Mõisaaseme-Kiruvere maaparandusehitiste töökorralduse projekt

Aren, Taimo (2015) Mõisaaseme-Kiruvere maaparandusehitiste töökorralduse projekt. [thesis] [en] Mõisaaseme-Kiruvere land improvement works organization project.

[thumbnail of TTK-Taimo Aren Lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (105kB)
[thumbnail of retsensioon] PDF (retsensioon) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (105kB)

Abstract

Käesolev „Mõisaaseme-Kiruvere maaparandusehitiste töökorralduse projekt“ on koostatud, võimaldamaks ehitajal hinnata tööde teostamisel vajaminevaid ressursse ning anda infot tööde ajalisest kestvusest, järjestusest ja tagada sujuv tööde korraldus. Projektis on kirjeldatud lühidalt teostatavaid töid ning koostatud tööde mahutabelid kõikide tööliikide kohta eraldi. Arvutustes on iga tööliigi ehitamise kogumaht jagatud ühe tööpäeva jõudlusega ning saadud ajakulu tööpäevades, mis kulub konkreetse töö teostamiseks kokku. Erinevate ehitusmasinate jõudlus ühes tööpäevas on saadud, arvestades töö teostaja OÜ Mateko olemasolevat masinaparki ning varasemaid kogemusi. Piisav tehnika ja tööjõu hulk on arvutatud iga töö teostamiseks vajaliku tööpäevade arvu põhjal, ning saadud info abil koostatud tööde teostamise kalendergraafik, mis aitab optimeerida erinevate tööliikide järjestikulist valmimist ning vähendada objekti valmimiseks kuluvat aega ja kulusid. Kalendergraafikus ei ole arvestatud ettenägematuid asjaolusid, nagu juurdetulevad tööd, projektimuudatused, tehnika purunemine, muutlikud ilmastikuolud jne. Seetõttu võivad muutuda praktikas tööde läbiviimise kuupäevad ja kestvus, mida arvutustes ette näha ei saa. Koostatud töökorralduse projekt aitab kaasa praktilise töö planeerimisele ja prognooside tegemisele. Töö käigus tuleb tegelikke olusid arvesse võttes püüda kalendergraafikust võimalusel kinni pidada. Samuti aitab kalendergraafik saavutada töövõtja tähtsaimat eesmärki, lõpetada ehitustööd ettenähtud tähtajaks.

Abstract [en]

This „Mõisaaseme-Kiruvere land improvement works organization project“ has been composed to enable the builder to assess resources needed for performance of works and to give information about duration and sequence of works, and to ensure smooth organization of works. Works to be performed are described briefly in the project, and volume tables of works have been composed separately for all types of works. In the calculations the total volume of construction for every type of works is divided by productivity of one workday, and the resultant is the total time expenditure in workdays for every specific work. Performance of different construction machines per workday is calculated considering the existing machines and previous experience of the performer of works OÜ Mateko. Sufficient number of machines and workforce is calculated based on the number of necessary workdays for every work, and with the help of obtained information a calendar schedule has been drafted that helps to optimize sequential completion of different work types and to reduce the time and expenses required for completion of the object. Unforeseen circumstances as additional work, changes of project, breaking of machines, changing weather etc. have not been considered in the calendar schedule. Therefore changes in dates and duration of works may occur in practice that can not be foreseen in calculations. The composed works organization project contributes to planning and making prognosis of practical work. During works the calendar schedule should be followed when possible, taking into account the actual conditions. The calendar schedule also helps to achieve the contractor’s most important objective to complete the construction works by given deadline.

Item Type: thesis
Advisor: Mati Toome
Subjects: Construction > Road Construction > Road Building > Road Building Work
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Taimo Aren
Date Deposited: 09 Jun 2015 12:58
Last Modified: 03 Sep 2019 10:37
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/970

Actions (login required)

View Item View Item