Items where Subject is "Building Construction"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | E | H | I | J | K | L | M | O | P | R | S | T | U | Õ
Number of items at this level: 101.

A

Aas, Kadi (2017) Ultrahelimeetodi kasutamine betoonis esineva prao sügavuse määramiseks. [thesis] [en] Determining the Crack Depth in Concrete Using Ultrasound.

Allvee, Sander (2015) Kurna tee 14 ehitushanke analüüs. [thesis] [en] The Analysis of the Construction Procurement of Kurna Road 14.

Alt, Aivars (2011) Generaalplaan elektrienergia vajadus. [lecture video]

Alt, Aivars (2011) Graafiku tüübid. Võrkgraafik Loeng 4. [lecture video]

Alt, Aivars (2012) MS Project scale. [lecture video]

Alt, Aivars (2012) Steen Sunseen - Why openBIM, buildingSMART Norway. [lecture video]

Alt, Aivars (2012) Tiina Koppinen - openBIM building project. [lecture video]

Alt, Aivars (2013) Tsüklogramm. [lecture video]

Alt, Aivars (2011) Ehituse organiseerimine + projekt - õppematerjal. [document]

Alt, Aivars (2010) Tehnoloogia I - õppematerjal. [document]

Alt, Aivars (2010) Tehnoloogia II - õppematerjal. [document]

Aruja, Tanel (2017) Järvevana 7b Büroohoone Ehitustööde Organiseerimine. [thesis] [en] Management of The Construction Work for The Järvevana 7b Office Building.

B

Bokanov, Aleksandr (2016) Meeliku 21-2 hoone ehitustööde organiseerimise projekt. [thesis] [en] The Project of Organising Construction Works of The Building at Meeliku 21/2.

E

Einasto, Rein (2016) Nabala paemaardla probleemid. [lecture video]

Einasto, Rein (2016) Paekivi põhitunnused. [lecture video]

Einasto, Rein (2016) Paekivi põhitüübid. [lecture video]

Einasto, Rein (2016) Risti läbi Eesti paelasundi. [lecture video]

Einasto, Rein (2010) Ehituspaas murdudes ja karjäärides. [lecture video]

Einasto, Rein (2010) Lasnamäe ehituspaas ehituses. [lecture video]

Einasto, Rein (2010) Paekivi kultuuris. [lecture video]

Einasto, Rein (2010) Paelasundi fatsiaalne läbilõige. [lecture video]

Einasto, Rein (2010) Paelasundi paleograafia. [lecture video]

H

Hamburg, Anti (2014) Energiamärgise lisa 1 täitmine. [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Energiatõhususarvu parandamine. [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Energiatõhususe arvu leidmine 1. [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Energiatõhususe arvu leidmine 2. [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Energy efficiency on renovated apartment building - based on case study part II. [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Energy efficiency on renovated apartment building -based on case study part I. [lecture video]

Hamburg, Anti (2013) Hoonete tehnosüsteemid ja energiatõhusus (veebikaameraga). [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Kaugõppe esimene kodutöö. [lecture video]

Hamburg, Anti (2013) Kursuse sissejuhatus (kõrvaklappidega). [lecture video]

Hamburg, Anti (2013) Piirete soojusläbivuse määramine IDA-ICEs. [lecture video]

Hamburg, Anti (2012) Programmi IDA ICE õpe 2. osa. [lecture video]

Hamburg, Anti (2012) Programmi IDA ICE õppe osa 3. [lecture video]

Hamburg, Anti (2013) Sissejuhatus koreterelamu renoveerimine ning ehitustehnilised probleemid. [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Soojuspumba ringprotsess ja soojustegur. [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Soojussõlme skeem. [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Soojusvarustuse liigitus ja akumulatsiooni paagid. [lecture video]

Hamburg, Anti (2013) Tutvustus. [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Ventilatsiooni õhuvoolu hulgad. [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Ventilatsiooniseadme osad. [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Õhu jaotus ruumides. [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Õhukanalid, ventilaatorid, filtrid ja müra. [lecture video]

Hamburg, Pille (2012) Eelarve kontroll, referentsobjektide kasutamine. [lecture video]

Hamburg, Pille (2012) Eelarve koostamine. [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Õhu konditsioneerimine nisskeõhu diagrammil 2. [audio]

Hamburg, Anti (2014) Õhukonditsioneerimine niiskeõhu diagrammil 1. [audio]

Hiion, Kuido (2019) Büroo- ja parkimishoone ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Organization of the Office and Parking Building Construction.

