Items where Division is "Mechanical Engineering" and Year is 2018

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | F | H | K | M | N | P | R | S | T | V | Š
Number of items: 23.

B

Bertel, Anti (2018) Pöörd-dosaatori projekteerimine. [thesis] [en] Design of Rotary Feeder.

F

Fedjukin, Aleksei (2018) Generaatori adapteri raami projekteerimine. [thesis] [en] Designing the Frame of the Generator Adapter.

Filatov, Jevgeni (2018) Sõiduki projekteerimine 2018 human powered vehicle challenge jaoks. [thesis] [en] Vehicle Design for 2018 Human Powered Vehicle Challenge.

H

Hein, Ivo (2018) Pöördlaua konstrueerimine keevitamiseks ja kontrollimiseks. [thesis] [en] Construction of a Rotary Table for Welding and Quality Control.

K

Kabanen, Kristjan (2018) Team ERE võistlussõiduki raami projekteerimine. [thesis] [en] Team ERE racing vehicle frame project.

Kaldas, Rain (2018) Klaasist varikatuse projekteerimine. [thesis] [en] The design of glass canopy.

Kütt, Valmar (2018) Tootmishoonele sprinklersüsteemi projekteerimine. [thesis] [en] Designing the Sprinkler System for the Manufacturing Building.

M

Mangelsoo, Kristo (2018) Metall-ja profiiluste komplekteerimistsehhi moderniseerimine. [thesis] [en] The modernization of the assembly line for the metal and profile doors.

Matsina, Eerik-Hannes (2018) Poolautomaatse ümarlihvpingi robotiseerimise tasuvusanalüüs. [thesis] [en] Cost-benefit Analysis of Robotic Tending for a Semi-automatic Centreless Grinding Machine.

Monakov-Rogozkin, Igor (2018) Endoskoobi paindelemendi haaveldusseadme automatiseerimine. [thesis] [en] Automation of Endoscopic Insertion Shaft Sandblasting.

N

Niinemaa, Madis (2018) Biotehnoloogilise toiduaine tootmiskoha projekteerimine. [thesis] [en] Design of production site for biotechnological fermentation nutrient.

P

Panksep, Rene (2018) Asendianduriga hüdraulilise silindri projekteerimine. [thesis] [en] Design of hydraulic cylinder with position sensor.

R

Ruugla, Sven (2018) Polüester vormide tootmistehnoloogia. [thesis] [en] Production technology of polyester models.

Ruus, Kalmer (2018) Stantsi siirdamise abivahendi projekteerimine. [thesis] [en] Designing a device for die transferring.

S

Saava, Alvar (2018) Tootmisprotsessi kaasajastamine ettevõtte Trimtex Baltic OÜ näitel. [thesis] [en] Modernization of the manufacturing process on the example of Trimtex Baltic OÜ.

Sagalajev, Aleksandr (2018) teleskoobi adapteri tootmistehnoloogia. [thesis] [en] Telescope adapter manufacturing technology.

T

Tamkõrv, Aivo (2018) Paraboolantennide paneelide liimimise tehnoloogia arendus. [thesis] [en] Development of adhesive bonded panels for parabolic antennas.

Tann, Johannes (2018) Manipulaatori rakendamine tootmisüksusesse. [thesis] [en] Implementing of manipulator to production unit.

Tomson, Peeter (2018) Piirete projekteerimismoodul CAD tarkvaras. [thesis] [en] Designmodule for Railings in CAD Software.

V

Vaht, Egert (2018) Tagaraami rakistamine portaalpingis UNIPORT 6000. [thesis] [en] Back frame mounting on a gantry machine UNIPORT 6000.

Vasserman, Kim (2018) Keevitusroboti rakise projekteerimine operaatorite ja protseduuride sertifitseerimiseks. [thesis] [en] Designing a Welding Robot Jig to Certify Operators and Procedures.

Võhni, Mikk (2018) Mehhaniseeritud euro 6 aluste tornriiuli raami projekteerimine. [thesis] [en] Mechanized Euro 6 Pallet Shelf Tower Frame Design.

Š

Šeptitski, Rainer (2018) Kraana peanoole katsestendi projekteerimine. [thesis] [en] Crane head test bench design.

This list was generated on Mon Apr 19 20:15:15 2021 EEST.