Avaleht

 

iDevice ikoon Õpiobjekti eesmärk

Õpiobjekti eesmärk on võimaldada üliõpilastel seostada paremini kvaliteedinõudeid praktilise tööeluga õmblustööstuses.

Selle läbinu:

 • teab, kuidas tööõpetaja valmistab ette uue mudeli tootmiseks
 • mõistab tööõpetamise vajadust õmblejale, kes viiakse uuele operatsioonile
 • teab, kuidas õpetada uut töötajat
 • mõistab, et õiged töövõtted tagavad kvaliteetse töö
 • mõistab, et defektsed detailid tuleb eraldada kvaliteetsetest ja asendada
 • teab, kuidas kontrollitakse valmistooteid, märgistatakse defekte ja vajadusel määratakse tootele II või III sort
 • mõistab, et defektsed tooted tuleb eraldada ja parandada või puhastada.
  • teab, kuidas puhastada tootelt ohutult õliplekke
  • teab, kes parandab tooted

Õpiobjekt on valminud koostöös firmaga AGN OÜ, kes võimaldas filmida õpiobjektis vajalikke tegevusi toodete transportimisel. Firma ei ole taotlenud ISO-9001 järgi kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaati ja seetõttu ei ole vastavalt süsteemile loodud protseduurireegleid. AGN OÜ on 100% allhankefirma ja toodab ainult Soome firmale Nanso OY. Tänu väga headele partnerlussuhetele Nanso OY-ga on firmas AGN OÜ kõrge tootmiskultuur, mis väljendub ka toodete kvaliteedi tagamisel.

Õpiobjekt sobib kõigile, kes õpivad tundma kvaliteedisüsteemi tootmisettevõttes, kus tootmisprotsess on operatsiooniviisiline. Samuti sobib see kasutamiseks tootmise korralduse tundma õppimisel. Enne õpiobjektiga tutvumist oleks soovitav läbida vaatluspraktika tootmisettevõttes. Õpiobjekt koosneb kuuest iseseisvast õppefilmist, mis tutvustab eri etappe toodete kvaliteedi tagamisel õmblusprotsessis. Filmide kestvus kokku on 1 tund ja 14 minutit. Filmi vaataja saab ülevaate toodete kvaliteedi tagamiseks tehtavatest tegevustest õmblusprotsessis ilma ettevõtet reaalselt külastamata.

Õpiobjekt aitab luua seosed kvaliteedi tagamise nõuete ja tagamiseks tehtavate tegevuste vahel tootmisprotsessis. Õpiobjekti läbimine võtab aega orienteeruvalt 4 akadeemilist tundi. Tehnilised eeltingimused õpiobjekti kasutamiseks: interneti püsiühendus, flashi mängija (Adobe Flash Player), kõlarid.
Õpiobjekti autor on Mare-Ann Perkmann, rõiva- ja tekstiiliteaduskond, Tallinna Tehnikakõrgkool.


 

 

 

 

 

 

 

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 License

M.-A. Perkmann, 2013