Kasutatud allikad, soovituslik lisalugemine

Õpiobjekt baseerub EVS – EN ISO 9001-2008 Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Nõuded.

Soovituslik lisalugemine

  • A. Jagomägi "Kvaliteediõpetus" Tallinna Tehnikakõrgkool, 2009
  • Eesti Rõivatootjate Liit "Kvaliteedijuhtimine õmblusettevõttes", 1997 Tallinn

Kasutatud illustratsioonid

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 License

M.-A. Perkmann, 2013