Items where Subject is "Applied Geodesy"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | D | G | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | Z
Number of items at this level: 47.

A

Andrianov, Anton (2018) Geodeetilised tööd riigimaantee number kolm Mustvee ümbersõidu rekonstrueerimisel. [thesis] [en] The Geodetic Survey for the Reconstruction of Mustvee Bypass of National Road Number 3.

B

Bachmann, Silver (2016) Tallinna Tehnikakõrgkooli b ja c korpuse sisekliima ja energiatõhususe analüüs. [thesis] [en] Analysis of the Indoor Climate and Energy Efficiency of Sections B and C of the Tallinn University of Applied Sciences..

Borozdyukhina, Irina (2014) Geodeetilised tööd sammuva ekskavaatori EŠ 15/90a noole montaažil. [thesis] [en] Land measures used for walking dragline 15/90A boom montage.

D

Dubkov, Ivan (2016) Paldiski linna vee- ja kanalisatsioonitrasside märkimine ja teostusmõõdistus. [thesis] [en] The Water and Sewage Route Marking and Implemention Surveying in Paldiski City.

G

Getman, Jevgenia (2017) Geodeetilised tööd Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maantee näitel (PK 00+00 – 10+00). [thesis] [en] Geodetic engineering services on the example of the highway renovation Ääsmäe-Haapsalu-Rohuneeme (PK 00 + 00 to 10 + 00).

Grigorjan, Armen (2015) Topi viadukti geodeetiline teenindamine. [thesis] [en] Top viaduct geodetic services.

J

Jefimov, Sergei (2019) Sidekaabli geodeetilised tööd. [thesis] [en] Geodetic Works Of communication Cable.

K

Kaunissaar, Kirsika (2014) Tallinnas Sompa tee, Päevakoera ja Vaksiku tänava sidetrassi ehitusega kaasnevad geodeetilised tööd. [thesis] [en] The Geodetic Works Accompanying the Construction of the Telecommunication Network in Sompa Road, Päevakoera and Vaksiku Street, Tallinn.

Kima, Vello (2013) Tallinna laululava kõlaekraani deformatsioonide uurimine maapealse laserskaneerimise tehnoloogia abil. [thesis] [en] Investigating Deformations of the Acoustic Screen of the Song Festival Tribune in Tallinn by Using Terrestrial Laser Scanning Technologies.

Kokk, Teet (2019) Sildade staatiliste koormuskatsetuste geodeetiline monitoorimine. [thesis] [en] Geodetic Monitoring of Bridge Static Load Testings.

Kupreychuk, Artem (2018) Akadeemia tee 30 Spordi- ja Vabaajakeskuse ehitusgeodeetiline teenindamine. [thesis] [en] Geodetic Service of the Akadeemia tee 30 Sports and Recreation Centre.

Kõva, Meriliis (2016) T1 kaubandus- ja meelelahutuskeskuse ehitusgeodeetiline teenindamine. [thesis] [en] Geodetic maintenance of the T1 shopping and entertainment centre.

L

Larven, Tõnis (2017) Hydroscand lao- ja tootmishoone geodeetiline teenindamine. [thesis] [en] Geodetic Services at Hydroscand Warehouse and Production Facility.

Laukus, Rauno (2015) Taikse Piibu loomakasvatus kompleksi geodeetiline teenindamine. [thesis] [en] Geodetic servicing of the Taikse Piibu animal husbandry centre.

Liina, Kolk (2016) Maapealse laserskanneerimise jaamade 3D registreerimine varieeruvate tähiste arvuga. [thesis] [en] 3D registration of terrestrial laser scanning stations using variations of targets.

Lond, Peeter (2018) Eesti Kunstiakadeemia õppehoone ehitusgeodeetiline teenindamine. [thesis] [en] Geodetic Maintenance of the New Estonian Academy of Arts Building.

M

Mesila, Karlis (2016) BIM mudeliga loodud moodulmaja 3D teostusmõõdistus maapealse laserskaneerimise tehnoloogiaga. [thesis] [en] As built measurement of a console house created with BIM modeling.

Mill, Tarvo (2020) Arvutigraafika_I_loenguvideo_15_04_20. [lecture video]

Mill, Tarvo (2009) Lihtnivelleerimine jaamas. [lesson (learning module)]

Mäeots, Siim (2018) Solna Centrum-i inventariseerimine 3D laserskaneerimise tehnoloogia abil. [thesis] [en] Surveying With 3D Laser Scanning Technology of Solna Centrum Shopping Center.

N

Narožni, Aleksandr (2018) Lennujaama parkimismaja geodeetiline teenindamine. [thesis] [en] The Geodetic Survey for the Airport Parking Building.

