leiste, Agnes (2020) Varude juhtimise tulemuslikkuse parendamine läbi efektiivsusnäitajate analüüsi ettevõttes Antalis AS. [thesis] [en] Improvement Possibilities of Key Performance Indicators in Inventory Management of Antalis AS.

M

Maidle, Karl (2020) Tornsüsteemi efektiivsuse analüüs ettevõtte Alas-Kuul AS näitel. [thesis] [en] Lean Lift Efficiency Analyse Based on Alas-Kuul AS.

Meerits, Triinu (2017) Lao efektiivsuse tõstmise võimalused LabelPrint OÜ toormaterjalide lao näitel. [thesis] [en] Options for improving warehouse efficiency on the example of the raw material warehouse of LabelPrint OÜ.

Meriluht, Evelia (2020) Laoprotsesside optimeerimine Tradehouse OÜ näitel. [thesis] [en] Optimization of The Warehouse Processes on The Example of Tradehouse Ltd.

Mäesepp, Tanel (2016) Kitsaskohtade identifitseerimine laoprotsessides ja nende parendamise võimalused Logistika Pluss OÜ näitel. [thesis] [en] Identifying Problems in Warehouse Processes and Opportunities for Their Improvement Based on the Example of Logistika Pluss OÜ.

P

Paju, Keidi (2020) Konteinerite käsitsi mahalaadimise protsessi automatiseerimine Logistika Pluss OÜ näite. [thesis] [en] Automation of the Manual Container Unloading Process On The Example of Logistika Pluss Ltd.

Poom, Mattias (2018) Ettevõtte tarnestrateegia välja töötamine Ettevõtte X näitel. [thesis] [en] Creating a Supply Chain Strategy, Case Study of Company X..

Potter, Irina (2016) Üldkulumaterjalide varude prognoosimine ABB AS komplektalajaamade tehase näitel. [thesis] [en] Auxiliary Material Inventories Forecasting on example of PLC ABB Compact Secondary Substations Factory.

Pällo, Timo (2017) Vigade vähendamise võimalused laoprotsessides Mediq Eesti OÜ näitel. [thesis] [en] Opportunities for fault reduction based on the example of Mediq Eesti OÜ.

R

Raba, Sven (2020) Ettevõtte Ampler Bikes OÜ varude juhtimise parendamine. [thesis] [en] Inventory Management Improvements on the example of Ampler Bikes OÜ.

Rank, Egert (2017) Varude juhtimise vajadus tootmisettevõtte X näitel. [thesis] [en] Need of the Supply Management on the Basis of Manufacturing Enterprise X..

S

Soome, Eliise (2014) Lao tootlikkuse ja efektiivsuse tõstmise võimalused AS Infotark lao näitel. [thesis] [en] Possibilities of Raising Warehouse Productivity and Efficiency Based on the Example of AS Infotark Warehouse.

T

Tamm, Aune (2018) VMI potentsiaalne tulu ja nõudlusprognoosi täpsus Nefab Packaging OÜ näitel. [thesis] [en] The Potential Profit of the Vendor Managed Inventory and Customer Demand Forecast Accuracy in Nefab Packaging OÜ.

Tarkus, Elina (2018) Info liikumise parendamine AS Tallink Duty Free logistikakeskuses. [thesis] [en] The Improvement of the Information Flow at AS Tallink Duty Free Logistics Center.

Tasane, Terje (2014) Tootmisettevõtte logistikajuhi tegevused ettevõtte konkurentsivõime tõstmisel. [thesis] [en] The Activities of a Logistics Manager for Enhancing the Competitiveness in a Production Company.

Tiivits, Marren (2020) Tasuvusuuring laoteenuse pakkumiseks Pärnu linnas. [thesis] [en] Feasibility Study for Providing Warehousing Service in City of Pärnu.

Tupotina, Nelli (2020) Varude optimeerimise võimalused hulgikaubanduses ettevõtte "Sinitta AS" näitel. [thesis] [en] Inventory Optimization in Wholesaling on the Example of Ltd. Sinitta.

Tõemets, Teet (2020) Kitsa tarneahela täiustamine ettevõttes FLIR Systems Estonia OÜ kesklao varude juhtimise mudeli abil. [thesis] [en] Narrow Supply Chain Optimization in the Company FLIR Systems Estonia LLC by Means of Central Warehouse Inventory Management Model.

V

Vanaselja, Kaie Laurie (2020) Laovarude optimeerimine Orkla Eesti AS näitel. [thesis] [en] Inventory Optimzation in Orkla Eesti AS.

Vool, Kristjan (2014) Lao ümberplaneerimine AS's Promens. [thesis] [en] The Displacement of Warehouse in the Company Promens AS.

This list was generated on Sun Jan 23 23:05:14 2022 EET.