Eesti sõidukitepargi turvalisuse hindamine

Holm, Helari (2015) Eesti sõidukitepargi turvalisuse hindamine. [thesis] [en] The Safety assessment of Estonian Vehicle Fleet.

[thumbnail of Eesti sõidukitepargi turvalisuse hindamine-Helari Holm.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (794kB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (413kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö „Eesti sõidukitepargi turvalisuse hindamine“ raames andis autor ülevaate sõiduautode turvalisusest, liiklusohutuse olukorrast ja selle muutustest Eestis. Muuhulgas on vaatluse all liiklustiheduse muutused ja selle mõju liiklusohutusele ning tehakse kokkuvõte ka Eesti rahvuslikust liiklusohutusprogrammist aastateks 2003 – 2015. Sealjuures selgitatakse välja, kas sealsete meetmete hulgas, mis on suunatud nii surmaga lõppenud liiklusõnnetuste arvu vähendamisele ja nende ennetamisele, liiklusõnnetuste tagajärgede minimiseerimisele üldises mõttes ja liiklusõnnetuse põhjuse selgitamisele, leidub ka sõidukitele turvalisusele suunatud meetmeid. Autor uuris ka tarbijate otsustusprotsessi uue auto soetamisel, millest selgus, et auto turvalisus on ostuotsuse langetamisel väga tähtsal kohal, kuna varasemalt läbiviidud uuringus osalenud 472-st küsitletust pidas rohkem kui 350 vastajat turvalisust oluliseks ja rohkem kui 50 pigem oluliseks. Samas leidus ka inimesi, kes ei oskanud vastata, kui olulist rolli turvalisus omab või pidasid turvalisust uue auto valimisel pigem ebaoluliseks. Selle põhjal võib öelda, et tarbijad on suhteliselt hästi informeeritud ja teadvustavad endale sõidukite turvalisuse vajalikkust ja tähtsust, võimaldades muuta Eesti sõidukiteparki üha turvalisemaks. Lõputöö raames püstitatud hüpotees, et kuna uute sõiduautode osas on toimunud turvalisuse tõus, siis on ka sõidukitepargi üleüldine turvalisus kasvuteel, leidis kinnitust. Aastatel 2010 – 2014 liiklusregistrisse kantud uute sõiduautode näol oli üldjuhul tegemist kõrge turvalisustasemega sõidukitega, mistõttu muutub ka sõidukitepargi turvalisus vähehaaval turvalisemaks. Teine hüpotees, mis seisnes tarbijate poolt uute sõiduautode soetamise intensiivistumisest tingitud eeldatavas sõidukitepargi keskmise läbisõidu languses, paraku kinnitust ei leidnud. Eesti sõidukitepargi keskmine läbisõit on perioodil 2010 – 2014 kasvanud ning ilmselt on kasv jätkuva tendentsiga. Sarnaselt keskmise läbisõidu suurenemisega on ka sõidukite keskmine vanus kasvamas ja paraku viitab see omakorda sõidukite tehnilise seisukorra halvenemisele. Sõidukitepargi jätkuv vananemine on probleem, millele lihtsaid lahendusi pole. Uued sõidukid on küll enamasti turvalisemad, kuid seni kuni tarbijate majanduslik olukord ei võimalda neil kaasaegseid esmaklassilise turvalisusega sõidukeid hankida, pole ka sõidukite vananemisest pääsu. Paraku kaasneb sõidukitepargi vanuse lisandumisega tihtipeale ka sõidukite turvalisuse langus, mistõttu on see vastukaaluks uute sõidukite turvalisuse positiivsele efektile sõidukitepargi kui terviku mõttes. Sõidukitepargi turvalisuse hindamisel omas määravat tähtsust asjaolu, et enamik liiklusõnnetusi toimub siiski tingituna inimlikest eksimustest, teisisõnu inimfaktorist. Liiklusõnnetuses osaleva sõiduki turvalisuse roll liiklusõnnetuste põhjustajana on kaduvväike, kuid see pole põhjus, miks sellega ei peaks arvestama. Eesti sõidukitepargi turvalisus peab veelgi kasvama. Sõidukite turvalisuse tõstmiseks peaks kaaluma ka rahvusliku liiklusohutusprogrammi raames sõidukite turvalisuse hindamist ja lisameetmete rakendamist, et saada teada, kui suurt tähtsust omab sõidukite turvalisus liiklusohutuse seisukohast ning vastu võtta meetmeid juba olemasoleva olukorra parandamiseks ning sõidukitepargi turvalisust vähendavaid muutusi likvideerides.

Abstract [en]

The author of the thesis „The safety assessment of Estonian vehicle fleet“ gives an overview of the the safety of the cars in Estonia, traffic safety situation and the changes that have taken place in estonia and, among other things, how the traffic density has changed throughout time and what the consequences have been concerning road safety. Author analyses the main methods of the Estonian National traffic safety programme for the years 2003 – 2015, to find out whether there are any measures to both minimize and prevent the number of casualties in road accidents and also to minimize of the consequences of road accidents in general, that are directy aimed at the safety of vehicles. The author studied consumers' decision-making process of acquisition of a new car, which revealed that the safety of a car plays a significant role when making the decision whether to buy a car or not. Previously conducted study revealed that more than 350 respondents from the total of 472 people considered the safety aspect as very important, and more 50 respondents thought it is rather important. However, there were also people who did not know how to respond to the question or considered the safety aspect rather insignificant when selecting a new car. This suggests that consumers are quite well-informed and aware of the necessity and the importance of the safety of vehicles, enabling the Estonian vehicle fleet of Estonia to become more and more safe. The hypothesis that stated that as the safety of new cars has increased throughout years, it will also continue to increase the overall safety of the fleet of vehicles, was confirmed. New cars that have been added to the traffic registry during the years 2010 – 2014, have mainly very high level of safety, so the fleet of vehicles will presumably continue to get more and more safer. The safety of the vehicles in Estonia needs to further increase the security of vehicles in the park. Vehicle safety aspect and the methods should also be discussed in the national road safety program, in order to evaluate the safety of vehicles and take further actions to improve the current situation in the field of vehicle safety.

Item Type: thesis
Advisor: Sven Kreek
Subjects: Transport > Traffic Management > Traffic Safety
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Helari Holm
Date Deposited: 18 Jun 2015 07:39
Last Modified: 03 Sep 2019 10:31
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/984

Actions (login required)

View Item View Item