P

Paatsi, Simo (2018) Laserkiire langemisnurga mõju mõõdistuspunktide täpsusele ja 3D punktipilve usaldatavus. [thesis] [en] The Influence of the Angle of Incidence upon the Quality of the Point Cloud and the Reliability of the 3D Point Cloud.

Pillesson, Argo (2015) Kadaka pst 140 hoone ehitusgeodeetiline teenindamine. [thesis] [en] Geodetic maintenance of Kadaka street 140 residential building.

R

Ranne, Raivo (2014) Lähtekülgedega käigu koordinaatarvutus (õppevideo). [instructional video]

Ranne, Raivo (2020) ERG025 - Raivo Ranne. [lecture video]

Ranne, Raivo (2006) Geodeesia alused : geodeesia. II osa: õppematerjal. [textbook]

Ranne, Raivo (2014) Kinnise käigu koordinaatarvutus. [instructional video]

Ranne, Raivo (2010) Liitnivelleerimine. [lesson (learning module)]

Ranne, Raivo (2001) Nivelleerimine: geodeesia. I osa: õppematerjal. [textbook]

Raudsepp, Gennet (2019) Tervise- ja külastuskeskuse ehituse geodeetiline teenindamine. [thesis] [en] Geodetic Servising of the Construction of Health and Visitor Center.

Ristov, Allan (2016) Tallinki Logistikakeskuse ehitusgeodeetiline teenindamine. [thesis] [en] Geodetic survey of Tallink logistics centre..

Rohula, Meelis (2015) Rannamõisa vee- ja kanalisatsioonitrasside ehituse geodeetiline teenindamine. [thesis] [en] Geodedic Servicing of Rannamõisa Water and Sewerage Pipeline Works.

Ränk, Reimo (2016) Saue raudteejaama kergliiklustee ehitusgeodeetiline teenindamine. [thesis] [en] Engineering survey of pathway construction at Saue railway station.

S

Saaler, Kaur (2018) Tapri tn 5 laohoone ehitusgeodeetiline teenindamine. [thesis] [en] Geodetic Survey Services of the Warehouse at Tapri Street 5.

Saagim, Sven (2016) "Koda" moodulmaja teostusmõõdistamine elektrontahhümeetriga. [thesis] [en] Prefabricated house “Koda” as-built surveying with electronic tacheometer.

Saarna, Raido (2014) Kärdla sadama ehitusgeodeetiline teenindamine. [thesis] [en] The construction surveying service of the Kärdla marina.

Samberk, Vahur (2016) Trammitee liinide 3 ja 4 rekonstrueerimise geodeetiline teenindamine. [thesis] [en] Geodetic services at the reconstruction works of the tramlines number 3 and 4.

Siirmann, Edvin (2014) Peetri Selveri ehitusgeodeetiline teenindamine. [thesis] [en] Geodetic engineering serivces on Peetri Selver building construction.

Surva, Aivar (2015) ERR-i vana raadiomaja laserskaneerimine. [thesis] [en] Laser scanning of the Estonian Public Broadcasting`s old building.

T

Tarto, Mari (2014) Geodeetiliste tööde analüüs Laada 10/0,4 kV alajaama Vee fiidri rekonstrueerimisel. [thesis] [en] Analysing geodetic works in the reconstruction of feeder cable of Vee in Laada 10/0,4 kV substation.

Teorein, Kärt (2016) Kaarli pst 7 ja Tormilinnu tee 2 maa-ala plaanide koostamine GIS abil ja abita. [thesis] [en] Putting together Kaarli pst 7 and Tormilinnu tee 2 topographical plans with or without GIS.

Trohimets, Svetlana (2014) Narva veepuhastusjaama ehitusgeodeetiline teenindamine. [thesis] [en] Construction-geodetic servicing of the Narva Water Purification Plant.

U

Uljas, Vilmar (2018) Manufaktuuri 14-4 korterelamu geodeetiline teenindamine. [thesis] [en] The Geodetic Servicing of the Apartment Building at 14-4 Manufaktuuri Street.

Uueküla, Katrin; Mill, Tavo (2010) Kinnise käigu arvutus. [lesson (learning module)]

V

Varik, Jargo (2017) Sildade mõõtmine satelliitandmete valideerimiseks. [thesis] [en] The Measuring of Bridges for the Validation of Satellite Data.

Veia, Kristjan (2016) Maapealse laserskaneerimise geomeetria mõju punktipilve müra tasemele. [thesis] [en] Influence of scanning geometry on the noise level of a point cloud..

Z

Zinkovski, Sander (2016) Geodeetilise alusvõrgu loomine ning Lennusadama koorikkatuse deformatsioonide uurimine. [thesis] [en] Establishing a geodetical base grid and studing the deformations of Lennusadam’s incrusted roof.

This list was generated on Fri Oct 22 00:08:27 2021 EEST.