I

Ivanov, Juri (2018) Tootmishoone ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organization of Construction Works of a Production Building.

J

Jäger, Juss (2015) Luha tn 18 ja 20 elamu-büroohoone ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Organising the construction of an residental/office building at 18/20 Luha Street.

K

Karbe, Rait (2015) Kaselaane 3/2 Ehitusgeodeetiline teenindamine. [thesis] [en] Engineering survey services at Kaselaane 3/2.

Kibuvits, Herko (2011) OÜ Mikrovai poolt kasutatavate mikrovaiade ja pinnaseankrute iseloomustused ning süvistamise tehnoloogia. [thesis] [en] Descriptions of micropiles and ground anchors used by OÜ Mikrovai and sinking technology.

Kiisa, Martti (2013) Arvutus kandepiirseisundis - ristlõike kandevõime. [lecture video]

Kiisa, Martti (2013) Arvutus kandepiirseisundis - varraste stabiilsus. [lecture video]

Kiisa, Martti (2013) Arvutus kandepiirseisundis. Sissejuhatus, loeng 3. [instructional video]

Kiisa, Martti (2013) Arvutus kasutuspiirseisundis - vertikaalsed läbipainded. [lecture video]

Kiisa, Martti (2013) Loeng 1 teraskonstruktsioonid, sissejuhatus. [lecture video]

Kiisa, Martti (2011) Normatiivdokumentide kasutamine ehituses. [lesson (learning module)]

Kivimeister, Lauri (2014) Raudbetoonkarkassi ehitamine, võrdlus- ja asendamisvõimalused Eesti Rahva Muuseumi uue peahoone näitel. [thesis] [en] Building of Reinforced Concrete Structural Framing, Comparison and Opportunities for Substitution on the Example of the Main Building of the Estonian National Museum .

Kondio, Kalvi (2014) Valtsplekk-katuse tehnilised lahendused. Õppematerjal ehitusplekksepa koolituseks. [thesis] [en] Technical Solutions for Rolled Metal Roofs. Study Material for Construction Tinsmith Training .

Kristovald, Aigar (2015) LEED rohemärgise erinevate tasemete investeerimisvajaduse analüüs Kai 1 hoone põhjal. [thesis] [en] Extra Cost Analysis of the Gold and Platinum LEED Green Labeling Ceritifications for a New Kai Street Office Building.

Krivodonova, Darja (2019) Toidupoe valgustuse rekonstrueerimine. [thesis] [en] Light reconstruction in store.

Kuusik, Aron (2018) Ehitustööde vastuvõtmise protsessi analüüs - traditsiooniline versus digitaalne. [thesis] [en] The Analysis of the Process of Acceptance of Construction Works – Traditional versus Digital.

Käärid, Sulev (2008) Linnade ja asulate sanitaartehnilised rajatised: ehitus ja töökorraldus: loengukursus. [textbook]

L

Lellep, Karin (2011) Tehnilise mehaanika põhialused. [lesson (learning module)]

Lendsaar, Jaan (2019) Ülemiste kaubanduskeskuse laienduse etapp 2 ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Organisation of the Construction Works of the stage 2 on the Expansion of Ülemiste Shopping Centre.

Lepna, Ragnar (2020) Ärimaja Ehituse Organiseerimine. [thesis] [en] The Organization of Business House Construction..

Lindegron, Karl (2017) Luuka seafarmi tegevus ja keskkonnaprobleemid. [thesis] [en] The activities and environmental problems of Luuka pig farm..

Lobjakas, Veljo (2016) Korterelamu kavandatav energiasäästlikkuse analüüs energiasimulatsioonide alusel. [thesis] [en] Analysis of the Planned Energy Efficiency of the Apartment Building on the Basis of the Energy Simulations.

