Kiirust piiravate abinõude efektiivsus lasteaedade ja koolide läheduses Pärnu linna näitel

Reinson, Rain (2015) Kiirust piiravate abinõude efektiivsus lasteaedade ja koolide läheduses Pärnu linna näitel. [thesis] [en] The Efficiency of Traffic Calming Measures near Kindergartens and Schools in Example of the city Of Pärnu.

[thumbnail of Rain Reinson Lõputöö 14.05.2015.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (5MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (407kB)

Abstract

Lõputöö eesmärgiks oli uurida erinevate kiirust piiravate abinõude efektiivsust Pärnu linnas asuvate lasteaedade ja koolide läheduses. Uuringu tulemusena selgus, missuguseid meetmeid hetkel kasutatakse ja milliseid tuleks hakata rohkem kasutama. Koolide ja lasteaedade läheduses tänavavõrgu planeerimisel tuleb üha rohkem tähelepanu pöörata liiklemise turvalisusele. Tihti ei vasta kasutusel olev liikluskorraldus kõige parematele liiklusohutust tagavatele põhimõtetele. Efektiivsete LRM-ide kasutamine sõltub kohaliku omavalitsuse tahtest ning majanduslikest võimalustest. Kindlasti tuleb arvestada ka kohalike elanike vajaduste ja soovidega. Pärnu linna tänavavõrk on sõidukiga liiklejale mugav ning tagab lihtsa juurdepääsu erinevatele sihtkohtadele. Asustuse ülesehitus ja mõõtmed soosivad kergliiklejate liikumist. Kesklinnas on rajatud palju kõnniteid ja muust liiklusest eraldatud alasid. Jalakäijate ohutus vajab suuremat tähelepanu. Igal aastal juhtub jalakäijatega palju õnnetusi. Viimaste aastate jooksul on Pärnu linnas keskmiselt juhtunud 21 liiklusõnnetust aastas. Viga on saanud jalakäija või jalgrattur. Erilise tähelepanu alla tuleb võtta haridusasutused ja nende läheduses asetsevad ülekäigurajad. Mõõtmised toimusid 02. veebruarist kuni 20. veebruarini 2015. Sõiduteed olid kohati libedad. Sellest hoolimata oli kiiruseületajaid väga palju. Oli olukordi, kus sõidukijuhid pidurdasid ennem ülekäigurada viimasel hetkel, luues äärmiselt ohtlikke olukordi jalakäijatele. Mõõtmiste tulemused näitasid, et keskmiselt 20% kõikidest juhtidest ületas kiirust rohkem kui 10 km/h. Võib arvata, et suvekuudel on olukord veel hullem. Soojemal ajal tuleks teostada uus uuring ning võrrelda tulemusi. Halba eeskuju andvad täiskasvanud on suureks probleemiks, sest lapsed võtavad oma käitumismallid just neilt. Esimeseks eeskujuks olles peaks lapsevanem käituma vastutustundlikumalt ja järgima liikluseeskirju, eelkõige lapse turvalisuse huvides. Tulevikus käitub laps suure tõenäosusega nagu tema vanem. Mida rohkem keskenduda lapsevanema liiklusalasesse koolitusse, seda paremat liiklemist võime oodata järgnevalt põlvelt. Haridusasutuste juures liikluse rahustamiseks pole otstarbekas kasutada ainult kiirust piiravaid märke, sest need ei too kaasa soovitud määral kehtestatud piirangu täpset järgimist. Haridusasutuste juures on kõige tähtsam liiklusohutus. Sõidumugavus ja keskkonnamõjud on teisejärgulised. Seega tuleks kasutada efektiivsemaid LRM-e. Kui võimalik, siis võimalusel rajada parklad selliselt, et lapsed ei peaks kooli või lasteaeda pääsemiseks ületama sõiduteed. Lisaks paigaldatud kiirust piiravatele LM tuleb kasutada kiirusealandi, künnise, tõstetud ristmiku/pinna, ringristmiku, sõidutee kitsendamise meedet liikluse rahustamise eesmärgil. Eelnevate meetmete juurde peab kuuluma spetsiaalvalgustusega ülekäigurada. Uuringu tulemustele toetudes saab väita, et piirangud kõikide haridusasutuste juures on vajalikud. Uuringus selgub, et õueala on probleemiks ka Pärnu linnas. Õueala meede on lihtsalt rakendatav ning juriidiliselt on kõik korrektne. Paraku aga sellest ei piisa. Kiirused on ohtlikult suured. Kui õuealas asub kool või lasteaed, siis peab rakendama lisameetmeid, et lastel ja nende vanematel oleks seal turvaline liigelda.

Abstract [en]

The thesis was to investigate the effectiveness of traffic calming measures located near the schools and kindergartens in example of the city of Pärnu. The study revealed what type of traffic calming methods are currently being used and what should be used more. The street network of the city of Pärnu is comfortable for people who travel with car and also makes it easy to access variety of destinations. The settlement structure and dimension favour the movement of non-motorized traffic. In the centre there has been built a number of pavements and areas that are separated from other traffic. While planning street network near schools and kindergartens more attention should be paid to the traffic safety. Often the traffic management that is in use does not comply with the best road safety principles. The usage of effective traffic calming measures depend on the will of the local government and economic opportunities. The needs and wishes of local residents should be taken into account. Safety of pedestrians require more attention. There are a great number of accidents every year that involve pedestrians. In recent years in the city of Pärnu has been about 21 accidents a year, where pedestrian or cyclist has gotten injured. Special attention must be paid to pedestrian crossings that are near educational institutions. The traffic was measured from 02 February to 20 February 2015. Measurements were carried out with speed measuring device STALKER ATR. Measurements were made on a stationary mode because it is the most accurate way to measure speed. The results of the measurements showed that on average 20 % of all drivers exceeded the speed more than 10 km/h. It can be assumed that the situation is worse in the summer months. New study should be carried out during warmer period of the year to compare the results. The roads were slippery, but nevertheless there were many who exceeded the given speed. There were too many situations when driver slowed down before the pedestrian crossing at the last moment, creating an extremely dangerous situations for pedestrians Major problem is bad example conferring parents, because children take up their behaviour patterns from adults. While adults set the first example they should behave responsibly and follow the traffic rules, especially in the interest of the safety of their child. Most likely in the future the child behaves like his/her parent and the more focus is put on the parental traffic-related training the better behaviour in the future can be expected. There is no point of using only speed limit traffic signs near the educational institutions, because these does not lead to strict observance of the restrictions. Road safety is the most important aspect near educational institutions. Comfortable driving and environmental effects are secondary, that is why more effective traffic calming methods should be in use. If possible then parking lots should be constructed so that parents nor the children have to cross the road to go to school or kindergarten. In addition to the speed limit traffic signs should be in use speed bumps, lifted intersections/surfaces, roundabouts or narrowing the road for calming the traffic. Previously listed measures must be accompanied by crosswalk with special enlightenment. According to the results of the study restrictions are needed near every educational institution. According to the survey the courtyards are also a problem in the city of Pärnu. Using courtyard method is easy to implement and everything is legally correct, but that is not enough. Measured speed is dangerously high. To help the parents and children navigate safely near the school or kindergarten additional measures should be applied.

Item Type: thesis
Advisor: Sven Kreek
Subjects: Transport > Traffic Management > Traffic Safety
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Rain Reinson
Date Deposited: 18 Jun 2015 07:46
Last Modified: 03 Sep 2019 10:33
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/992

Actions (login required)

View Item View Item