N rühma võistlusauto Mitsubishi Lancer Evolution 10 ehitami

Uus, Marko (2015) N rühma võistlusauto Mitsubishi Lancer Evolution 10 ehitami. [thesis] [en] Building a Group N rally car Mitsubishi Lancer Evolution 10.

[thumbnail of Marko Uus Lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (847kB)
[thumbnail of Marko Uus hoolduspuki joonis.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (21kB)
[thumbnail of Marko Uus istmeraam.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (24kB)
[thumbnail of Marko Uus istmeraami kinnitus.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (23kB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (403kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö põhiliseks uurimisülesandeks oli käsitleda N-rühma ralliauto ohutusalaseid aspekte. Töös käsitletud teemades on välja toodud selged põhimõtted ja soovitused, kuidas ehitada ohutu sõiduk, mis ühtlasi vastab homologeeringule. Vastavalt käesolevas töös esitatud põhimõtetele teostas töö autor ka praktiliselt võistlussõiduki ehituse. Võistlussõiduki ehitusel/soetusel ei tohiks kindlasti olla esikohal soodne hind. Detailide maksumuse taga peegelduvad tihti inseneride pikad töötunnid. Iga detail on väljatöötatud just saavutamaks maksimaalseid tulemusi. Kogu võistlussõidukis kasutatav varustus peab olema kvaliteetne ja nõuetekohaselt paigaldatud. Kvaliteetne turvavarustus on üks ainukesi osasid sõidukis, mis tagavad juhi pääsemise avarii korral. Masina ostmisel ei saa ostja olla kindel, milliseid materjale kasutades sõiduk valmis. Lisaks ei ole võimalik hinnata ka värvi all oleva kere tugevduskeevituste ja ka turvapuuri keevituste kvaliteeti. Masina soetusel ei saa ka olla kindel selles mitmel korral on sõidukit taastatud. Mitmekordne kere sirgeks venitamine toob kaasa keredetailide pehmuse ja masina edaspidiselt kergema deformeerumise. Autor leiab, et turvalise võistlussõiduki ehitus algab korralikust turvapuurist. Hetkel on üks juhtivaid puuritootjaid Custom Cages. Lisaks puurile on oluline, et sõiduki kere oleks piisavas koguses tugevdatud ning istmekinnituse raamid nõuetekohaselt paigaldatud. Sõidukis kasutatavate istmete valikus tuleks lähtuda eelkõige mugavusest sõitja jaoks ja istme võimalikust paigaldamise asendist. Turvavööde valiku puhul on väga oluline kasutada kvaliteetseid tooteid. Turvavööde puhul ei mängi nii suurt rolli vöö ise, vaid oluline on kinnituspannal. Odavamate tootjate kinnituspannal võib pärast kokkupõrget olla kinni kiilunud, mis teeb ohu korral sõidukist lahkumise peaaegu võimatuks. Samuti on oluline tulekustutussüsteemi korrektne paigaldamine. Nimelt peavad juhid saama kustuti käsitsi aktiveerida istmes istudes ja olles vöödega kinnitatud. Tulekustutusseadmetele tuleks teostada ka regulaarselt kontrolle. Veermiku ja vedrustuse valikul tuleb lähtuda eelkõige juhi harjumustest ja sõidetavast pinnasest. Oluline pole mitte paigaldada sõidukile võimalikult kallis vedrustus, vaid paigaldada vedrustus, mida saab piisaval määral reguleerida, et juhil oleks masina üle täielik kontroll. Kõik võistlussõidukites kasutatavad detailid on kallimad kui tavapärased sõidukite detailid. Autor leiab, et kui soov on hoida kulutused madalad, tuleks valida mõni madalama võistlusklassi sõiduk või hoida kulutusi kokku jõudluse, väljanägemise või kaalu pealt. Kindlasti ei tohiks teha kärpeid ohutusvarustuse arvelt. Töö käigus tehtud kalkulatsioonide järgi oleks N klassi võistlussõiduki maksumuseks ligikaudu 100 000 eurot. See erineb esialgsest kalkulatsioonist 3000 euro võrra. Kasutatud N rühma sõiduk oleks võimalik soetada ligikaudu 90 000 euro eest. Autor leiab, et kui ehitada sõiduk ise kulub küll rohkem raha, kuid teadmine, et sõiduki ehitusel on järgitud kõiki eeskirju ja nõudeid ning masin on tehtud võimalikult turvaline, tagab juhile kindlustunde.

