Items where Subject is "Construction"

Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 38.

thesis

Aas, Kadi (2017) Ultrahelimeetodi kasutamine betoonis esineva prao sügavuse määramiseks. [thesis] [en] Determining the Crack Depth in Concrete Using Ultrasound.

Ivanov, Juri (2018) Tootmishoone ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organization of Construction Works of a Production Building.

Kivimeister, Lauri (2014) Raudbetoonkarkassi ehitamine, võrdlus- ja asendamisvõimalused Eesti Rahva Muuseumi uue peahoone näitel. [thesis] [en] Building of Reinforced Concrete Structural Framing, Comparison and Opportunities for Substitution on the Example of the Main Building of the Estonian National Museum .

Kõva, Meriliis (2016) T1 kaubandus- ja meelelahutuskeskuse ehitusgeodeetiline teenindamine. [thesis] [en] Geodetic maintenance of the T1 shopping and entertainment centre.

Lepna, Ragnar (2020) Ärimaja Ehituse Organiseerimine. [thesis] [en] The Organization of Business House Construction..

Looskari, Anti (2015) Rotermanni tehase elevaatori ja kontrollkäigu hoonete lammutustööde ja monoliitsete vahelagede ehitustööde organiseerimisprojekt. [thesis] [en] „ The Organising Project of the Construction Works of the Demolition and the Construction of the Monolithic Ceilings of the Elevator and Control Inspection Buildings of the Rotermann Factory“.

Pilisner, Sander (2020) TTK peahoone radooni ohutuse monitooring. [thesis] [en] Radon Safety Monitoring in the Main Building of Tallinn University of Applied Sciences.

Pillesson, Argo (2015) Kadaka pst 140 hoone ehitusgeodeetiline teenindamine. [thesis] [en] Geodetic maintenance of Kadaka street 140 residential building.

Raudsepp, Gennet (2019) Tervise- ja külastuskeskuse ehituse geodeetiline teenindamine. [thesis] [en] Geodetic Servising of the Construction of Health and Visitor Center.

Vahter, Vaido (2019) Väikeettevõtte projektijuhtimissüsteemi analüüs ja parendusettepanekud. [thesis] [en] Analysis and Improvement Suggestions for Project Management System of a Small Enterprise..

lesson (learning module)

Einasto, Rein (2013) Tallinna pae ehitus ja kasutus. [lesson (learning module)]

instructional video

Pärtel, Ando (2017) Akutööriistade kasutamine. [instructional video]

Pärtel, Ando (2017) Järkamissaag. [instructional video]

Pärtel, Ando (2017) Käsiketassaag ja tikksaag. [instructional video]

Pärtel, Ando (2017) Nurklihvija. [instructional video]

Pärtel, Ando (2017) Üldised ohutusnõuded. [instructional video]

lecture video

Alt, Aivars (2011) Generaalplaan elektrienergia vajadus. [lecture video]

Alt, Aivars (2012) Steen Sunseen - Why openBIM, buildingSMART Norway. [lecture video]

Einasto, Rein (2016) Ehituspaas murduses ja karjäärides. [lecture video]

Einasto, Rein (2016) Lasnamäe ehituspaas ehitistes. [lecture video]

Einasto, Rein (2016) Nabala paemaardla probleemid. [lecture video]

Einasto, Rein (2016) Paekivi kultuuris. [lecture video]

Einasto, Rein (2016) Paekivi mõistest. [lecture video]

Einasto, Rein (2016) Paekivi põhitunnused. [lecture video]

Einasto, Rein (2010) Ehituspaas murdudes ja karjäärides. [lecture video]

Einasto, Rein (2010) Lasnamäe ehituspaas ehituses. [lecture video]

Einasto, Rein (2010) Lasnamäe ehituspaas looduses ja ehituses. [lecture video]

Einasto, Rein (2010) Paelasundi fatsiaalne läbilõige. [lecture video]

Einasto, Rein (2010) Paelasundi stratigraafia. [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Energiatõhususe arvu leidmine 2. [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Energy efficiency on renovated apartment building -based on case study part I. [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Lisa 3 vormistamine ja kodune ülesanne. [lecture video]

Hamburg, Anti (2012) Programmi IDA ICE õppe osa 3. [lecture video]

Hamburg, Anti (2013) Tutvustus. [lecture video]

Hamburg, Pille (2012) Eelarve kontroll, referentsobjektide kasutamine. [lecture video]

Kiisa, Martti (2013) Arvutus kasutuspiirseisundis - vertikaalsed läbipainded. [lecture video]

Tammaru, Enn (2010) Projekti meeskond. [lecture video]

other video

Tamm, Jüri (2018) Betoonipäev 2018. [other video]

This list was generated on Fri Sep 24 12:22:09 2021 EEST.