Töö uue mudeliga

iDevice ikoon Õpitulemus

Video läbi vaadanuna tead, kuidas tööõpetaja valmistab ette uue mudeli tootmiseks.


Vaata videot, mis kestab 16 minutit. Pööra tähelepanu sellele, et ka vanale töötajale tuleb operatsioone meelde tuletada, kui sellel töötamisest on aega mööda läinud. Eriti oluline on see, et töötaja ei raiska aega töökoha ettevalmistamisele ega ise operatsiooni meelde tuletamisele ning katsetamisele..

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 License

M.-A. Perkmann, 2013