Korterelamu restaureerimine Pargi tn 1, Kuressaare

Mägi, Raul (2014) Korterelamu restaureerimine Pargi tn 1, Kuressaare. [thesis] [en] Restoration a block of flats in Kuressaare Pargi St 1.

[thumbnail of Korterelamu restaureerimine Pargi tn 1, Kuressaare.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Käesolevas töös anti ülevaade Kuressaares, Pargi tn.1 asuva hoone ajaloost, käsitleti piirdetarindite olemasolevat seisukorda, koos piirdetarindite soojapidavuse tõstmiseks uute välispiirete konstruktsioonlahenduste väljatöötamisega. Teostati valitud piirdetarindite soojatehnilised arvutused, arvutati välja hoone aastane energiakasutus ja esialgne energiatõhususarv. Valitud konstruktsioonide ja esialgse plaanilahenduse alusel koostati maksumuseelarve. Koostatud töö annab hoone omanikule ülevaate restaureerimistööde järgselt saavutatavast ehitise energiaklassist. Kliimamuutuse kiirenemine ja energia hindade tõus tähendab seda, et energiatõhusate hoonete arendamine on praegu tähtsam kui kunagi varem. Hästi soojapidav kodu on tugevaks argumendiks korterite edasises müügiprotsessis. Töö koosseisus olev eelarve on arendajale aluseks korterite lõpliku müügihinna seadmiseks. Töö kokkuvõtteks võib öelda, et tingituna hoone muinsuskaitselistest erinõuetest ja piirangutest, on hoone kogu aastase energiakasutuse ja energiatõhususarvu täiendav alandamine problemaatiline. Nõue säilitada olemasolevaid konstruktsioone võimalikult suures mahus ning säilitada algne fassaadilahendus, seab teatavad piirangud. Teostatud arvutustest lähtuvalt on just kõige suuremad soojakaod läbi restaureeritavate avatäidete pindade. Uute, tänapäevaste profiilidega soojapidavamate avatäidete kasutamisega oleks hoone energiakadu oluliselt väiksem. Samuti ei võimalda muinsuskaitselised piirangud kasutada välisseinte soojustamiseks paksemat soojustuskihti. Töö tulemus näitab selgelt, et ei ole mõeldav viia renoveeritava hoone energiatõhusus samale tasemele passiivmajaga. See ei ole ka majanduslikult mõttekas. Ka ehitusmaksumuse osas võib järeldada, et rahaliselt samaväärne (või isegi odavam) on samas mahus uue hoone ehitamine. Restaureerimistööd on inimressursilt aeganõudvamad ja seega ka rahaliselt kulukamad. Ilmselt peab külaltki kõrge ehituse omahinna kompenseerima hoone asukoht ja ajalooline väärtus. Kuressaares ei ole palju elamispindu, mis asuksid kesklinnas, praktiliselt mere ääres ja Lossipargi vahetus läheduses. Hoone energiasäästlikumaks muutmiseks võiks veel kaaluda mõne alternatiivenergia allika kasutamist hoone kütmiseks, näiteks energiapuurvaiade kasutamist kütteenergia tootmiseks. Antud lahendus oleks kindlasti innovatiivne ja Kuressaare väikelinnas ilmselt esmakordne lahendus. Uudsusest tulenevalt võib antud lahendus takerduda aga pikemate kooskõlastus- ja projekteerimisprotsessidesse.

Abstract [en]

In this research was given a review of a building situated in Kuressaare Pargi Street1, about its history, existing state of outer margin including the insulation raising possibilities and finding new solutions for construction external borders. Were made calculations for outer margin thermal insulation, also were calculated the building’s energy use and provisional energy performance for a year. By using the provisionally chosen constructions and a plan of solution the cost of budget was prepared. This research gives to the landlord a good review about achievable energy class after finishing the renovating jobs. Because of very quick climate changes and increases in energy prices developing the energy efficiency buildings is more important than ever. Well heat proof home is a strong argument in the future flat selling process. The added budget is the basis for the developer to get the final sale price of the house. As a result we can say that due to protection of cultural heritage and restrictions on this house it is very difficult to reduce additional energy usage and energy efficiency. The demand to maintain existing constructions in possibly big volume and keep the original cladding solution sets certain restrictions. According to the performed calculations the biggest heat loss is through the renovated window and door surfaces. With newer and modern thermally insulated profiles the heat loss could be substantially smaller. Also the cultural heritage restrictions do not allow the usage of thicker thermal layer in external walls. The research clearly shows that it is impossible to get in this house the same level of energy efficiency as it is passive houses. It also won’t be economically meaningful. According to the costs of the construction we may conclude that financially it is equivalent (or even cheaper) to build a new house with the same measurements. Restoration takes a lot of human recourses, is time consuming and in this way monitory costly. The location and historical value must apparently compensate the rather high cost of the building. There are not many residential premises in Kuressaare what are in the centre, practically next to the sea and the Castle’s park. To make the building more energy efficient is possible to consider using some alternative energy sources for its heating, like using energy drilled pickets for heating energy production. This kind of solution is certainly innovative and in a small town, like Kuressaare is, for the first time. According to the novelty this kind of solution may bug in longer acknowledgements and project processes.

Item Type: thesis
Advisor: Anneli Ramjalg
Subjects: Construction > Building Construction > Construction > Restoration work
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Raul Mägi
Date Deposited: 13 Jun 2014 11:29
Last Modified: 03 Sep 2019 10:58
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/881

Actions (login required)

View Item View Item