Items where Division is "Management of Business Information Systems" and Year is 2020

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 6.

Anderson, Helger (2020) Operatsioonisüsteemide kasutus ja lõppkasutaja teadlikkus süsteemide võimalustest. [thesis] [en] Use of Operating Systems and End User Awareness of the Possibilities of the Systems.

Miklaševics, Ruslan (2020) Ekraanidel põhineva teavitussüsteemi juurutamine Tallinna Polütehnikumis. [thesis] [en] Screen Based Notification System Implementation in Tallinn Polytehnic School.

Petrov, Mardo (2020) Eesti tarbijate ostukäitumine ja tarbimisharjumused e-kaubanduses. [thesis] [en] The consumer behaviour and consumption habits of Estonian consumers in e-commerce.

Potman, Aire (2020) IT teenuse halduse tarkvara ja tehnilise toe osakonna tööprotsessi analüüs Eesti Post AS näitel. [thesis] [en] Analysis of IT Service Management Software and Technical Support Department Work Process on the Example of Eesti Post AS.

Tammiste, Lenne (2020) Raamatupidamisaruande automatiseerimine Microsoft Power BI äriteabelahendusega. [thesis] [en] The Automation of Financial Reporting with Microsoft Power BI Business Intelligence Solution.

Tõeväli, Liisi (2020) Väikeettevõtte strateegiline juhtimine Kvaliteetuks OÜ näitel. [thesis] [en] Strategic Management of a Small Company on the Example of Kvaliteetuks OÜ.

This list was generated on Fri Jan 21 16:07:34 2022 EET.