VW Passat W8 mootori W12 mootoriga asendamise analüüs

Sooneste, Andres (2015) VW Passat W8 mootori W12 mootoriga asendamise analüüs. [thesis] [en] The Analysis of W8 Engine Replacement with W12 Engine of a VW Passat.

[thumbnail of Lõputöö A. Sooneste 2015.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of Lõputöö lisad A. Sooneste 2015.rar] Archive (ZIP) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (89kB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (398kB)

Abstract

Antud lõputöö teema on „VW Passat W8 mootori W12 mootoriga asendamise analüüs“. Töö eesmärk oli analüüsida W12 mootori paigaldust ja selleks vajalike ümberehituste iseärasusi 2001. aasta Volkwagen Passatile. Esmalt oli vaja uurida Maanteeameti poolt kehtestatud ümberehituse tingimusi, kuna võimalusel soovitakse, et sõiduk oleks ka tänavalegaalne ning, et temaga oleks ohutu liigelda. Analüüsides muudatuste võimalusi ja kõrvutades neid projektisõidukiga, saab järeldada, et porjektisõiduki ümberehitused on liiga suuremahulised. Antud ümberehitustega sõidukit tänavalegaalseks ei saada. Teiseks ülesandeks oli ümberehitust vajavate sõlmede analüüsi koostamine. Sellega sai kindlaks tehtud muudatuste maht. Antud teemas käsitleteti mootori, jõuülekande ja elektriga seonduvaid punkte, et välja tuua selle ümberehituse teostamiseks vajalikud probleemid ning neid tõsisemalt analüüsida, et jõuda tulemusteni. Analüüsides erinevaid sõlmi, saab välja tuua muudatuste mahu, mis hõlmab mootori vahetust, jõuülekandes käigukasti vahetust ning uute detailide joonestamist ja kardaani pikkuse muutmist. Samuti nõudis vahetust ka peaülekanne, mille vahetuse tulemusena tuli välja arvutada uute rehvide mõõtmed kompenseerimaks aeglasema ülekandega peaülekannet. Kõige suuremat ümberehitust nõudev detail antud töö käigus oli esisilla raamtala, mis tuli täiesti uus projekteerida ning sellele ka tugevusarvutused teha, tagamaks raamtala töökindluse erinevates olukordades. Veel tuli antud töö käigus ehitada uued leegitorud, analüüsida vedrustust, jahutussüsteemi ja samuti pidurisüsteemi ning vastavalt eelarvele leidma neile lahendused. See projekt oli plaanitud valmis ehitada eelarvega, mille suurus on 15 000 eurot. Planeeritud eelarve sisaldas endas nii sõiduki enda maksumust koos ümberehituse tööde maksumusega kui ka erinevate vajaminevate varuosade hinda. Paraku eelarve koostamisel sai kindlaks, et sellise summaga taolist sõidukit ei ehita ning projekt läheks 11.05.2015 seisuga maksma kolmandiku võrra rohkem ehk 20 000 €. Viimase punktina oli vaja anda hinnang teostatud tööle ning hinnang antud töö kohta on see, et arvestades kaalumuutust, ümberehituse maksumust ja ajakulu, on mõistlikum soetada sama rahasumma eest sarnaste võimsusnäitajatega sõiduk. Sel moel on võimalik sõidukiga ka tänavatel legaalselt liigelda ja vajadusel võtta osa erinevatest rajapäevade üritustest. Sellise eelarve juures on antud võimsusnäitajatega sõidukeid turul piisavalt.

Abstract [en]

The topic of the graduation thesis is "The Analysis of W8 Engine Replacement with W12 Engine of a VW Passat ". The aim of the work was to analyze the installation of W12 engine on a Volkwagen Passat of 2001 and the peculiarities of necessary reconstructions. First, it was necessary to examine the terms and conditions established by Road Administration, as, if possible, the vehicle is wished to be also street-legal and would be safe to drive. By analyzing options in the changes and checking them with the project vehicle, it can be concluded that the project vehicle´s conversions are too big. With current modifications, the vehicle will never be street-legal. The second task was the preparation of the analysis of the units that needed reconstruction. Here the volume of different changes was determined. In this part the topics concerning engine, transmission and electricity were handled to bring out the necessary problems for carrying out the conversion and to analyze them more seriously in order to reach the results. By analyzing the different assemblies, you could bring out the volume of changes which included changing the engine, the gearbox in power train, engineering new details and modifying the length of the propeller shaft. The final drive also needed changing which resulted in calculations of the dimensions of tyres, in order to compensate the slower rate of final drive. The front axle was the most work consuming detail in this modification process, which had to be designed completely new and supplied with strength calculations in order to ensure the reliability of the front axle in different conditions. It ws also necessary to build new flame pipes, analyze suspension, brake and cooling systems and in accordance to the budget find the solutions. This project was planned to fulfil at a budget of 15 000 euros. The planned budget included the cost of the vehicle itself along with the cost of conversion work, as well as the price of various essential spare parts. Unfortunately, when the budget was established it was clear that you cannot build the project vehicle at such amount of money, it would need a budget by one third more or 20 000 euros as of 11 May 2015. The last task was to evaluate the fulfilled work which revealed that if to take everything into concideration including the weight change, the cost and time of reconstruction, it is more reasonable to buy a vehicle with similar power caracheristics. In this way, it is possible to drive legally the vehicle on the streets and, if necessary, also take part in the various track day events. Novadays there are plenty of vehicles with similar power characteristics and at the same price in the car market.

Item Type: thesis
Advisor: Aimar Lukk
Subjects: Transport > Automotive Engineering > Car Construction
Transport > Automotive Engineering > Car Construction > Transmission Systems
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Andres Sooneste
Date Deposited: 18 Jun 2015 07:28
Last Modified: 03 Sep 2019 10:40
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/974

Actions (login required)

View Item View Item