Items where Subject is "Modelling of Construction Information (BIM)"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U
Number of items at this level: 29.

A

Aavere, Kert (2019) Mudelprojekteerimise protsessid praktikas. [thesis] [en] Building Information Modeling Processes in Practice.

Alas, Erki (2018) Konstruktsioonimudeli andmesisu vajadused ehitusettevõttes. [thesis] [en] Level of Development Specifications of Structural Models in Construction Companies.

Algo, Christin (2018) Ehitusinfo mudelite visualiseerimine virtuaalreaalsuses. [thesis] [en] Visualizing Building Information Models in Virtual Reality.

Alt, Aivars (2011) Graafiku tüübid, tsüklogramm Loeng 4. [lecture video]

Alt, Aivars (2011) Graafiku tüübid. Joongraafik Loeng 4. [lecture video]

Alt, Aivars (2011) Graafiku tüübid. Võrkgraafik Loeng 4. [lecture video]

Alt, Aivars; Pikas, Ergo; Saidla, Siim (2013) Ehitusinfo modelleerimine (BIM) (õppematerjal). [document]

B

Bugajenko, Danil (2016) Integreeritud projektijuhtimine – varjatud potentsiaal. [thesis] [en] Integrated Project Delivery – Hidden Potential.

K

Kalja, Kätlin Kristin (2019) Arhitektuurse mudeli alusel energiatõhususe modelleerimine. [thesis] [en] Energy Efficiency Modelling Based on Architectural Model.

Karits, Janek (2015) Ülevaade mudelprojekteerimise protsessiskeemide võimalustest. [thesis] [en] An Overview of the Possibilities of Process Schemes of Model-Based Designing.

Kask, Oliver (2020) Projekteerimise kommunikatsiooni ja teabehalduse parendamine ühise andmehalduskeskkonna abil: Nordecon ehitusettevõtte juhtum. [thesis] [en] Improving Building Design Communication and Information Management with the Support of Common Data Environment: Nordecon's case.

Kompus, Henri (2016) Liit- ja virtuaalreaalsuse rakendatavus ehitusvaldkonna näitel. [thesis] [en] The Applicability of Augmented and Virtual Reality: A Case Study of the Construction Industry.

Kroon, Kenet (2014) Ehitatavuse analüüs ehitusprotsessis. [thesis] [en] Constructability Analysis in Construction Processes.

Kuuskla, Timmo (2015) Mudelinfo kasutamine ehitusel Eesti Rahva Muuseumi näitel. [thesis] [en] Using Building Information Modelling on the Example of the Estonian National Museum.

Kängsep, Maiko (2019) Mudelprojekteerimise võimalused omanikujärelevalve töös. [thesis] [en] Possibilities of Building Information Modelling in Owner Supervision Activities.

Kütt, Kerdo; Rannamäe, Ranno (2019) Defektide kaardistamine sildade tehnilise seisukorra hindamisel kasutades ehitusinfo mudelit. [thesis] [en] Mapping of Defects when Assessing the Technical Condition of Bridges Using the Building Information Model.

L

Lääne, Rasmus (2018) Ehitise infomudeli rakendamine ehitusplatsil. [thesis] [en] The Implementation of BIM on the Construction Site.

M

Mitt, Marchello; Kaasik, Kennet (2020) Korterelamu renoveerimis- ja laiendusprojekt. [thesis] [en] Apartment building renovation and extension project.

N

Nigumann, Eero (2016) BIM tehnoloogia rakendamine ettevõttes. [thesis] [en] Implementing BIM in an Organization.

O

Orumets, Karl (2015) Rakenduskava kasutamine projekteerimise juhtimiseks. [thesis] [en] Using an Operational Programme to Manage Changes During Modelling.

P

Parts, Egert-Ronald; Lellep, Karin; Kiisa, Martti; Traumann, Ada; Peets, Teele; Kuusk, Margit; Kivistik, Jane; Šverns, Peter; Koch, Rein; Paap, Leena; Hintsov, Tõnis; Janno, Jelizaveta; Nõuakas, Kati (2019) Tallinna Tehnikakõrgkooli toimetised nr 24. [document]

Pikas, Ergo (2012) Sissejuhatus BIMi. [lecture video]

Pikas, Ergo (2012) Sissejuhatus BIMi 2. [lecture video]

Puusepp, Laura (2019) Ehitusinfo mudelid ehituse eelarvestamisel – tänane praktika ja analüüs. [thesis] [en] Construction Information Models in Cost Estimating – Practice and Analysis.

R

Rak, Daniel; Miilits, Karl-Johannes (2020) Ettevõtte Timbeco Woodhouse OÜ hetkeolukorra analüüs ja digipöörde teekaardi koostamine. [thesis] [en] Timbeco Woodhouse OÜ Analysis of Current Situation and Compilation of a Digital Revolution Road Map.

S

Salo, Greteliis (2019) Dünaamilise energiasimulatsiooni teostamine kasutades eelseadistatud IFC mudelit. [thesis] [en] Implementation of a dynamic energy simulation using a pre-set IFC model.

Sarapuu, Elari (2020) Defektide kaardistamine ravila silla tehnilise seisukorra hindamisel kasutades ehitusinfo mudelit. [thesis] [en] Mapping the Defects of Ravila Bridge and Assessing the Technical Condition Using the Building Information Model.

T

Tonissoo, Priit (2016) Ehitusinfo mudelite kasutatavus ehitustegevuseks. [thesis] [en] The Usefulness of Building Information Models in Construction Activities.

U

Urbel, Johan (2018) Ehitusinfo mudelite kasutamine ehituse ettevalmistusel. [thesis] [en] The Usage of Building Information Models in the Preparation of Construction.

This list was generated on Fri Jan 21 17:20:21 2022 EET.