Items where Subject is "Building Technical Systems and Energy Efficiency"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: G | H | I | J | K | N | P | S | T | V
Number of items at this level: 19.

G

Gerli, Eisberg (2016) Üksikelamu projekteerimine ja eelarvestamine energiaklassi A või C valikuks. [thesis] [en] Design and Budgeting of Detached House for Selection of Energy Efficiency Rating A or C.

Gilden, Madis (2015) Korterelamu energiasimulatsioonide koostamine ja analüüs. [thesis] [en] Compilation and Analysis of Energy Simulations of an Apartment Building.

H

Hamburg, Anti (2014) Akende loomine tsoonile ja simulatsiooni tegemine. [lecture video]

Hamburg, Anti (2013) Hoonete tehnosüsteemid ja energiatõhusus (veebikaameraga). [lecture video]

Hamburg, Anti (2013) Kursuse sissejuhatus 1. [lecture video]

Hankov, Monica (2016) Viljandi lasteaia "Mesimumm" sisekliima ja energiatarbe analüüs. [thesis] [en] The Analysis of Indoor Climate and Energy Consumption of Kindergarten "Mesimumm".

I

Ilinõh, Ilmar (2018) Tallinn Tööstushariduskeskuse õpilaskodu sisekliima ja energiatarbe analüüs. [thesis] [en] Analysis of the Indoor Climate and Energy Efficiency of the Tallinn Centre of Industrial Education Dormitory.

J

Jarmo, Nikland (2014) Energiatõhusate hoonete projekteerimise projektijuhtimine. [thesis] [en] Project management of planning of energy efficient buildings.

K

Kaha, Ülle (2016) Hruštšovka renoveerimise võimalused SmartEnCity projekti raames. [thesis] [en] Renovation Options for Khrushchev Era Buildings as Part of the SmartEnCity Project..

Kraas, Georg Sebastian (2019) Autonoomse Ujuvmaja Projekt. [thesis] [en] Autonomous Floating House Project.

N

Needo, Aire (2014) Hoone renoveerimisega saavutatud energiatõhususe analüüs. [thesis] [en] The Analysis of Energy Efficiency Achieved by Renovation of Building.

P

Pajumäe, Siim (2017) Üksikelamu olemasoleva olukorra hindamine ja selle renoveerimise võimalused. [thesis] [en] Assessment of the current situation of the residential and its renovation possibilities.

Peetris, Inge (2020) Kuidas on realiseerunud projekteeritud A energiatõhususklass kortermaja näitel. [thesis] [en] Did the A Energy Class Designed and Built Residential Building Meet its Given Specifications.

Plakk, Mikk (2015) Renoveeritud puhkemaja energiatõhususe analüüs. [thesis] [en] The Analysis of Energy Efficiency of a Renovated Accomodation Facility.

S

Salo, Greteliis (2019) Dünaamilise energiasimulatsiooni teostamine kasutades eelseadistatud IFC mudelit. [thesis] [en] Implementation of a dynamic energy simulation using a pre-set IFC model.

T

Tarvis, Anno (2020) Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse peremajade energiatõhususe analüüs ja renoveerimise ettepanekud. [thesis] [en] Energy Efficiency Analysis and Renovation Proposals for the Family Houses in Pärnu Children and Youth Support Centre.

Terve, Rainer (2017) Põhja-Eesti regionaalhaigla operatsiooniruumi ventilatsioonisüsteemi optimeerimine. [thesis] [en] Optimization of the ventilation system in the North Estonia Medical Center´s operating room.

V

Valler, Mart (2014) Üksikelamu viimistlusmaterjalide ja tehnoseadmete hinnatav eluiga. [thesis] [en] The Estimated Service Life of Finishing Materials and Technical Equipment of a Detached House.

Vildersen, Risto (2017) Kaitseväe soomustöökoja planeerimine remondiks ja hoolduseks. [thesis] [en] Planning a workshop for repairs and maintenance of armored equipment to the Defence Forces.

This list was generated on Sun Nov 28 21:54:43 2021 EET.