Items where Subject is "Road Building"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | K | L | M | O | P | R | S | T | Z
Number of items at this level: 33.

A

Aas, Kadi (2017) Ultrahelimeetodi kasutamine betoonis esineva prao sügavuse määramiseks. [thesis] [en] Determining the Crack Depth in Concrete Using Ultrasound.

Allik, Reiko (2020) Tänavate rekonstrueerimistööde töökorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Management Project.

Arro, Andres (2014) Valga maakonna riigimaantee nr 23193 Piiri-Jeti km 0,00-12,948 teetööde kirjeldus ja töökorralduse projekt. [thesis] [en] Description and Roadworks Work Management Project for Road no 23193 Piiri-Jeti km 0,00-12,948 at Valga County.

K

Karotamm, Priit (2014) Pärnu linna Voorimehe tänava pikendus Lennuvälja teeni-tööprojekt. [thesis] [en] Project of elongationing Voorimehe street to Lennuvälja road in Pärnu city.

Kermes, Kristo-Martin (2017) Põhimaantee 3 Jõhvi-Tartu-Valga (E264) km 194,7-196,6 asuva liiklusohtliku koha likvideerimise projekt. [thesis] [en] Project for Solving a Dangerous Road Section on Main Road 3 Jõhvi-Tartu-Valga (E264) km 194,7-196,6.

Kirt, Mario (2014) Riigimaantee nr. 45 Tartu-Räpina-Värska km 49,2-54,6 ehitustööde korralduse projekt. [thesis] [en] Work managment project of construction works for road nr.45 Tartu-Räpina-Värska KM 43,3-54.

Kivimaa, Kristjan (2015) Tallinn- Tartu- Võru- Luhmaa km 198,025- 201,1 tee- ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] Tallinn- Tartu- Võru- Luhmaa km 198,025- 201,1 road construction project.

Kuimets, Hardi (2018) Riigiteede aastaringne hoole. [thesis] [en] Year-round maintance of national roads.

Kõomägi, Henry (2017) Tapa kaitseväelinnaku tee-ehitustööde korralduse projekt. [thesis] [en] Road Construction Management Project for Tapa Defence Forces Campus.

L

Leppik, Rauno (2019) Kruuskatte stabiliseerimine põlevkivituhaga. [thesis] [en] Gravel Road Stabilisation With Oil-Shale Ash.

Lige, Jarmo (2016) Riigimaantee nr.81 kärdla käina km 11,4-16,8 rekonstrueerimise ehituskorralduse projektT. [thesis] [en] Organisation of reconstruction works at national road no. 81 Kärdla Käina on kilometres 11.4-16.8.

Liiv, Marko Gunnar (2017) Asfaltkatte paksuse mõõtmine mittepuurival meetodil. [thesis] [en] Measuring thickness of pavement layer without drilling.

Liiva, Janar (2018) Soojad asfaltsegud. [thesis] [en] Warm Mix Asphalt.

M

Meltsas, Sven (2020) Teelõigu rekonstrueerimise töökorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Management Project for Reconstruction of a Road Section.

Mintšenkov, Andrei (2020) Tänava kergliiklustee ehitusprojekt. [thesis] [en] Cycle and Pedestrian Pathway Construction Project.

Mägi, Andre (2015) Kehtivate nõuete baasil - kruusliivad Eestis ja nende kasutusvõimalus dreenkihi ehitamiseks. [thesis] [en] On the Basis of Valid Requirements – Gravelly Sands in Estonia and the Possibilities of Using them for Building a Drainage Layer.

Mühlberg, J. (2020) Teekonstruktsiooni kvaliteedinäitajate kujunemine mehhaniseeritud tööprotsesside tulemusena. [thesis] [en] Formation of quality indicators of road structure as a result of mechanised work processes..

O

Oja, Mirko (2018) Betooni katsetamine Maanteeameti objektidel. [thesis] [en] Concrete testing on the Estonian Road Administration projects.

P

Peetris, Ats (2017) Geosünteetide mõju kandevõimele ja tihedusele. [thesis] [en] The effect of geosynthetics to the bearing capacity and density of the ground.

Pihlamägi, Tõnis (2014) Püsivad deformatsioonid. [thesis] [en] Permanent Deformation.

Printsmann, Andreas (2016) Riigimaantee nr 43 meoma-alatskivi lõigu km 20,87-30,7 rekonstrueerimise tööprojekt. [thesis] [en] National road no. 43 alatskivi - meoma section km 20.87 to 30.7 work project for the reconstruction.

R

Raud, Martin (2020) Lennuvälja liiklusala rekonstrueerimise töökorraldusprojekt. [thesis] [en] Construction Management Project for the Reconstruction of an Airport Traffic Area.

Remmet, Jevgeni (2019) Viraksaare küla ÜVK rajamine, Paide linnas 2012 – 2019. [thesis] [en] Development and Construction of Public Water Supply and Sewerage System in Viraksaare Village, Paide, in 2012 – 2019.

S

Samberk, Vahur (2016) Trammitee liinide 3 ja 4 rekonstrueerimise geodeetiline teenindamine. [thesis] [en] Geodetic services at the reconstruction works of the tramlines number 3 and 4.

Sonberg, Eero (2018) Põlva raudteejaama kapitaalremont. [thesis] [en] The overhaul of the Põlva train station.

Stepanov, Raido (2014) Tee 3171011 Urge tee sõidutee koos jalgratta -ja jalgteega tee-ehtustööde korralduse projekt. [thesis] [en] The Organization Project of Road Construction Work of Urge Road no 3171011 Carriageway along with Bicycle and Foot Trails.

T

Talts, Silver (2018) Riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 13,0-13,7 Veskitammi liiklussõlme ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Management Project for Veskitammi junction of Main Road no 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 13,0-13,7.

Tamm, Jüri (2019) Betooni tehnoloogiapäev 2019. [other video]

Tammemägi, Tanel (2014) Osula graanulitehase laoplatsi ehituskorralduse planeerimine ja eelarvestamine. [thesis] [en] Construction management planning and cost estimation of Osula pellet mill storage facility.

Tigane, Sven (2020) Tänava rekonstrueerimistöö töökorraldus projekt. [thesis] [en] Street reconstruction management project.

Tomson, Martin (2014) Ajutiste teede rajamine nõrkadele pinnastele. [thesis] [en] Temporary roads constructing on the weak grounds.

Trumm, Gerhard (2018) Riigimaanteedel 2017. aastal teostatud plaatkoormuskatsetuste praktika analüüs ja teiste riikide kogemused. [thesis] [en] Analysis of Plate Load Test Practice on National Roads in 2017 and Experience of Foreign Countries.

Z

Zavatski, Margus (2015) Mõndavere tee 00+63-60+93 töökorraldus projekt. [thesis] [en] The Arrangement Project of Mõndavere tee 00+63-60+93 .

This list was generated on Thu Dec 9 14:56:09 2021 EET.