Abstract [en]

The main purpose of the hereby thesis is to examine the safety aspects of a group N rally car. Clear principles and recommendations of how to build a safe vehicle which corresponds to the homologation are brought out in the topics covered in this thesis. The author constructed a racing vehicle according to the presented principles. When building/buying a racing vehicle, cheap price should not be a priority. Long working hours of engineers is what lies behind the cost of details. Every detail has been built in order to get maximum results. All the equipments used in a racing vehicle have to be of high quality and installed according to standards. Quality safety equipments are one of the only parts in a vehicle that insure that the driver is rescued in case of an emergency. When buying a vehicle, the buyer cannot be sure what kinds of materials were used in the car. In addition, it is not possible to assess the quality of the car body strengthening welding under the paint and the welding quality of the safety cage. It is also impossible to be sure of how many times the vehicle has been rebuilt. Multiple frame straightening can bring along softness in body details and an easier deformation of the vehicle. The author believes that building of a safe racing vehicle starts with a proper safety cage. Currently, one of the leading cage producers is Custom Cages. In addition to the cage, it is important that the vehicle body has been strengthened and the frames of the seat mounts are installed correctly. When choosing the seats for a vehicle, first and foremost, driver’s comfort and the possible seat installing position should be beared in mind. It is crucial to use quality products when choosing safety belts. The belt itself is not the most important aspect of safety belts. The seat belt buckle is what matters. The buckles of cheaper producers might be jammed after a collision which makes it nearly impossible to exit the vehicle in case of an emergency. The correct installation of fire extinguishing systems is also crucial – the drivers must be able to manually activate the extinguishers when being seated and buckled up. The fire extinguishing equipments should be checked on a regular basis. When choosing undercarriage and suspension, the driver’s habits and the surface of the road should be taken into consideration. It is not important to install the most expensive suspension, but the suspension that can be adjusted so that the driver will have complete control over the vehicle. All the details used in racing vehicles are more expensive than the ones used in everyday vehicles. The author believes that in order to keep the costs low, a lower class vehicle should be chosen or the expenses should be minimised by the expense of performance, visual appearance or weight. The cost cuts must not come from the expense of safety equipments. According to the calculations made in the progress of the thesis, the cost of a group N rally vehicle is approximately 100,000 Euros. It is different from the initial calculation by 3,000 Euros. It would be possible to buy a used group N vehicle by the cost of approximately 90,000 Euros. The author states that building a car will be more expensive, but knowing that all the protocols and demands have been followed and the machine is as safe as possible will give the driver a sense of security.

Item Type: thesis
Advisor: Aimar Lukk
Subjects: Transport > Automotive Engineering > Car Construction
Mathematics, Sciences, and Graphics > AutoCAD
Transport > Automotive Engineering > Car Construction > Body and Chassis
Transport > Automotive Engineering > Fundamentals of Motor Vehicle Design
Transport > Automotive Engineering > Car Construction > Internal Combustion Engine
Mathematics, Sciences, and Graphics > Engineering Graphics
Studies Related > Guidelines for Written Work
Transport > Automotive Engineering > Car Construction > Technical Requirements for Cars
Mechanical Engineering > Theoretical Mechanics
Transport > Automotive Engineering > Car Construction > Transmission Systems
Mechanical Engineering > Strength of Materials
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Marko Uus
Date Deposited: 18 Jun 2015 07:49
Last Modified: 03 Sep 2019 10:29
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/993

Actions (login required)

View Item View Item