Items where Subject is "Construction Economics"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | E | H | J | K | L | M | N | S | T | V
Number of items at this level: 42.

A

Abner, Martha (2020) Ehitusinformatsiooni klassifitseerimissüsteemi analüüs ja testimine. [thesis] [en] Analysing and Testing the Classification System for Construction Information.

Allvee, Sander (2015) Kurna tee 14 ehitushanke analüüs. [thesis] [en] The Analysis of the Construction Procurement of Kurna Road 14.

Alt, Aivars (2011) Generaalplaan üldosa mida näidatakse genplaanil. [lecture video]

E

Einasto, Rein (2016) Paekursuse korraldusest. [lecture video]

H

Hamburg, Anti (2014) Akende loomine tsoonile ja simulatsiooni tegemine. [lecture video]

Hamburg, Anti (2013) Arvestuse alused ja kokkuvõte simulatsioonist. [lecture video]

Hamburg, Anti (2013) Baastsooni loomine. [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Energiatõhususarvu parandamine. [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Energiatõhususe arvu leidmine 1. [lecture video]

Hamburg, Anti (2013) Hoone plaani loomine. [lecture video]

Hamburg, Anti (2013) Hoonete tehnosüsteemid ja energiatõhusus (veebikaameraga). [lecture video]

Hamburg, Anti (2013) Kursuse sissejuhatus 1. [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Lisa 3 vormistamine ja kodune ülesanne. [lecture video]

Hamburg, Anti (2013) Piirete soojusläbivuse määramine. [lecture video]

Hamburg, Anti (2013) Piirete soojusläbivuse määramine IDA-ICEs. [lecture video]

Hamburg, Anti (2012) Programmi IDA ICE õppe osa 1. [lecture video]

Hamburg, Anti (2013) Sissejuhatus koreterelamu renoveerimine ning ehitustehnilised probleemid. [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Soojuspumba ringprotsess ja soojustegur. [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Soojussõlme skeem. [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Soojusvarustuse liigitus ja akumulatsiooni paagid. [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Ventilatsiooni õhuvoolu hulgad. [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Ventilatsiooniseadme osad. [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Õhu jaotus ruumides. [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Õhukanalid, ventilaatorid, filtrid ja müra. [lecture video]

Hamburg, Anti (2014) Õhukonditsioneerimisprotsessid ja niiskeõhu diagramm. [lecture video]

J

Jakobi, Erik (2016) Tehases toodetud ruumelementidest puithoonete eelarve ja tegelike kulude analüüs. [thesis] [en] An Analysis of the Budget for Wooden Houses Made of Prefabricated Modules Manufactured in a Factory and the Actual Costs.

K

Kaljumets, Tauri; Ulmas, Hannes (2019) Ehitusinformatsiooni klassifitseerimissüsteemi analüüs ja testimine CoClass näitel. [thesis] [en] The Analysis and Testing of Building Information Classification System CoClass.

Kivimeister, Lauri (2014) Raudbetoonkarkassi ehitamine, võrdlus- ja asendamisvõimalused Eesti Rahva Muuseumi uue peahoone näitel. [thesis] [en] Building of Reinforced Concrete Structural Framing, Comparison and Opportunities for Substitution on the Example of the Main Building of the Estonian National Museum .

Krivodonova, Darja (2019) Toidupoe valgustuse rekonstrueerimine. [thesis] [en] Light reconstruction in store.

Kukk, Riho (2020) Lihula 110 kV alajaama renoveerimine. [thesis] [en] Renovation of Lihula 110 kV Substation.

L

Lall, Alan (2020) Korterelamute ehitustööde organiseerimine. [thesis] [en] Organising the Construction Works of Apartment Buildings.

Limberg, Martin (2016) Tööjõuvajadus lõputööde põhjal. [thesis] [en] The Employment Needs in The Estonian Counstruction Market Based on Students’ Graduation Theses.

M

Mirka, Marti (2014) Ehituslik eelarvestamine - ohud ja võimalused. [thesis] [en] Construction budgeting -risks and possibilities.

N

Nappir, Allar (2016) Kutseõppe võimaluste vastavus ehitustööturu arenguvajadustele. [thesis] [en] The Correlation between Vocational Education Opportunities and the Developmental Needs of the Construction Sector Labour Market..

S

Sergei, Stepin (2014) Kaubanduskeskuse tasuvusaja kalkulatsioon. [thesis] [en] Calculations of pay-back period of a shopping centre.

Siim, Taavi (2019) Tehases toodetud elementide paigaldussõlmede kataloogi loomine ja maksumuse ning ajakulu analüüs. [thesis] [en] Preparation of a Catalogue of Installation Assemblies of Factory-made Parts and an Analysis of Cost and Time Consumption.

Soots, Indrek (2016) Põhkkonstruktsioonide standardiseerimine ja tasuvuse analüüs võrreldes standardkonstruktsiooniga puitkarkassmaja vahel. [thesis] [en] Standardisation of Straw-bale Structures and the Cost-efficiency Analysis in Comparison with Timber Framed Structures..

T

Tatter, Sigrit (2020) Ehitise tasuvusanalüüs Tartus asuva kortermaja näitel. [thesis] [en] The Cost-Benefit Analysis of a Building Based on an Example of an Apartment Building in Tartu.

Tobreluts, Kaie (2014) Eellõigatud ehk Pre- Cut puitkarkass elementmaja maksumus. [thesis] [en] The cost of a pre- cut wooden carcass element house.

Tuisk, Silver (2014) Tondiraba jäähalli ehituse organiseerimise projekt. [thesis] [en] Construction management project of Tondiraba Ice Arena.

V

Venski, Simo (2016) Erinevate konstruktsioonide eelarve analüüs. [thesis] [en] Analysis of Different Structures.

Väli, Vello (2016) Kuressaares Lasteaia tänav 8 asuva korterelamu eelarve analüüs. [thesis] [en] Analysis of the Budget for Construction of an Apartment House at 8, Lasteaia Street, Kuressaare.

This list was generated on Sun Nov 28 23:24:48 2021 EET.