Looskari, Anti (2015) Rotermanni tehase elevaatori ja kontrollkäigu hoonete lammutustööde ja monoliitsete vahelagede ehitustööde organiseerimisprojekt. [thesis] [en] „ The Organising Project of the Construction Works of the Demolition and the Construction of the Monolithic Ceilings of the Elevator and Control Inspection Buildings of the Rotermann Factory“.

Lootus, Siim (2016) Olemasoleva elamu seisukorra analüüs ja rekonstrueerimise ettepanekud. [thesis] [en] Analysis of the Condition of the Existing Building and Proposals for Reconstruction.

Luiga, Karel (2018) Kütteta lao põhielementide kujundamine ja arvutamine. [thesis] [en] Designs and Calculations of the Main Struvtural Elements of an Unheated Warehouse.

M

Muru, Mikk (2016) Korterelamu ehitustööde organiseerimine (MM). [thesis] [en] Construction Project of an Apartment Building.

O

Ovtšarenko, Olga (2012) Insenerigraafika. Ehitussõlmed. [lesson (learning module)]

Ovtšarenko, Olga (2012) Insenerigraafika. Hoone lõige. [lesson (learning module)]

Ovtšarenko, Olga (2011) Insenerigraafika. Hoone plaani joonestamine. [lesson (learning module)]

P

Pikas, Ergo (2012) Sissejuhatus BIMi. [lecture video]

Pilisner, Sander (2020) TTK peahoone radooni ohutuse monitooring. [thesis] [en] Radon Safety Monitoring in the Main Building of Tallinn University of Applied Sciences.

Pärtel, Ando (2017) Akutööriistade kasutamine. [instructional video]

Pärtel, Ando (2017) Järkamissaag. [instructional video]

Pärtel, Ando (2017) Käsiketassaag ja tikksaag. [instructional video]

Pärtel, Ando (2017) Nurklihvija. [instructional video]

R

Ristov, Allan (2016) Tallinki Logistikakeskuse ehitusgeodeetiline teenindamine. [thesis] [en] Geodetic survey of Tallink logistics centre..

Rodriquez, John; Ovtšarenko, Olga (2019) 3D House Model (example) - Virtec project. [interactive exercise]

Rodriquez, John; Ovtšarenko, Olga (2019) Wall Elements (example) - Virtec project. [interactive exercise]

Rohusaar, Jaan (1999) Tugevusõpetus I. [textbook]

Rohusaar, Jaan (2000) Tugevusõpetus II. [textbook]

Ruus, Katrina (2014) Mardi tänav 4 ja 6 ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organizing the Construction Works of Buildings No. 4 and 6 in Mardi Street..

S

Salo, Greteliis (2019) Dünaamilise energiasimulatsiooni teostamine kasutades eelseadistatud IFC mudelit. [thesis] [en] Implementation of a dynamic energy simulation using a pre-set IFC model.

T

Tamm, Jüri (2014) Vundamendi projekteerimine. [lecture video]

Tamm, Jüri (2014) Hoone konstruktiivse skeemi valimine. [lecture video]

Tamm, Jüri (2014) Hoone lõige. [lecture video]

Tamm, Jüri (2008) Hooned. I osa. [textbook]

Tamm, Jüri (2014) Seinakonstruktsioonide valik ja sillused. [lecture video]

Tamm, Jüri (2014) Trepi konstrueerimine. [lecture video]

Tamm, Jüri (2014) Vahelae paneelide plaani koostamine. [lecture video]

Tamm, Jüri (2014) Vundamendi projekteerimine. [lecture video]

Tillmann, Raido (2019) Garantiitööde tööprotsesside täiustamine Endover KVB OÜ näitel. [thesis] [en] Improvement of the Guarantee Departments Work on the Example of Endover KVB OÜ.

Treiman, Argo (2016) Kaitseliidu Sakala maleva staabi- ja tagalakeskuse hoonekompleksi ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organising the Construction of the Building Complex of the Staff and Combat Service Support Centre of the Sakala District of the Estonian Defence League..

U

Uin, Tarmo (2020) Eluhoone projekt. [thesis] [en] Residential Building Construction Project.

Õ

Õisma, Külli (2020) Palkhoone remont ja rekonstrueerimine. [thesis] [en] Repair and Reconstruction of a Log House.

This list was generated on Sun Nov 28 20:19:26 2021 EET.