Uus töötaja ja uus töö

Videote vaatamisel pööra tähelepanu ajale, mis kulub õpetamisele ja töötaja treenimisele, et saavutada õiged töövõtted, mis kindlustavad operatsiooni täitmise kiiruse ja töö kvaliteedi. Mis omakorda tagab toote kvaliteedi.

Samuti pööra tähelepanu pideva jälgimise vajadusele uue töötaja puhul ja heatahtlikule suhtumisele julgustamisel ja märkuste tegemisel. Samuti sellele, et kui aeganõudev on see protsess. 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 License

M.-A. Perkmann, 2013